Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750627-5671S1

Date of Document: 1996-09-17

گزارش قرن - 1900 2000 انقلاب در چين و سقوط رژيم سلطنتي پرچم جديد چين و بيرق انقلابي نوامبر 1911 سرزمين پهناور چين دستخوش انقلاب بزرگي است و امپراتوري كهن منچو آخرين روزهاي خود راسپري مي كند. در روز دهم اكتبرگذشته واحدهاي نظامي انقلابي علم طغيان برافراشتند. آنها كاخ فرماندار شهرووهان را دراختيار گرفتند و حكومت جمهوري اعلام كردند. اين شهر بصورت كانون انقلابيون درآمد و سخنگوياني به ايالات و شهرهاي چين اعزام شدند تا مردم را براي پيوستن به انقلاب و تلاش در راه سرنگوني رژيم فاسد سلطنتي دعوت كنند. روشنفكران چيني كه از سالها پيش به اروپا و آمريكا سفر كرده و با مظاهر تمدن جديد آشنا شده اند، ازرژيم سلطنتي قرون وسطائي چين و فساد دربار پكن ناراضي هستند و در آرزوي حكومتي كه مردم در آن سهم موثر داشته باشند به سر مي برند، اما هسته مركزي و فعال انقلاب كنوني چين از گروهي كه در سال 1904 در توكيو گرد آمدند و بنام سوگندخوردگان به شهرت رسيدند مايه مي گيرد و براساس آرمانها آنان به برپائي چين نو همت گماشته است. رهبرسوگندخوردگان كه سون يات سن نام دارد، خواهان استقرار يك دموكراسي پارلماني با گرايشهاي سوسياليستي در چين است كه ضمن حفظ مالكيت خصوصي دست دولت را در اصلاحات اجتماعي باز بگذارد و در بهبود وضع طبقات محروم اقدامات اساسي انجام دهد. در آغاز انقلاب چين، سون يات سن در آمريكا بود اما خيلي سريع به وطن بازگشت و عده زيادي ازتبعيديان و مهاجران چيني نيز ازاو پيروي در كردند طي يكي دو ماه اخير انقلاب چين در حال گسترش است و در روزهاي آخر ماه گذشته گروههاي انقلابي در حدود دوسوم خاك چين را در اختيار گرفته اند و براي ضربه نهايي و تصرف پكن، آماده مي شوند. دربار پكن طرفداران جمهوري راشورشي مي نامد و مرتبا به مردم وعده اصلاحات اساسي مي دهد، اما در مناطقي كه با اعزام سربازان از چنگ انقلابيون بيرون آورده است، بااستفاده از شديدترين سركوب و خفقان به خودكامگي ادامه مي دهد و مخالفان را دسته جمعي به جوخه هاي اعدام مي سپارد. به نظر آگاهان اين خشونتها آخرين تلاش امپراتوري رو به زوال است و سرنگوني اين رژيم حتمي است. براساس تازه ترين خبرها از چين، سون يات سن دسامبر 29در آينده درشهر شانگهاي به عنوان رئيس جمهور موقت انتخابشد و ازآغاز ژانويه 1912 حكومت جمهوري رسما در چين شروع به كارخواهدكرد. جوايز نوبل سال 1911 ماري كوري شيميدان فرانسوي 1911بانوماري 10 سپتامبر كوري دانشمند فرانسوي لهستاني تبار كه درسال 1903 يكي از 3 برنده جايزه فيزيك براي كشف راديو اكتيويته توريوم شده بود، امسال براي دومين بار به جايزه نوبل دست يافت و اين بار مستقلا و در رشته شيمي و به خاطر كشف راديوم و پولونيوم.... اين بانوي دانشمند كه اكنون 44 سال دارد در يك خانواده دانشگاهي تولدو پرورش يافت و براي تحصيلات عالي از لهستان به فرانسه آمد و از دانشگاه سوربن دكتراي علوم وي گرفت باپيركوري ازدواج كرد و با هم پژوهشهاي علمي در مورد تشعشعات اتمي را ادامه دادند و به موفقيتهائي رسيدند. اماپيركوري در سال 1906 در حادثه اي رانندگي كشته شد و از آن پس بانوكوري فعاليتهاي علمي خود را پي گرفت و اكنون كرسي استادي را در دانشگاه سوربن در اختيار دارد او بنيانگزار اولين انستيتو راديوم است كه پژوهشهاي مربوط به عناصر راديواكتيو را متمركز كرد و به كشفيات بعدي در شناخت دنياي اتمها انجاميد. اين بانو گفته است كه پول جايزه نوبل را به پژوهشهاي تازه علمي اختصاص خواهد داد. علاوه بر جايزه شيمي امسال كه به بانو كوري تعلق گرفت، برندگان جوايز ديگر به شرح زير اعلام شده اند: موريس مترلينگ، نويسنده و انديشمند بلژيكي، برنده جايزه ادبيات بخاطرمجموعه آثارش كه نمايشنامه ها و رمانها و كتابهاي تحقيقي و فلسفي متعدد را دربر مي گردد. ويلهلم وين ويلهلم وين، دانشمند آلماني، برنده جايزه فيزيك بخاطر يافته هاي ارزشمندش در زمينه تشعشات حرارتي. آلوار گولستراند، پزشك سوئدي، برنده جايزه پزشكي كه پژوهشهاي سودمندي درمورد عملكرد چشم وحس بينايي وچگونگي درمان بيماريهاي آن به دست آورده است. توبياس آسر ( هلندي ) و آلفرد فريد (آلماني ) مشتركا برندگان جايزه صلح بخاطرتلاش براي تاسيس بنياد بين المللي صلح كه هدفش تبليغ براي ايجاد يك نظام آشتي جويانه در سراسر جهان است و اولين مركز آن درآلمان داير شده است.