Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750628-5756S1

Date of Document: 1996-09-18

گزارش قرن - 1900 2000 بحران سياسي و تشكيل دولت جديد در فرانسه اعضاي هيئت دولت ريموندپوانكاره 1912 13 ژانويه در پي درگيري شديد ميان نخست وزير و وزيرخارجه، بحران سياسي، سقوط كابينه فرانسه رااجتنابناپذير ساخت. رئيس جمهوري دو شخصيت سياسي را يكي پس از ديگري مامور تشكيل دولت جديد كرد، اما موفق نشد و سرانجام سومين نفر از عهده كار ريموند برآمد پوانكاره نخست وزير جديد، سالها در سمت هاي وزارت و سناتوري بوده و به عنوان شخصيتي پركار و ميانه رو شهرت يافته است. در هيات دولت نخست وزير جديد، پست وزارت خارجه را نيز شخصا به عهده دارد و در برنامه دولت، به حل مسئله مراكش، استقرار نظم و قانون در كشور، بهبود وضع كارمندان دولت، وضع ماليات بردرآمدهاي بالا و همچنين تقويت ارتش و نيروي دريائي اولويت داده شده است. دولت جديدپوانكاره با اكثريت قابل توجه 440 راي دربرابر فقط 6 راي مخالف تاييد كامل پارلمان را به دست آورد. يك خودرو به جاي صدها رفتگر ژانويه 1912 اتومبيل جارو كننده خيابانهاي شهر پاريس يكي از اولين پايتختهاي اروپاست كه نظافت كوچه وخيابانهاي آن ماشيني مي شود. اين خودروها مخصوص رفت وروبشهري مجهز به مخزن آب و يك جاروي گردان خودكار در زير خودهستند و ضمن حركت در كوچه و خيابان مسير خود را تميز مي كنند. يك واحد از اين خودروها مي تواند در روز معادل صدها رفتگر عمليات پاكيزه سازي انجام دهد و سرعت عمل آن در آبپاشي و جاروكشي معابر به مراتب از رفتگران بيشتر است. برنامه نظافت ماشيني پاريس، با به كارگيري تعداد كافي از اين خودروهاي جديد، به تدريج كامل خواهد شد و از رفتگراني كه بدين ترتيب بيكار مي شوند، در فعاليت هاي ديگري استفاده به عمل خواهد آمد. اولين قرباني چتر نجات 1912 4 فوريه يك مخترع جسور فرانسوي به نام فرانسوارشل قرباني وسيله تازه اي شد كه براي پرش ازارتفاع زياد و فرود آرام ابداع كرده بود و آنرا چتر نجات (Parachute) مي ناميد. او مجهز به اين وسيله از بالاي برج ايفل به سوي زمين پريد، اما چترش باز نشد، سقوط كرد و در دم جان سپرد. در آزمايش قبلي پارسال، همين شخص با چتر نجاتش از بالاي ساختماني به ارتفاع ده متر به پائين پريده بود و سالم به زمين فرود آمده بود. چتر نجات اختراع تازه اي نيست وچيني هاي باستان در نمايشهاي آكروباتيك خود، از وسيله اي مشابه آن كه از چوب خيزران مي ساختند استفاده مي كردند. لئوناردوداوينچي دانشمند ونقاش معروف ايتاليائي اولين كسي است كه تئوري ساخت چنين وسيله اي را شرح داده است. شكست مذاكرات انگليس و آلمان 8 فوريه 1912 برلن تلاشهاي سياسي تازه اي راآغاز كرده است تا با دولت انگليس به توافق برسد. صدراعظم آلمان، بتمن هلوگ، محور اصلي اين توافق را پاي بندي و تعهد انگليس به بيطرفي، در صورت درگيري آلمان در يك جنگ احتمالي آينده ميداند، اما بلندپايگان سياسي در لندن متقابلا خواهان محدوديت تسليحات و بويژه توقف رشد سريع ناوگان جنگي رايش هستند. براي مذاكراتي در اين زمينه اخيراهالدين وزير جنگ بريتانيا به برلن رفت و از تقويت سريع نيروي دريائي آلمان ابراز نگراني كرد. بتمن هلوگ در مذاكرات طولاني با او پذيرفت كه ميتوان براي تعيين حداكثر ظرفيت ناوگان جنگي آلمان به توافقي رسيد، مشروط به اينكه دولت بريتانيا تعهد كند كه در صورت درگيري آلمان در يك جنگ احتمالي آينده، بي قيد و شرط اعلام بيطرفي خواهد كرد. وزير جنگ انگليس گفت: چنانچه آلمان مورد تهاجم قرار گيرد وبراي دفاع از خود وارد جنگ شود، ما اعلام بيطرفي خواهيم اما كرد صدراعظم آلمان روي درگيري در جنگ به هرعلت واعلام بيطرفي بدون قيد و شرط انگلستان اصرار ورزيد و در نتيجه مذاكرات به به بن بست رسيد. دو حكومت در يك اقليم! ژنرال يوان شيكائي رئيس هيئت وزيران امپراتوري 1912 13 فوريه چين همچنان دستخوش بحران وآشوباست و از مدتي پيش دو دو حكومت، پايتخت و دو فرمانروا دارد. انقلابيون كه در سال گذشته دراكثر ايالات چين قدرت را بدست گرفتند و خواهان نظام جمهوري واستقرار دموكراسي نانكن پايتخت هستند، قديمي چين در دوران امپراتوري سلسله مينگ را به عنوان مركز خود برگزيده اند. آنها دكترسونيات سن يك پزشك انقلابي را كه از سالها پيش رهبر يك جنبش ملي در چين بوده است به عنوان رئيس جمهور موقت انتخاب كردند و اكنون براي تعيين تكليف نهائي كشور با حكومت مركزي چين در پكن مشغول مذاكره هستند. در آغاز سال بدنبال جديد، اعلام حكومت جمهوري درنانكن، در پكن نيز تحولات عمده اي روي داده است. در سالهاي اخير امپراتورپويي عملا از قدرت بركنار بود و ملكه مادر زمام امور را بدست داشت. با شروع بحران، ملكه يك ژنرال قدرتمند ارتش را به ياري خواست و او را به رياست شوراي وزيران منصوب كرد. اين ژنرال كه يوان شيكائي نام دارد و مرد قدرتمند پكن محسوب مي شود، اكنون رژيم جمهوري اعلام كرده است و كار امپراتوري را در چين تمام شده مي داند. ارتش و پليس به فرمان او هستند و پس از كنار گذاشته شدن امپراتور و ملكه، وي عنوان موسس خودمختار جمهوري چين جديد بخود داده و اصلاحاتي نمادين را شروع كرده است، مثلا اينكه مردان چيني ديگر مجبور نيستند ازسنت قديمي گيس هاي بافته پيروي كنند يا زنان پاهايشان را با تحمل مشقت كوچك نگهدارند. از سوي ديگر، رئيس جمهور سون يات سن، موقت در نانكن كه نه ارتشي، نه اسلحه اي و نه پولي در اختيار دارد، باتوجه به اينكه غلبه بر ژنرال قدرتمند پكن مستلزم يك جنگ داخلي است، راه مسالمت در پيش گرفته و پيشنهاد كرده است كه ابتدا انتخابات سراسري در چين براي تشكيل يك مجمع ملي برگزار شود و اين مجمع قانون اساسي را تدوين و تصويب كند. سپس او كنار خواهد رفت و ژنرال يوان شيكائي ميتواند بعنوان رئيس جمهور انتخاب شود.