Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750621-5308S1

Date of Document: 1996-09-11

رئيس جمهوري در تانزانيا: ايران به دنبال منافع اقتصادي در افريقا نيست اهداف ما، انساني و اسلامي است رئيس جمهوري تانزانيا: پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، نقطه عطفي در مسيرآزادي ملتهاي تحت ستم است رئيس جمهوري زنگبار: روابط مردم زنگبار با ايران اسلامي، ريشه در مسائل ديني، فرهنگي و تاريخي دارد . سرويس سياسي: آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري اسلامي ايران و سلمين عمرجمعه رئيس جمهوري زنگبار پس از انجام يك دور گفتگوي خصوصي ديروز مذاكرات مشترك دوجانبه خود را برگزار كردند. رئيس جمهوري زنگبار در اين ديدار از كشورش به عنوان يكي از نزديكترين دوستان ايران نام برد و گفت: توسعه مناسبات با ايران در دوران جديد خواست دولت و مردم زنگبار است. وي افزود: روابط مردم زنگبار با ايران اسلامي ريشه در مسائل ديني، فرهنگي وتاريخي زنگبار دارد. رئيس جمهوري زنگبار همچنين خواستار مشاركت بخشهاي دولتي و خصوصي ايران در طرحهاي صنعتي، علمي، آموزشي و طرحهاي ساختماني، خدماتي زنگبار شد. آقاي هاشمي رفسنجاني امكانات ايران رابراي كمك به زنگبار در زمينه هاي ماهي گيري، بهره برداري از آبهاي زيرزميني، توسعه كشاورزي به ويژه كشت برنج، اصلاح بذر، ساخت دانشگاه آزاد اسلامي و افزايش سطح مبادلات تجاري بسيار مناسب دانست. رئيس جمهوري اسلامي ايران ابراز اميدواري كرد در سفر جاري خود به تانزانيا هياتهاي كارشناسي دوكشور زمينه تحقق اين امور را فراهم كنند. اموردفاعي و سياست خارجي اين جزيره به عهده دولت مركزي تانزانيا است. آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري در دومين روز از اقامت خود در جمهوري تانزانيا در ميان استقبال پرشور رئيس جمهوري و مقامات بلندپايه و اقشارمختلف مردم جزيره زنگبار واردفرودگاه اين جزيره شد. از رئيس جمهوري وهيات همراه درفرودگاه زنگباربافريادهاي الله اكبر و ايران زنده باد استقبال شد. در فرودگاه همچنين 21 گلوله توپ به نشانه احترام به هيات عاليرتبه ايران شليك شد. رئيس جمهوري اسلامي ايران در 6 ساعت اقامت در زنگبارسلمين عمرجمعه رئيس جمهوري اين منطقه را به حضور پذيرفت و با علما و مسلمانان زنگبار ديداركرد. جمهوري تانزانيا در سال 1964 ميلادي به دنبال اتحاد ميان تانزانيا و زنگبار تاسيس شد. در سال 1977 زنگبار به عنوان يك دولت جداگانه مشخص شد اما مسائلي مانند روابط خارجي و دفاع در اختيار دولت اتحاد قرارگرفت. زنگبار با حدود 700 هزارنفر جمعيت جزيره اي است به وسعت 1658 كيلومترمربع كه در فاصله 35 كيلومتري شرق سرزمين اصلي تانزانيا و در اقيانوس هند واقع شده است. بيش از 97 درصد از مردم اين جزيره مسلمانند. از سوي ديگر وزير امورخارجه تانزانيا در ديدار با وزير امورخارجه ايران، از ايران به دليل ارائه طرح صلح براي حل اختلافات سودان واوگاندا و تلاش براي تحكيم صلح و ثبات در افريقا قدرداني كرد . در اين ديدار كه در محل اقامت دكتر ولايتي صورت جاكاياكي گرفت، كائوت اظهار اميدواري كرد جمهوري اسلامي ايران تلاش خود را براي تحقق كامل صلح ميان سودان و اوگاندا ادامه دهد. وي گفت: تانزانيا از اقدامات صلح جويانه ايران در افريقا حمايت مي كند. وزيران امورخارجه ايران، اوگاندا و سودان پيشتر در حضور روساي جمهوري اسلامي ايران و سودان موافقتنامه حل اختلافات كامپالا را امضاء كردند. دكتر ولايتي نيز ديدار آقاي هاشمي رفسنجاني از شش كشور آفريقائي را نشانه اهميت اين كشورها در سياست خارجي ايران