Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750622-5354S1

Date of Document: 1996-09-12

گزارش قرن - 1900 2000 آشوب تازه در مراكش 1911 20 آوريل براي مقابله با آشوبهاي داخلي تازه در مراكش، دولت فرانسه به درخواست سلطان اين كشورنيروهاي نظامي تازه اي روانه شهرفاس پايتخت مراكش كرده است. سپاهيان اعزامي علاوه بر حفاظت از سلطان، مامور جلوگيري از هرگونه تعرض نسبت به اتباع و منافع فرانسه خواهند بود. پس از كنفرانس بين المللي الجزيراس در اسپانياكه از ژانويه تا آوريل سال 1906 بررسي مساله مراكش را به عهده داشت يك دوره پنج ساله آرامش در اين سرزمين برقرار شد. در كنفرانس توافق به عمل آمد كه فرانسه و آلمان از پي گيري سياستهاي استعماري در مراكش چشم بپوشند و استقلال آنرا محترم بشمارند و نيز فرانسه و اسپانيا متعهد شدند كه مشتركا به تجديد سازمان ارتش بومي مراكش بپردازند تا امنيت داخلي آن تامين شود. اكنون تقاضاي كمك سلطان واعزام سپاهيان فرانسوي براي سركوبي قبايل شورشي در جنوبكشور، ظاهرا با توافقهاي بين المللي الجزيراس تناقض دارد، اما آلمان كه همواره براي منابع طبيعي غني مراكش نسبت به مسائل آن علاقه نشان مي دهد، تاكنون نسبت به اعزام واحدهاي نظامي فرانسه اعتراض رسمي نكرده است. يك روزنامه نزديك به وزارت خارجه آلمان در اين باره مي نويسد: دولت فرانسه حق دارد براي حفظ جان و مال اتباع خود در مراكش اقدامات احتياطي داشته باشد و حتي براي سركوبي شورشيان و آشوبگران اقدام كند اما براساس توافق كنفرانس بين المللي 1906 در اسپانيا مجاز نيست اعزام موقت قوا به فاس، پايتخت مراكش را بيش از حد لزوم به درازا بكشاند و به صورت اشغال دائمي آن درآورد. چنين عملي نقض آشكار توافقهاي بين المللي است كه پيامدهاي وخيمي خواهد داشت. در محافل سياسي پاريس گفته مي شود كه مقاله روزنامه آلماني، به اشاره وزارت خارجه اين كشور منتشر شده است و آلمان مي خواهد فرانسه را از مداخله در مراكش برحذر دارد تا جاي پايش سست بنابراين نشود دولت فرانسه، بي اعتنا به تهديد برلن، بايد منافع خود را پي گيري كند و حتي در صورت لزوم، خواهان تجديدنظردر توافق الجزيراس شود تا برتوانايي مانور خود در منطقه بيفزايد. درگذشت موسيقيدان آلماني 18 مه 1911 گوستاو ماهلر آخرين بازمانده ازنسل موسيقيدانان بزرگ رمانتيك آلمان در شهروين جهان را بدرود گفت. او 9 سمفوني ساخته و بسياري از اركسترهاي بزرگ كلاسيك را در پايتختهاي جهان رهبري كرده بود. تاجگذاري جرج پنجم در لندن 22 ژوئن 1911 جرج پنجم پادشاه جديد انگلستان در مراسم مجللي كه يك هفته ادامه داشت در لندن تاجگذاري كرد. اين مراسم كه قرنها قدمت دارد، با مقدس شمردن پادشاه توسط اسقف كانتربوري، عاليترين مقام مذهبي بريتانيا آغاز مي شود و سپس پادشاه رداي سلطنت را بر دوش مي اندازد وتاج برسر مي گذارد. در همين هنگام زنگ كليساها به صدا درمي آيد و تا مدتي غرش تيرهاي توپ طنين انداز مي شود. به مناسبت تاجگذاري جرج پنجم، اهالي لندن يك هفته در فضاي جشن و چراغاني سپري كردند و از تماشاي مراسمي به مراسم ديگر مي رفتند. كشتيهاي متعددي از كشورهاي اروپايي به بندرلندن آمده بودند و در عرشه آنها هم مراسمي برگزار مي شد. در مسير حركت پادشاه وهمراهانش در خيابانها، جاهاي مناسب براي تماشا سرقفلي داشت وآپارتمانهاي مشرف برخيابان به قيمتهاي گزاف اجاره داده مي شد. يك گزارشگر كه دراين مورد كنجكاوي كرده است مي نويسد: تعداد زيادي ازآمريكا به انگليس آمده بودندتا مراسم تاجگذاري را تماشاكنند. آنها غالبا درآپارتمانهاي مشرف بر خيابانهاي مسير شاه مستقر بودند. از يك آمريكايي پرسيدم: چه مبلغ پول بابت اجاره؟ مي دهي جواب دادهزار 25فرانك فقط براي يك روز... كله پوك يا پول؟ مفت! بازار مكاره روسها در پاريس 1911 13 ژوئن گروه هنرمندان روس در پاريس اثر هنري تازه اي در تئاترشاتله روي صحنه برده اند با نام پتروشكا كه با الهام از شخصيتهاي سنتي بازارهاي مكاره و كارناوالهاي روسي تدوين شده و هنردوستان را در پاريس مجذوب كرده است. قانون اساسي براي آلزاس و لرن 1911 31 مه چهل سال پس از الحاق دو ايالت فرانسوي آلزاس و لرن به يك آلمان، قانون اساسي براي چگونگي اداره منطقه به اهالي ارائه شده است. پس از شكست فرانسه در سال و 1870 جدايي دو ايالت سراسر شرقي اين سرزمين به عنوان رايش لند يعني خاك امپراتوري جزو آلمان شد و تحت حاكميت مستقيم امپراتور درآمد. حتي اهالي از اجازه تشكيل يك شوراي محلي محروم بودند و هرگونه قانون ومقررات مربوط به آنان در رايشتاگ، مجلس ملي آلمان در برلن وضع مي شد. مردم آلزاس و لرن از اين وضع اسارت بار به شدت ناراضي بودند وگهگاه فريادهاي اعتراض و شكايت سر مي دادند. به اين ترتيب نوعي قانون اساسي به آنان ارائه شده است كه در آن از تشكيل دو مجلس محلي سخن مي رود. اعضاي مجلس اول زبدگاني از مقامات كليسا، دانشگاه وشهرداري خواهند بود كه نيمي ازآنان مستقيما از سوي امپراتور برگزيده مي شوند. نمايندگان مجلس دوم را اهالي با راي مخفي انتخاب مي كنند و بدين گونه يك مجمع ملي به حساب مي آيد، اما تصميمات هر دو مجلس در صورتي قانوني و لازم الاجراست كه به تاييد امپراتور برسد و وي مي تواند هر مصوبه اي را وتو كند. گذشته از آن در راس سازمان حكومتي آلزاس و لرن يك فرماندار آلماني خواهد نشست كه از سوي امپراتور منصوب خواهد شد. برخورد هواپيما با وزير جنگ فرانسه! موريس برتو وزير جنگ فرانسه 1911 22 مه موريس برتو وزير جنگ فرانسه علاقه فراواني به پيشرفت هوانوردي در فرانسه نشان مي داد و براي تماشاي پرواز چند هواپيماي جديدبه ناحيه مولينو رفته هواپيماها بود يكي پس از ديگري به پرواز درآمدند و پس از مانورهاي جالب به زمين نشستند و هوانوردان با تشويق وزيرجنگ روبه رو شدند، اما يكي از آخرين هواپيماهايي كه به هوا برخاست، هنگام مانور در حين پرواز، دستخوش اختلال غيرمنتظره اي شد و ناگهان به سوي زمين شيرجه رفت و بالاي سر تماشاگراني كه در محوطه اجتماع كرده بودند، رسيد. وزير جنگ هم در ميان اين عده بود و از فرط وحشت سراسيمه پا به فرار گذاشت، اما از بخت بد به سمتي دويد كه هواپيما هم به همان سو در حال سقوط بود. پروانه هواپيما مانند داس برنده اي به شانه وزير جنگ خورد و در دم بازوي او را قطع كرد. موريس برتو ازاين ضربه ناگهاني بلاي آسماني جان به در نبرد. باز هم تشكيل كابينه جديد درفرانسه 1911 27 ژوئن عمر دولت ارنست موني همان گونه كه پيش بيني مي شدكوتاه بود و با كناره گيري آن كابينه جديدي به رياست ژوزف كايو تشكيل شد. وي كه پدرش هم زماني وزير دارايي بود، از آغاز قرن در كابينه هاي مختلف فرانسه مقام وزارت دارايي را برعهده داشته است واكنون در سمت نخست وزيري به مسائل مالي و اقتصادي توجه بيشتري نشان خواهد داد. اكثر پست هاي مهم وزارت را دردولت جديد همان وزيران كابينه مستعفي عهده دار خواهند بود و فقط به جاي برتو وزير جنگ فقيد كه در حادثه برخورد هواپيما كشته شد، ژنرال گوآران انجام وظيفه خواهد كرد. نخست وزير جديد براي افزايش درآمد دولت و تعديل ثروت، طرفدار ماليات تصاعدي است و قبلا در سمت وزير دارايي لايحه اي در اين زمينه به پارلمان ارائه داد كه هنوز بررسي نشده است.