Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750628-5794S1

Date of Document: 1996-09-18

مهر 19 آغاز دوباره دوي نخبگان مناطق يك بار ديگر به همت فدراسيون دو و ميداني و حوزه ورزشي معاونت اجتماعي شهرداري تهران مسابقات دوي نخبگان دختران و پسران تهران از مهرماه 19 آينده در ورزشگاه شهيد كشوري آغاز خواهد اين شد مسابقات همانند دور نخست آن هردو هفته يكبار و روزهاي پنج شنبه بين چهره هاي برگزيده و منتخب مناطق بيستگانه شهرداري تهران و ديگر دوندگان نخبه به صورت آزاد برگزار طبق مي شود برنامه نخست دختران در ساعت 16 تا در 17 چند گروه سني رقابت خواهند كرد و مسابقات پسران از /17 30ساعت آغاز خواهد شد. پيكارهاي دوي نخبگان اول بار در نيمه دوم سال 1373 با همكاري هيئت دو و ميداني تهران برگزار ولي كم توجهي مسئولان وقت مانع از ادامه آن شد. با آمدن علي كفاشيان در راس فدراسيون دو و ميداني و حمايت ايشان از مسابقات مذكور مقرر شد مجددا برگزاري مسابقات دوي نخبگان با هدف زيرپوشش قراردادن چهره هاي مستعد دوي همگاني تحقق يابد. مكانيزم و شيوه اجرايي دوي همگاني برپايه برگزاري مسابقه استوار نيست و همه هفته صبحهاي جمعه هزاران دونده دختر و پسر در گروههاي سني مختلف در بيش از 150 ايستگاه در مناطق بيستگانه شهرداري تهران در صحنه حضور پيدا مي كنند و در پايان به قيد قرعه جوائزي بين دوندگان تقسيم مي شود.