دانست و گفت: جمهوري اسلامي ايران گسترش مناسبات با كشورهاي افريقائي را در اولويت قرار داده است. وي در مورد ابتكار صلح ايران گفت طرح صلح جمهوري اسلامي ايران با همكاري كشورهاي ليبي، مالاوي و كشورهاي پيشرو اجرا خواهد شد. در همين حال آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري كه در هشتمين روز سفرشان به كشورهاي آفريقايي در تانزانيا بسر مي برد در ديدار رسمي خود با بنجامين ام كاپا رئيس جمهوري و مقامهاي تانزانيا، راههاي گسترش همكاريها و مناسبات دوجانبه را در زمينه هاي گوناگون موردبررسي قرارداد. رئيس جمهوري كشورمان با قدرداني از ابراز احساسات و استقبال پرشور مردم تانزانيا از هيات عاليرتبه جمهوري اسلامي ايران آنرا حاكي از وجود علائق و جاذبه هاي نيرومندميان دو ملت دانست و با اشاره به ريشه هاي تاريخ و تمدن كهن دو كشور اظهاراميدواري كرد در اين سفر با شناخت بهتر امكانات ايران و تانزانياگامهاي مثبتي در گسترش روابط برداشته شود. آقاي هاشمي رفسنجاني باارزشمند توصيف كردن تجربه هاي ايران در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وبازرگاني ظرفيت توسعه همكاريهاي دو كشور را بيش از ميزان كنوني دانست. رئيس جمهوري كشورمان كمك به حل مناقشات موجود ميان كشورهاي شرق آفريقا رايكي از هدفهاي سفر هيات جمهوري اسلامي ايران به اين منطقه برشمرد وآرامش، ثبات و صلح درشرق آفريقا را زمينه ساز رشداقتصادي اين كشورهادانست. آقاي هاشمي رفسنجاني تاكيد كرد: جوامع غربي كه عامل اصلي عقبماندگي كشورهاي آفريقا بوده اند بايد با جبران ستمهاي گذشته خود راه را براي توسعه وسازندگي قاره آفريقا هموار كنند. رئيس جمهوري كشورمان برقراري خط كشتيراني، هوايي، ايجاد تسهيلات بانكي بين ايران وتانزانيا را گامي مهم در افزايش حجم مبادلات بازرگاني بيان كرد و خاطرنشان ساخت: جمهوري اسلامي ايران درقاره آفريقا هرگز درپي منافع اقتصادي نيست بلكه باهدف انساني واسلامي حضور خود را فعالتر كرده است. بنجامين ام كاپا رئيس جمهوري تانزانيا نيزدراين دور از گفتگوها پيروزي انقلاب اسلامي در ايران رانقطه عطفي درمسير آزادي ملتهاي تحت ستم جهان و موجب دلگرمي آنان براي رسيدن به استقلال و آزادي توصيف كرد. رئيس جمهوري تانزانيا گفت: كشورش دوران سازندگي را سپري مي كند و دراين مقطع حساس نياز به كمكها و حمايتهاو تجربه هاي مفيد ايران دارد و مايل است بخشهاي دولتي وغيردولتي ايران حضور ومشاركت بيشتري در عمران و بخشهاي اقتصادي و صنعتي تانزانيا داشته باشند. ام كاپا اراده سياسي كشورش را براي استقرار صلح و آرامش درمنطقه شرق آفريقا و گسترش روابط با همسايگان خود مورد تاكيد قرار داد وخواهان ايفاي نقش نهضت عدم تعهد در دستيابي به هدفهاي بلند كشورهاي عضواين جنبش شد. روساي جمهوري ايران و تانزانيا يك دور گفتگوي خصوصي نيزانجام دادند. آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري اسلامي ايران عصر ديروز در اجتماع مسلمانان جزيره زنگبار آمادگي جمهوري اسلامي ايران را براي ارائه كمك هاي فرهنگي و آموزشي به مسلمانان سراسر جهان مورد تاكيد قرار داد. وي در سخناني در مسجد مبلو زنگبار گفت: ايران به بركت اسلام و قرآن در 18 سال پس از پيروزي انقلاب به خوبي در همه زمينه ها رشد كرده و ثابت كرده است كه اسلام مي تواند حكومت و جامعه را به شايستگي اداره كند. آقاي هاشمي خطاب به مردم زنگبار گفت: ما شما را هموطن خود مي دانيم و از شما كه فرزندان شيرازهستيد دعوت مي كنيم براي ديدن استان آباد و پيشرفته فارس و شهر زيباي شيراز وديگر نقاط وطن قديم خود به ايران سفر كنيد.