Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750629-5821S1

Date of Document: 1996-09-19

اعتماد به يكديگر تا بي نهايت اعتماد همگاني به دليل برخي تجربيات انفرادي، نادر و ناخوشايند در جامعه كم رنگ پايه هاي مي شود فرهنگي در جامعه ما بسيار قوي و همه جانبه است ولي دربخشهايي از فرهنگ رفتاري و عملي به دلايل گوناگون، دچار ضعف و يا سستي شده ايم اگر با چنين مشكلات بخشي و جزئي برخورد عملي شود، به طور حتم قوت آداب و رسوم و فرهنگ خود به خود مانع از رسوخ مسائل اجتماعي به زيرساختهاي جامعه خواهند شد و اجازه فائق آمدن مشكلات يك مقطع زماني را براساس اجتماع نخواهد داد. يكي از دوستان جهت ادامه تحصيل، به مدت پنج سال زندگي را در كنار چشم بادامي ها انتخاب كرده بود، پس از بازگشت در برخورد با مسائل و موضوعات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و.. از موفقيت ژاپني ها بحث به ميان آورد، از ويژگيهاي لازم براي صعود به قله كمال، از احترام به قانون و اجراي صحيح مقررات اجتماعي كه پيش پا افتاده ترين آنها توجه به اصول راهنمايي و رانندگي است، به طوري كه تخلف جزئي رانندگي به علت عدم توجه به باند حركت يا باند سبقت - كه در كشور ما اصلا به آن وقعي نهاده نمي شود - را مستوجب پرداخت 20 هزار ين جريمه مي دانند و حتما به همين دليل است كه در توكيو به عنوان شلوغ ترين شهر دنيا اصلا مسئله اي بنام ترافيك وجود ندارد. همه ما تقريبا از پيشرفتهاي اجتماعي مردم اين كشور و نقش آن در موفقيت اقتصادي آنها به صورت كم و بيش مطلعيم و گاهي در بعضي از نوشته ها در مورد الگوبرداري فرهنگ ژاپني ها قلم فرسايي مي شود كه بايستي از قوت فرهنگي و اجتماعي و نيز آداب و رسوم با پيشينه ميهنمان گفت، با ذكر اين نكته كه با برنامه هاي آموزشي صحيح و جذاب آنها را براي مردم، يادآوري يا بازآموزي كرد. در هر حال سخن گفتن از پشتكار، سخت كوشي، وقت شناسي و... ژاپني ها تازگي ندارد و به نظر مي رسد كه 8 ساعت كار ژاپني ها در روز ديگر جاي گفتن ندارد چون در اين موارد نيز برنامه ريزي ملي و كلان را مي طلبد. اما در بين همه نكات مثبت زندگي اجتماعي در بين ملل پيشرفته آيا نكته منفي و يا ضعف فرهنگي ديده؟ نمي شود حتما چنين است و علاوه بر اينكه زندگي همراه با همه آداب و رسوم و سنن فرهنگي و عامه داراي نقائص يا نكاتي است كه از نظر فرهنگ و مردم ديگر كشورها مذموم يا غيرقابل قبول است. در نظر بگيريد در همه بخش هاي قوانين، اصول و آداب و رسوم و حتي فرهنگ ايرانيان واژه تحقيق و تفحص در زندگي ديگران بسيار دور از ذهن و ناپسند مي آيد و اين امر حتي در بين افراد نزديك يك خانواده نيز مانند مادر و دختر يا مادر و عروس نيز پذيرفتني نمي باشد. و گاهي آنرا معادل بادخالت در زندگي ديگران يا لفظ غيرمحترمانه فضولي دانسته و اصلا سردرآوردن از كار ديگران را به هيچ وجه روا و شايسته نمي دانند اما دوست تازه برگشته من از ژاپن از مقوله سردرآوردن از كار همديگر در بين ژاپني ها به عنوان يك نكته منفي نام مي برد و مي گفت در آنجا يك معرفي ساده دوستانه دو نفر به همديگر، كه ما آنرا به دو كلمه گفتن اسم فاميلي و خوشوقتم بسنده مي كنيم را در حد مطالعه