Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750628-5729S1

Date of Document: 1996-09-18

چگونه به موفقيت تحصيلي فرزندمان كمك ؟ كنيم توصيه هاي معلمان برگزيده از فرزندتان بخواهيددرسهايش را در منزل براي شمابخواند، حتي ده دقيقه خواندن درس به اين صورت نتايج بسيارسودمندي دارد. بايد زماني مشخص را هم دركنار مطالعه براي بازي كودكان اختصاص داد. كودكاني كه درمنزل محدود و محبوسي باشندآمادگي فعاليت علمي هم ندارند. يافته هاي علمي نشان مي دهدعدم حضور در كلاس، نداشتن مطالعه در منزل و تماشاي تلويزيون عامل عدم موفقيت 90 درصد دانش آموزان است. نيازي نيست كه فردي مستبدباشيد اما انتظارات شما ازفرزندتان بايد زياد و سنجيده باشد. در دبيرستان يك دانش آموز سال آخر به نام ماتيو براي هفتمين بار با تاخير به كلاس درس رسيد. معلم وي متعجب بود كه چرا چنين پسر زرنگ و باهوشي مي تواند اين قدر نسبت به رفتار خود بي تفاوت باشد. ربكا ساكرا، كه يك معلم نمونه و برگزيده است، دانش آموزان رامخاطب قرار داده و يادآور مي شود كه: بدون در نظر گرفتن نمره امتحاني، نه جلسه تاخير به كلاس سبب كسب نمره مردودي در درس مي شود. در انتهاي كلاس، ماتيو ساكت ولي پريشان به نظر مي رسيد. خانم ساكرا تصميم گرفت يك جلسه مشاوره با پدر ماتيو ترتيب بدهد و موقعيت فرزندش را با او در ميان بگذارد. اما عكس العمل پدر ماتيو خانم ساكرا را متعجب نمود. او گفت: من سالهاست مشكلات پسرم را حل و فصل مي كنم و يا آنهارا ناديده مي گيرم، شايد وقت آن رسيده كه از او انتظار مسئوليت پذيري بيشتري راداشته باشم. شما اختيار تام داريد و هر كاري كه فكر مي كنيد صحيح است انجام دهيد و حتي اگر لازم است او را مردود كنيد تاشايد به خود بيايد. صبح روز بعد، ماتيو با ناباوري ازمعلم خود پرسيد: شما واقعا مرا مردود نخواهيد كرد، آيا اين كار را؟ مي كنيد خانم ساكرا به او اطمينان داد كه او اين كار راخواهد كرد. از آن پس، ماتيو هيچ وقت تاخيري نداشت. موضوعي كه پدر ماتيو كشف نموداين بود كه والديني كه مي خواهند فرزندان آنها موفق باشند بايد بهترين، و نه آسانترين، روش آموزشي و تربيتي را انتخاب اين كنند نكته اي است كه تمام معلمان آرزو مي كنند كه والدين آن را فرا گيرند. آقاي تري معلم لو، برگزيده يكي ازموسسات مي گويد: بسياري از والدين هنگامي كه فرزندانشان شكايت و اعتراضي دارند، خيلي زود عقبنشيني نموده و يا تسليم مي شوند. كودكان سرمايه بلندمدت هستند و والدين بايد از اتخاذ تصميم عجولانه در مورد آنها خودداري كنند. در اين مقاله، به شش مورد ( اصل ) كه نتيجه ساليان تلاش و تجربه آموزگاران برگزيده مي باشد و هر پدر ومادري بايد آنها را بداند اشاره مي شود. - 1 بهترين دانش آموزان وظايف وتكاليف روزانه خود را شخصاانجام مي دهند. حتي يك دانش آموز كودكستاني (به نام آنا فريس ) مي داند كه مسئول انجام وظايف خود مي باشد سال گذشته، زماني كه شاگردان كودكستان در گروه هاي منسجم با يكديگر همكاري مي نمودند تا كارهاي خود را به انجام رسانند، آنا كوچولو اعتمادبه نفس فوق العاده اي داشت و قادر به شركت در بحث ها و قبول نظريات خود به ديگران بود و به خوبي