Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750626-5592S1

Date of Document: 1996-09-16

مهاجران از امكانات دولتي امريكامحروم شدند . واشنگتن: قانون تازه رفاه عمومي كه پس از تصويب در كنگره آمريكا پريروز به امضاي رئيس جمهوري اين كشور رسيد تا به مورد اجرا گذارده شود مهاجران خارجي را كه طبق قانون واردآمريكا مي شوند از دريافت هرگونه كمك مالي، رفاهي و بهداشتي ازدولت آمريكا محروم كرده است. آنها حتي مشمول بن غذائي رايگان هم تنها نمي شوند اگر ده سال در آمريكا كار كنند و ماليات بپردازند مي توانند پس از آن، كمكهاي رفاهي محدود دريافت دارند. تا اين تاريخ، مهاجران قانوني (دارندگان كارت سبز ) در صورت نياز، همانند اتباع آمريكا از كمكهاي رفاهي از جمله بهداشتي و بن غذائي رايگان برخوردار مي شدند. كمك پولي به دارندگان كارت سبز هم مطلقا قطع مي شود ودولت آمريكا از اين راه هر سال /9 5ميليارد دلار صرفه جوئي مي كند. طبق يك قانون ديگر كه در صددتشديد آن هستند مهاجرت به آمريكا محدود شده است. بااين دو قانون مهاجرت به آمريكا جاذبه خود رااز دست مي دهد. آمريكا ده ميليون مهاجر داراي كارت سبز دارد.