و جستجو در ويژگيهاي طرفين كه شامل فاميل همراه با اصل و نسب، كار و زندگي همراه با توضيح و تفسيرجزئيات، روابط اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي فرد با جامعه و اطرافيان و خلاصه ده ها مورد ديگر كه لازمه شناسايي كافي از هم مي باشد رد و بدل مي شودكه همه اين اطلاعات كه در يك معرفي و شروع شناسايي از هم بيان مي شود شايد در فرهنگ ما در حين روابط خانوادگي بسيار طولاني نيز ادا نشود. يا رفت و آمدهاي بسيار طولاني خانمهاي همسايه در طول روز جهت مبادله اطلاعات جديد با همديگر كه سعي دارند از زير وبم هاي زندگي حتي خصوصي افراد، نيز سردرآورند. البته بايد در نظر داشت كه گاهي دخالت در زندگي ديگران در صورتي كه از جايگاه صحيح فرهنگي و آداب و رسوم برخوردار باشد، نتايج مثبت زيادي را مي تواند به جامعه ارمغان دهد. نكته مهم اين موضوع را مي توان اعتماد همگاني به هم در نظر گرفت. سردرآوردن از زير و بم زندگي يكديگر تنها در سايه اعتماد به همديگر ممكن مي باشدو اين مهم در جامعه ما كمرنگ و بي روح مي باشد در حالي كه فرهنگ عامه و حتي ديني ما به اين موضوع بسيار وسيع نگريسته ولي در طول زمان به خاطر مخاطرات ناشي از اعتماد بيجا در جامعه جاي خود را خالي كرده و سلب اعتماد عمومي جايگزين آن گرديده است. و در حقيقت اين نكته و رمز موضوع است كه فضولي در كار ديگران، عاملي جهت انتخاب صحيح رهيافت هاي اجتماعي براي هر عضو جامعه مي گردد و فاش بودن اسرار هر كسي در برابر جامعه، همچون مانع و رادعي محكم از انحراف فرد وجامعه و لغزيدن به طرف تخلفات جلوگيري مي كند. ضمن اينكه جلب اعتماد عمومي براي پيشرفت و توسعه كشور و تصميم گيري و برنامه ريزي ملي توسط طراحان و برنامه ريزان سهل تر خواهد بودو مسئولان جامعه در مقاطع حساس اجتماعي يا ديگر جوانب جامعه مانند مشكلات سياسي و اقتصادي به راحتي نظرات جامعه را در اخذ تصميمات سريع در مقابله با آن خواهند گرفت. با نتايجي كه از اين موضوع مي توان گرفت، لازم است همه اعضاء جامعه دست در دست هم ضمن اشاعه فرهنگ دلنشين اعتماد به هم با ساختن دژ استوار اعتماد، قدرت اتكاء به همديگر را در همه بخشهاي جامعه از خانه و مدرسه و اداره تا اداره كشور افزايش دهيم. در صورت تفحص به اين نكته خواهيم رسيدكه همه يا اكثر قريب به اتفاق معضلات اجتماعي و مفاسد و جرائم، ناشي از عدم اعتماد به يكديگر مي باشد. مثلا اتكاء فرزند به پدر و مادر مانع از گرايش او به غير و رفيق ناباب خواهد شد و برعكس اعتماد پدر و مادر به فرزند از تنش ها و مسائل خانوادگي جلوگيري خواهد كرد و يا اعتماد مرد به همسر خود و بر عكس، براحتي از افزايش مشكلات يا معضلات اخلاقي و طلاق خواهدكاست. اعتماد جامعه به متوليان اداره آن جامعه كليه وجوه اجتماعي مانند: پرداخت ماليات، توسعه و عمران و آبادي، جلوگيري از تخلفات مالي و هزاران مسئله ديگر را در خود حل وهضم خواهد كرد. واين امر حتي در سياستهاي كلان ملي به مديران جامعه كمك و ياري خواهد رساند. پس بيائيم بجاي رواج بي اعتمادي، كلمه مقدس اعتماد را ارج و ارزش نهيم تا جرم و مفسده در همه اقشار و بطون جامعه ما به ريشه كن شود اميدآنروز. دكتر محمدباقر اسماعيل پور