Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750626-5632S1

Date of Document: 1996-09-16

سيد حسين مرعشي نماينده مردم كرمان و عضو مجمع حزبالله مجلس: تمديد دوره رياست جمهوري آقاي رفسنجاني نيازي به تغيير قانون اساسي ندارد در پايان دوران رياست جمهوري، آقاي هاشمي رفسنجاني هيچ پست سياسي را نخواهند پذيرفت . سرويس سياسي: براي تحقق تمديد دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني، نيازي به تغيير قانون اساسي نيست. اين مطلب را روز گذشته سيدحسين مرعشي نماينده كرمان در مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران عنوان كرد. به گزارش خبرگذاري جمهوري اسلامي وي گفت: بحث تمديددوره رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني نظر يك جناح سياسي خاص نيست بلكه در همه جناحهاي سياسي موجود اكثريت عناصردلسوز و علاقه مند به مصالح كشور با اين بحث موافقند هر چند كه طبيعي است مخالفيني نيز در اين زمينه داشته باشد. وي گفت: افرادي در جناح چپ و راست كه هميشه مواضع تندتري داشته اند مخالف اين امر هستند ولي عامه نيروهاي سياسي موافقند. وي در تشريح اين كه تمديد دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني نيازي به تغيير قانون اساسي ندارد گفت: در قانون اساسي پيش بيني شده است كه اگر ضرورت وجود داشته باشد مجمع تشخيص مصلحت نظام برخلاف قانون اساسي مي تواند قانون عادي وضع كند و اين امر نيز تجربه شده است از جمله در بحث تعزيرات كه بخشي از اختيارات قوه قضائيه به دولت واگذار شده است در حالي كه اصل تفكيك قوا از اصول ريشه اي قانون اساسي است. مرعشي گفت: كساني كه نگران صيانت از قانون اساسي هستند با اين توضيح، نگرانيشان رفع مي شود. نماينده كرمان افزود: ما مدعي هستيم ادامه رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني خواست عمومي است و عده اي نيز مخالف اين نظر را دارند لذا براي اينكه ببينيم اين خواست عموم هست يا خير بايد به آراء عمومي مراجعه كنيم. وي گفت: عده اي نيز معتقدنداصرار بر تمديد دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي به منزله عدم وجود فرد مناسب ديگري براي اين پست است در حالي كه مامعتقديم وقتي كشور يك فردنيرومندتر و مسلطتري در اختيار دارد دليلي وجود ندارد كه خود را از اين نيروي فوق العاده توانمند محروم كند، همه نيروهايي كه مدعي بهتر بودن هستند مي توانند با آقاي هاشمي رفسنجاني رقابت كنند. عضو مجمع حزبالله مجلس درخصوص نظر مقام معظم رهبري در پيام به مجلس و ديدار با هيات دولت و مخالفت با تغيير قانون اساسي گفت: ما چنين برداشت صريحي از سخنان مقام معظم رهبري نداريم و اتفاقا اين برداشت جناحي خاص است. حتي اگر آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور شوند، دولت جديدي بر سر كار خواهد آمد. مرعشي در پاسخ به پرسش ديگري در مورد رابطه طرح ادامه رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني ونگراني جناحي خاص از سرنوشت آينده سياسي خود گفت: مامي گوئيم اين مسئله خواست عموم مردم است و براي تائيد آن مي توان به همه پرسي متوسل شد، كساني كه با همه پرسي مخالفند مشكل دارند. وي در مورد تغييرات پي درپي درقانون اساسي گفت: ما معتقد به تغيير قانون اساسي نيستيم قانون مي تواند حفظ شود و با يك قانون عادي امكان ادامه رياست جمهوري آقاي هاشمي را فراهم كرد. ما موافق استفاده از ابزارهاي پيش بيني شده در قانون اساسي هستيم. مرعشي