مي توانست به افكار خودسازمان دهي مناسب بدهد. معلم او به نام جوان ميتلمان كاملا مطمئن بود كه بخشي از اين موفقيت ناشي از اين حقيقت است كه احساس مسئوليت در كودكان و جوانان يك پديده جديد نيست. آنا دختركي است كه در يك مزرعه روستايي زندگي مي كند و در نگهداري دام و حيوانات اهلي كمك مي كند، ميز غذا را مي چيند واتاقش رامرتب مي كند. آيووا ميتلمان كه يك مربي ورزيده ومحترم با 27 سال سابقه كار در يكي از كودكستانهاي روستايي مي باشد، يادآوري مي كند كه: درگذشته اغلب دانش آموزان كارهاي خانه را خود شخصا انجام مي دادند. امروزه تعداد كمي ازبچه ها اين نوع حس مسئوليت رادارا مي باشند اما كساني كه اين ويژگي را دارند و كارهاي شخصي خود رادر منزل انجام مي دهند در كلاس موفق ترند. خانم ميتلمان ادامه مي دهد: انجام كارهاي خانه واحساس مسئوليت از دانش آموزان كودكان، موفقي مي سازد. وي اعتقاد دارد كه باانجام اين گونه وظايف، كودكان يادمي گيرند كه اصول و موقعيت خودرا درخانواده، كلاس و اجتماع درك كنند. در حقيقت، بسياري از مربيان آموزشي معتقدند كه تقريبا تمامي دانش آموزان ممتاز، كودكاني هستند كه والدينشان كارهاي منزل را به عهده آنها مي گذارند. ويژگي هاي ديگر همچون رفتار پسنديده واحترام به اصول از جمله عوامل برجسته هستند كه در موفقيت كودكان سهم به سزايي دارند. - 2 توقع وانتظار از كودكان يك ضرورت است راف اسكويت آموزگاري است كه به دانش آموزان خود افتخار مي كند. همه ساله آنها در مسابقات رياضي رتبه اول را كسب مي كنند. بيشتر اوقات انتظارات كمتري درمورد نوجوانان وجود دارد ولي آقاي اسكويت، معلم برگزيده معتقد است كه هدف نهايي آموزش صرفا فراگيري شيوه ها واصولي جهت ادامه زندگي نيست و به همين دليل او انتظار زيادي از دانش آموزان خوددارد و فشار زيادي به آنها مي آورد. دانش آموزان فعاليتهاي روزانه آموزشي خود را داوطلبانه در ساعت صبح 6 آغاز و تا ساعت 5 بعدازظهر ادامه مي دهند. تعطيلات سالانه آنها در مجموع دو هفته است. آنها حتي در وقت تنفس و تفريح و زمان صرف نهار نيز مشغول مطالعه هستند ودر منزل به جاي تماشاي تلويزيون تكاليفشان را انجام مي دهند. آقاي اسكويت انتظارزيادي از اين الماسهاي نتراشيده شده دارد و به طور پيوسته باآنهاملاقات مي كند وكارهايشان را زير نظر دارد. او آرزو مي كند كه والدين هم از الگو و معيارهاي مشابه پيروي كنند و همين انتظارات را از كودكان خويش داشته باشند. وي در اين مورد اظهار مي دارد: نيازي نيست كه جهت آموزش فرزندان خود، فردي مستبد باشيد، اما انتظارات شما بايد زياد و سنجيده باشدو براي دستيابي به اهداف وساختن آينده اي روشن و پراميد براي ايشان نهايت كوشش و تلاش رانمود. براساس يافته هاي اداره آموزش و پرورش، سه عامل عدم حضور دركلاس، كمبود مواد مطالعاتي گوناگون در منزل و تماشاي تلويزيون دلايل موثري براي عدم موفقيت تقريبادرصد 90 از دانش آموزان پايين تر از كلاس هشتم مي باشند. به همين جهت، ريچارد دبليوريلي توصيه هايي را به منظور بالا بردن سطح انتظارات و فراگيري ارزشهاي اخلاقي ارائه مي دهد كه عبارتند از: - از فرزند خود بخواهيد كه درتمامي كلاسها و سروقت