Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750629-5820S1

Date of Document: 1996-09-19

قانون شكنان آمريكايي هزينه اقامت در زندان را مي پردازند . واحدرسانه هاي خارجي همشهري - در آمريكا، مسئولان زندانها به تازگي هزينه تمام خدماتي را كه در اختيار زندانيان گذاشته مي شود، از آنان دريافت مي كنند. اين خدمات از اصلاح موي سر تا غذا و كرايه اتاق را امكانات دربرمي گيرد تفريحي در زندانها مانند تلويزيون و وسايل وزنه برداري بسيار كمتر شده و حتي در برخي موارد سيگار كشيدن ممنوع شده است. زندان لي هاي كانتي در ايالت پنسيلوانيا يكي از زندانهاي پيشتاز در اتخاذ خط مشي سختگيرانه تر در قبال زندانيان است. مسئولان اين زندان از مدتي پيش صدور صورت حساب به مبلغ 10 دلار در روز بابت غذا و اتاق را براي زندانيان آغاز كرده اند. به گزارش تلويزيون بي بي سي، مسئولان زندان لي هاي كانتي معتقدند مجبور كردن زندانيان به پرداخت هزينه غذا و اتاق باعث مي شود كه آنان شهروندان مسئوليت پذيرتري از آب درآيند. اين صورت حسابها پس از آزادي زنداني و بازگشت وي به سركار بايد پرداخت شود. برخي زندانيها مي گويند هزينه اين خدمات به قدري بالاست كه پس از آزادي واشتغال مجدد از عهده بازپرداخت آن برنمي آيند; چنين امري باعث واردآمدن فشار زيادي برآنان مي شود. آنان خاطر نشان مي كنند كرايه 10 دلار در روز براي هر اتاق گران است. اما مدير زندان كه عضو حزب جمهوريخواه است، مبلغ يادشده را ارزان مي داند و يادآوري مي كند هزينه روزانه يك اتاق بيش از آن است. لي هاي كانتي يكي از دهها زنداني در آمريكاست كه به تازگي بابت غذا و اتاق پول مي گيرند. اين طرح موجب خوشحالي افرادي شده است كه معتقدند زندانيان روزگار سختي را در حبس نمي گذرانند و بر عكس با استفاده از پول ماليات مردم، مي خورند و شماري مي خوابند از مردم خاطرنشان مي كنند اگر كسي نمي خواهد به زندان برود و هزينه آن را بدهد، پس بهتر است اصلا دور تخلف و قانون شكني را خط بكشد. كارشناسان يادآوري مي كنند اتخاذ اين خط مشي در زندانها نشان دهنده روحيه حاكم برآمريكاست كه مجازات را به جاي بازپروري مي پسندد. منتقدان مي گويند اين خط مشي جزآنكه زندانيان رادر غرقاب فقر وبدبختي بيشتر فروبرد، فايده ديگري ندارد. با اين حال، سياستمداران مي دانند دريافت هزينه اتاق و غذا از زندانيان كه تا به حال در 9 ايالت اجرا شده است بسيار به مذاق راي دهندگان خوش آمده است. به همين علت پيش بيني مي شود اين كار به نقاط ديگر آمريكا گسترش يابد.