در مورد مخالفت آقاي هاشمي با تغيير قانون اساسي گفت: آقاي هاشمي رفسنجاني بااين امر موافق نيست چرا كه وي محتاج رياست جمهوري نيست بلكه كشور نياز به خدمات ايشان دارد و ما به عنوان مردم كشور چه دليلي دارد كه بخواهيم دست خودمان را ببنديم بايد زمينه فراهم شود و اگر آقاي هاشمي باز هم نخواستند كانديدا شوند كسي نمي تواند ايشان را مجبور كند. لذا ما به عنوان نمايندگان مردم، خواست مردم را مطرح مي كنيم و آقاي هاشمي رفسنجاني در مقابل خواست عمومي شانه از زير بار مسئوليت خالي نخواهند كرد. رئيس كميسيون پست و مخابرات مجلس در مورد مخالفت آقاي ناطق نوري با تغيير قانون اساسي براي ادامه رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني گفت: من شخصا تصورم اين است كه چون ايشان خود كانديداي رياست جمهوري هستند مخالفتشان به مصلحت نبود. وي افزود: آقاي ناطق نوري ازشخصيت هاي مفيد و ارزشمند انقلاب هستند كه رياست دوره چهارم مجلس را نيز به عهده داشته اند و اكنون نيز رئيس مجلس هستند و حفظ موقعيت و شخصيت ايشان يك امر مسلم است و صلاح نبود، طوري مطرح شود كه جاي اين تلقي را كه به لحاظ خواست فرديشان با اين امر مخالفند باز بگذارند. مرعشي در مورد اينكه هيچ قانوني نبايد مغاير قانون اساسي باشد گفت: اگر ضرورت وجود داشته باشد و مقام معظم رهبري اين ضرورت را تشخيص دهند مجمع تشخيص مصلحت نظام مي تواندقانون عادي برخلاف قانون اساسي تصويب كند لذا ما از رهبر معظم انقلاب اسلامي تقاضا مي كنيم در مورد همه پرسي آنگونه كه صلاح مي دانند اظهار نظر بفرمايند. مرعشي از مردم خواست تا نظرخود را از طريق مطبوعات و ساير رسانه هاي همگاني مطرح كنند. وي در مورد انتخابات رياست جمهوري بدون حضور آقاي هاشمي رفسنجاني گفت: اگر آقاي هاشمي رفسنجاني در انتخابات شركت نداشته باشند قطعا تعداد كساني كه خود را لايق شركت مي دانند زياد هستند و افراد متعددي در انتخابات شركت مي كنند و صحنه انتخابات بسيار گرم خواهد بود و نتايج آن نيز بستگي به قدرت جذب مردم دارد و اينكه عده اي نتيجه از پيش تعيين شده اي را القاء مي كنند نشان مي دهد كه قطعا با واقعيت هاي جامعه آشنا نيستند و قصد تبليغات انتخاباتي دارند. وي افزود: اينكه ما روي تمديددوره آقاي هاشمي اصرار داريم براي اين است كه رياست جمهوري با راي قوي مردم داشته باشيم درغير اينصورت در مقابل آقاي ناطق نوري كسان زيادي وجوددارند كه خودشان را هم سطح مي دانند. وي در مورد فعاليت كارگزاران در انتخابات آينده گفت: قاعدتا كارگزاران به عنوان يك گروه سياسي در انتخابات آينده فعال خواهند بود. مرعشي در مورد احتمال كانديداتوري مهندس ميرحسين موسوي گفت: آقاي موسوي و آقاي حسن حبيبي در حال مطالعه هستند و آقاي عبدالله نوري نيز بالقوه توانايي پذيرش اين مسئوليت را دارند. وي در مورد موضع مجمع حزبالله مجلس گفت: بحث رياست جمهوري در دستور كار مجمع قرار دارد وظرف سه هفته آينده مواضع اين مجمع در مورد تمديد رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني و در صورت محقق نشدن اين تمديد در مورد نفر بعدي منتشر خواهد شد. حسين مرعشي در مورد احتمال قبول پيشنهاد كانديداتوري از سوي ميرحسين موسوي گفت: همينكه ايشان در حال مطالعه هستند نشانه مثبتي است. با ايشان بحث هم كرديم و احتمالا در آينده نظر خود را خواهند داد. وي در مورد پست سياسي آقاي هاشمي رفسنجاني پس از پايان مدت رياست جمهوري گفت: ايشان قاعدتا مسئوليتي را نخواهند پذيرفت.