Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750620-5230S1

Date of Document: 1996-09-10

نگاهي به ورزش شنا در ايران دشمنان شنا، دوستان دلسوز آن شده اند! سرويس ورزشي: كم رنگي، بي تحركي، بي رونقي، ناسازگاري، بيهودگي، فرصت طلبي و.. اين روزها واژه هايي مانوس با ورزش شنا در ايران شده است. هر كه را مي بيني زبان به انتقاد مي گشايد و به هر ميداني كه مي نگري جز شكست و سرشكستگي چيزي نمي يابي. در تهران بزرگ هيچ استخري را حتي در ساعات پاياني شب هم خالي نمي بيني و حتي گاهي اوقات به دليل ازدحام بيش از حد با دربهاي بسته روبه رو مي شوي، اين چنين سرمايه و جمعيتي را در سراسر كشور مي بيني، اما عملا حركتي سازنده و روبه جلو را در جهت رشد ورزش شنا مشاهده نمي كني! عده اي آمده اند و رفته اند، اما هيچ كس نگاهي واقع بينانه و دلسوزانه به معضلات فراوان اين ورزش نينداخته و آن را در مسير حركتي پويا و سالم رهنمون نساخته است! امروز ورزش شنا در ايران از دوجبهه سيلي نخست مي خورد عدم تمكين لازم از گذشته هاي نه چندان دور تاكنون، و دوم عدم تخصص نزد كساني كه چرخ هدايت فعلي آن را به دست گرفته اند. به گرفتاري هاي فعلي شنا بايد اين را هم اضافه كنيم كه در حال حاضر در فدراسيون اين رشته حركت هاي بسته اي به چشم مي خورد. قدرت تصميم گيري ها در يك نقطه متمركز شده است و متاسفانه همه چيز بايد از همين نقطه قدرت كاناليزه شود! كيفيت اين حركت هاي شخصي و مخرب متاسفانه هيچ فايده اي براي شنا نداشته و ندارد. روزبه روز قهر و آشتي ها جبهه گسترده تري پيدا مي كند. آنها كه بايد امروز يكه تاز ميدان باشند، مورد غضب واقع شده اند و آنها كه نبايد در صحنه ديده شوند، همه كاره اند! بنا را بر اين گذاشته ايم تا ازطريق اين صفحه به تجزيه وتحليل مسائل جاري از ديدگاه كارشناسان اين رشته بپردازيم نخست از محمدرضا حاجي آزاده شناگري كه دوسه ماهي است با كسب عنوان نخست كلاس هاي پيشرفته شنا در مجارستان به كشور بازگشته است. خواستيم تا در اين زمينه سخن بگويد. محمدرضا حاجي مي گويد: تمامي طرح هايي كه فدراسيون شنا آنهارا به مرحله اجرا درآورده است، اشتباه است. فدراسيون مي گويد: هرگروه سني در شنا بايد يك مربي داشته باشد. اين اشتباه محض است. چراكه يك مربي دوسال زمان نياز دارد تا باخصوصيات شاگرد خود آشنايي پيداكند و حداقل بايد 7 تا 8 سال دركنار وي باشد تا بتواند از او يك قهرمان بسازد. حالا چگونه يك شناگر مي تواند در طول 7 تا 8 سالي كه براي قهرماني تلاش مي كند با چند مربي كه هركدام نقطه نظرات متفاوتي دارند كار كند. حاجي اضافه كرد: اين را صريحا به مسئولان فدراسيون گفته ام، اما به جاي آن كه حرفم را گوش كنند، مرا خانه نشين كرده اند! وي ادامه داد: در حال حاضر عملكرد فدراسيون شنا در تمامي زمينه ها خيلي ضعيف است! در مسابقات تقلب مي شود! به بهانه انجام ديدارهاي تداركاتي تيم هاي شنا و واترپلو را به خارج اعزام مي كنند، اما بيشتر به فكر تجارت اند تا كسب تجربه و قدرت! به خاطر آن كه ركوردي زده شود حتي از روشهاي اخلاقي فاصله گرفته مي شود و حاصل آن نيز نه كسب موفقيتي است و نه تجربه اي. و اين در حالي است كه تلاش مي شود كه به ظاهر كارنامه فدراسيون موفق نشان داده شود! سال 2 است كه رقابت هاي شناي باشگاههاي تهران برگزار نمي شود و جالب اينجاست كه فدراسيون شنا در اين رابطه هيچ برنامه اي ندارد! در شرايطي كه در هيچ رده اي حتي در شناي آسيا هم مطرح نيستيم، معلوم نيست كه چرا اين همه به سمينار و كنگره در خارج از كشور ؟ مي روند! در ليگ واترپلو كه در آغاز با 8 تيم شروع به كار كرده بود در حال حاضر تنها 3 تيم فعاليت مي كنند! در مسابقه هاي انتخابي و قهرماني كشور در بعضي از ماده هاي شنا تنها 3 نفر شركت مي كنند كه اين خود مي تواند حكايت روشني بر گسترش شنا در حال حاضر باشد! محمدرضا حاجي عضو سابق تيم ملي كه در سال 74 در بازي هاي آسيا - پاسيفيك در سري لانكا مربيگري تيم ملي را هم به عهده داشته است. در خاتمه سخنان خود صراحتا اظهار داشت: من به جز شخص رياست فدراسيون شنا كه ايشان را انساني معتقد ودلسوز مي دانم معتقدم كه بايدعملكرد بقيه اعضاي اين فدراسيون علي الخصوص دبير آن مورد بررسي و ارزيابي گروهي دلسوز و متخصص قرار گيرد و صريحا اعلام مي كنم تا زماني كه اين آقايان هستند، بايد فاتحه شنا را خواند!