Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750624-5440S1

Date of Document: 1996-09-14

گزارش قرن - 1900 2000 سپاهيان فرانسوي در پايتخت مراكش نيروهاي فرانسه در مراكش 1911 16 ژوئن ژنرال موآنيه، در راس واحدهاي فرانسوي زير فرمان خود واردفاس پايتخت مراكش شد وپس از ديدار با ترتيباتي سلطان، براي حفظ نظم و امنيت در براساس شهرداد توافق بين المللي سال 1906 در كنفرانس الجزيراس استقلال مراكش بايد محترم شمرده شود و حضور علني سپاهيان فرانسوي در پايتخت اين كشور متناقض با آن توافق است، اما وزير خارجه فرانسه در بيانيه اي كه در مجلس شورا و سناي پاريس خوانده شد متذكر شده است كه واحدهاي نظامي فرانسه به درخواست سلطان مراكش اقدام به مداخله كرده اند و هدفي جز استقرار نظم و امنيت ندارند. در بيانيه گفته مي شود: دولت فرانسه سياستهاي استعماري و كشورگشايي را دنبال نمي كند، اما در عين حال نمي تواند نيروهايش را از فاس خارج كند، زيرا تا ترتيبات اساسي براي نظم و امنيت اين شهر داده نشود، با خروج نيروهاي دوباره آشوب و اغتشاش بالا خواهد گرفت و دولت فرانسه ناچار به اعزام مجدد سپاهي خواهد بود. بنا بر اين ما در پايتخت مراكش خواهيم ماند و در تشكيل و تقويت پليس محلي و حفظ نظم و استقرار حاكميت سلطان كمك خواهيم كرد. در پي قرائت اين بيانيه درپارلمان كه مورد تاييدنمايندگان قرار گرفت، سياست فرانسه در مراكش مطرح شد و در مورد آن راي گيري به عمل آمد و دولت با 434 راي موافق در برابر 77 مخالف راي اعتماد گرفت. با اين اكثريت پارلماني قاطع دولت از اعزام قوا به مراكش پشتيباني مي كند. با اين همه از نظر بين المللي فقط آلمان مساله مداخله فرانسه را در مراكش با سوءظن البته مي نگرد در برلن هنوز واكنش رسمي در اين باره نشان داده نشده است، با وجود اين در وزارت خارجه آلمان گفته مي شود كه در مراكش ميدان را براي فرانسويها خالي نبايد گذاشت و براي حفظ منافع سياسي و اقتصادي آلمان بايد برگهاي برنده اي داشته باشند و اجازه يكه تازي را از فرانسه بگيرند. سياستمداران در برلن معتقدند اگر مداخله و اعمال نفوذ يك قدرت اروپايي در مراكش مجاز شناخته شود، چرا آلمان دومين قدرت مجاز؟ نباشد آلمان كشتي توپدار به مراكش فرستاد گوشه اي از بندر اغادير اول ژوئيه 1911 كشتي توپدار آلماني كه يوزپلنگ ( Panther)نام دارد به بندر اغادير در مراكش وارد شد، اما ناويان تاكنون از پياده شدن در ساحل خودداري كرده اند و به ظاهر در انتظار دريافت دستور از مقامات نظامي در برلن هستند. مطبوعات آلمان نوشته اند كه اين پرش يوزپلنگ نشانگر مداخله آلمان در مراكش است، زيرارايش نمي خواهد اجازه يكه تازي به رقيب اروپايي خود ( فرانسه ) در اين منطقه بدهد. وزير خارجه آلمان درباره اعزام كشتي توپدار به اغادير گفته است: در جريان آشوبهاي اخير مراكش تعدادي از موسسات آلماني مستقردر اين كشور از دولت درخواست حمايت كرده اند و بي درنگ پس از رفع آشوبها و برقراري نظم و امنيت، نيروهاي آلماني خاك مراكش را ترك خواهند گفت. اما اين اظهارات رسمي مقام آلماني است و در گفتگوهاي او خصوصي، سخنان ديگري عنوان كرده است. به نقل از يك منبع موثق وي چندي پيش گفته بود: بندر اغادير دروازه اي است كه به سوي منابع غني زيرزميني و اراضي حاصلخيز جنوب مراكش باز مي شود. اعزام كشتي جنگي آلماني به اغاديردر مطبوعات اروپا بازتابهاي متفاوت داشته در است آلمان اكثر روزنامه ها اقدام دولت را ستودند. فقط دو روزنامه چپگرا آن را زير سوال ارگان مي برند سوسيال دمكراتها مي نويسد: مداخله نظامي آلمان در مراكش، هم غيرمنتظره بود و هم ناخوشايند. و روزنامه ديگر اظهارنظر مي كند: ملت آلمان حق دارد بداند هدف مداخله نظامي در مراكش؟ چيست منافع صنعتي و اقتصادي نمي تواند يك توجيه منطقه و دنياپسند باشد. در انگلستان روزنامه ابسرورمي نويسد: اقدام آلمان نظيردرخشش برق در يك آسمان صاف، عجيب و نامنتظر بود. و تايمز لندن مي افزايد: اعزام كشتي جنگي آلماني البته تنش آفرين است، اما نبايد در اهميت آن مبالغه كرد. در فرانسه اغلب روزنامه ها ضمن ابرازنگراني از پيامدهاي درگيرشدن آلمان در ماجراي مراكش هشدار داده اند كه دولت فرانسه در مذاكرات آينده با مقامات آلماني براي دستيابي به تفاهمي در اين مساله به هيچ روي نبايد امتياز بدهد. اظهارنظرللويد جرج مهردارسطنتي يا وزير دارايي بريتانيانيز در محافل سياسي مهم تلقي شده است. او در اجتماعي از بانكداران و كارشناسان اقتصادي در لندن گفت: اقدام آلمان صلح جهاني را به خطر انداخته است. ما انگليسيها بزرگترين بانكها و موسسات بيمه جهان را مي گردانيم و در حال حاضر تنها عاملي كه مي تواند در راه ادامه فعاليت و پيشرفت و گسترش كار ما سد ايجاد كند، هر حادثه يا عملي است كه صلح جهاني را به خطر افكند. از سوي ديگر، صلح به هر براي قيمت، ما به منزله تسليم حقارت باري است كه به آن تن نخواهيم داد. واكنشهاي سياستمداران ديگر در لندن نيز نشان مي دهد كه در صورت افزون شدن تنش ميان فرانسه و آلمان، بريتانيا به علت اشتراك منافع، پاريس را تنها نخواهد گذاشت. يك ماهنامه ادبي در اوج اعتبار 1911 16 ژوئن مجله نوين فرانسه نام نشريه ادبي بلند آوازه اي است كه درفوريه نخستين 1909 شماره اش منتشر شد و اكنون سي امين شماره را پشت سر مي گذارد، اما درهمين مدت كوتاه گردانندگان آن موفق شده اند با انتشار آثار و مقالاتي از برجسته ترين نويسندگان و شاعران به اوج شهرت و اعتبار دست يابند. آندره ژيد، پل كلودل، ژان ژيرودو، اميل ورهائرن و ژاك ريوير از همكاران اين نشريه هستند كه همه آنها در صف اول بلندآوازگان ادبيات معاصر جاي دارند. آنها به تازگي يك سازمان نشر كتاب نيزتاسيس كرده اند كه با همكاري ناشري به نام گاليمار آثارشان را چاپ مي كنند سه كتاب اين سازمان جديد نشر كه منتشر خواهند شد عبارت از: گروگان، اثر كلودل ايزابل، اثر آندره ژيد - مادر و فرزند، اثر شارل لويي فيليپ. شايعه آغاز جنگ ميان فرانسه وآلمان 1911 21 اوت خبرگزاري رويتر در لندن تلگرامي از يك خبرنگار خوددريافت كرد كه در آن آغازجنگ ميان فرانسه و آلمان گزارش شده بود. چنين خبري دور از واقعيت به نظر نمي رسيد، زيرا تنش ميان دو كشور رو به فزوني دارد و شايع است كه آلمان در ازاي كنار كشيدن از غائله مراكش، واگذاري مستعمرات آفريقايي فرانسه را در منطقه استوائي تقاضا كرده و پاريس اين مصالحه را رد كرده است. چند ساعتي پس از انتشار خبر رويتر، مقامات صلاحيت دار در پاريس و برلن خبر را تكذيب كردند توضيح دادند كه نه فقط جنگي در ميان نيست، بلكه وزير خارجه آلمان عازم فرانسه است تا با همتاي خود براي رفع اختلافات مذاكره كند و سران هر دو كشور براي جلوگيري از سوءتفاهم و شايعات بي اساس، مانورهاي نظامي خود را نيز لغو كرده اند.