شركت كند. - براي فرزندتان مواد درسي رابخوانيد يا به آنها در تكاليفشان به مدت يك ساعت و هر روز كمك كنيد و از او بخواهيد كه او هم براي شما درسهايش را بخواند. حتي ده دقيقه خواندن نتايج سودمندي را به همراه دارد، بنابراين مطالب و مواد خواندني زيادي رادرمنزل تهيه كنيد. - تماشاي تلويزيون را محدود كنيد. مطالعات نشان داده كه موفقيت تحصيلي و آموزشي براي بچه هايي كه بيش از 10 ساعت در هفته تلويزيون تماشا مي كنند به شدت كاهش مي يابد. آقاي ريلي مي گويد: لازم است كه فرزند شما بخشي از زمان خود را صرف انجام كارهاي شخصي و به دور از تلويزيون انجام دهد و اگر او تكليف و كار خاصي ندارد مي تواند روي يكي از موضوعهاي موردعلاقه اش كار كند و يا مطالعه كند. - 3 با مدرسه فرزندتان درارتباط باشيد خانم ژانت كروز، رئيس پيشين كميسيون ملي خانه و مدرسه، اظهار مي دارد: والدين حق دارند و مسئول هستند كه نقش فعالي در امر آموزش و پرورش داشته باشند و بدانند در مدرسه چه مي گذرد. خانم ساندرا مك براير معلم برگزيده سال در اين مورد مي گويد: در اواخر دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد بسياري از مربيان تربيتي و آموزشي والدين را از دخالت در امر آموزش بازمي داشتند و آموزش را صرفا قلمرو خويش مي دانستند، وليكن در حال حاضر به اين نتيجه رسيده ايم كه مشاركت والدين سهم بسزايي در موفقيت دانش آموزان دارد. جلسات مستمر اولياء وآموزگاران يكي از شيوه هاي اصولي است كه خانواده ها مي توانند بامدرسه ارتباط داشته باشند. روش ديگر، حضور فعالانه و داوطلبانه والدين در گردش هاي علمي وتكميل فرم هاي ارسالي از سوي مدرسه در مورد دانش آموزان مي باشد. خانم هوانگ تران گوين، معلم نمونه از والدين دانش آموزان خود مي خواهد كه حتي در كلاسهاي درس فرزندان خود حضور يافته تا از چگونگي تكاليف و كار آموزشي روزانه دانش آموزان به علاوه شيوه تدريس و اهداف آموزشي آموزگار آگاه گردند. - 4 آموزش در كسب نمره خلاصه نمي شود خانم كنستانس دوماس كه مدت سي و يك سال از عمر خود رامشغول تدريس كلاس هاي چهارم تاششم در مدرسه ابتدايي بوده معتقد است كه: والدين به طور مكرر به من مي گويند كه آنها به فرزندانشان اجازه نمي دهند كه فوتبال بازي كنند يا مشغول كارهاي گروهي گردند مشروط بر اينكه در دروس خود موفق اما باشند خانم دوماس خاطرنشان مي سازد كه بسياري از فعاليتهاي غيردرسي به صورت تدريجي بسياري از ويژگيهاي اساسي جهت موفقيت در كلاس و زندگي آينده كودكان را پي ريزي نموده و جزء لاينفك تعليم و تربيت كودكان براي است نمونه، فعاليتهايي همچون پيشاهنگي، فعاليتهاي مذهبي، ورزشي و تفريحي در شكل گيري شخصيت كودكان تاثير بسزايي دارند و به شكوفايي استعدادها و مهارتهاي علمي ايشان كمك مي نمايند. او مي افزايد: مهارتهاي رهبري و كنترل و حل مشكلات كه ممكن است به ظاهر در كلاس درس وجود نداشته باشند، مطمئنا در محيطهاي ديگر وجود دارند و اين گونه فعاليتها در روند رشد و شكل گيري اين مهارتها نقش اساسي را بازي مي كنند. خانم باربارا پالكو، يكي ديگراز معلمان نمونه مي گويد: بعضي از افكار و ايده هاي بديع متعلق به بچه هايي است كه نمره هاي عالي و فوق العاده اي كسب نكرده اند. چرا كه نمره عالي همه چيز نيست. نكته مهمي كه خانم پالكو به آن اشاره مي كند اين است كه به بچه ها اجازه دهيم تا توانائيها و علايق خود را كشف كنند. - 5 يادگيري هميشه توام باسرگرمي و بازي نيست شعار كلاس آقاي راف اسكويت اين است: هيچ راه ميان بري وجود ندارد. چرا به اعتقاد اوبراي گسترش و پرورش يك كاراصولي در كودكان، ما مجبوريم اين تصور را در ذهن ايشان كه يادگيري بايد هميشه آسان و ياسرگرم كننده باشد را از بين ببريم. آموزگاران معتقدند كه اين تصورذهني اصولا توسط برنامه هاي تلويزيوني كودكان كه سعي درجلب توجه آنها داشته و يابرنامه هاي كامپيوتري با تصاويرجذاب و ديدني تقويت مي شود. درنتيجه كودكان انتظار دارند تمام اصول و برنامه هاي آموزشي توام با بازي و سرگرمي باشند. گاهي اوقات يادگيري مانند يك جرقه است، اما هميشه اين طور نيست و روند آموزشي تدريجي و نياز به گذشت زمان دارد. روشهاي اصولي زيادي وجود دارندكه در نتيجه به كارگيري آنها بتوان ارزشها و ويژگي هايي را در كودكان و جوانان مثل لاي به وجود آورد. براي نمونه، آموزگاران توصيه مي كنند كه والدين از فرزندان خود بخواهند كه تكاليفشان را شخصا و به نحو رضايت بخشي انجام دهند و سپس در مقابل اين سعي و تلاش ايشان با تشويق و تمجيد پاداش مناسبي به آنها بدهند. - 6 زماني را به بازي و استراحت كودكان اختصاص دهيد خانم باربارا پالكوكه كلاس چهارم را تدريس دانش آموزي مي كرد، به نام برايان داشت كه جويده جويده صحبت مي كرد و مجبور بود به طور مرتب گلويش را صاف زماني كند كه دكتر هيچ علتي كه ناشي از بيماري جسماني براي اين حالت وي باشد پيدا نكرد، مادر برايان از معلمش پرسيد كه آيا برايان هيچ مشكلي در مدرسه پالكو دارد عقيده داشت كه معمولا در سن 10 سالگي احساس اضطراب در بچه ها وجود گذشته دارد از فعاليتهاي درسي، برايان تمرين فوتبال، شركت در جلسات پيشاهنگي و فعاليتهاي مذهبي نيز داشت. زماني كه مادر برايان او را از يكي از فعاليتهاي فوق برنامه، كه لازم بود تكاليف زيادي را دانش آموز انجام دهد، بازداشت صاف كردن گلوي او نيز برطرف شد. خانم كنستانس دوماس دوست دارد كه كودكان و نوجوانان رابيشتر در حال بازيهايي مثل لي لي، طناب زدن و يا توپ بازي مشاهده كند كه خود او با آنها بزرگ شده است. او مي گويد: ما بايد به كودكان خود بياموزيم كه بازي هم بكنند، نه اينكه فقط كار كنند و مطالعه كنند. كودكاني كه در منزل محدود و محبوس مي باشند، آمادگي اين را ندارند كه در مدرسه فعاليت طبيعي داشته او باشند به والدين توصيه مي كند كه به كودكان زمان بيشتري براي بازي و تفريح اختصاص بدهند. بعضي اوقات يك زمين بازي مي تواند به مراتب ارزشمندتر از مكان يادگيري مثل كلاس درس باشد. همه ما بايد سعي كنيم كه پدر و مادر وظيفه شناس و آگاه باشيم و پيوسته با مربيان و آموزگاران فرزندان خود در ارتباط باشيم تا قادر باشيم فرزنداني خوب پرورش دهيم و اين مهم آسان نيست وليكن زماني كه فرزند شما فردي موفق و كارساز در جامعه شد، به طور قطع اين بهترين پاداش براي والدين خواهد بود. منبع: Digest ترجمه Reader's:پرويز يحيوي آزاد