Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750620-5224S1

Date of Document: 1996-09-10

رهبر معظم انقلاب اسلامي: اسلامي كردن دانشگاهها به تلاش جدي نياز دارد رهبر معظم انقلاب بر لزوم پرهيز از سطحي نگري در برخورد با مسائل اسلامي تاكيد كردند بهترين علوم كه يك كشور و يك ملت را به خودكفايي علمي و عملي مي رساند بايد تحصيل بشود . سرويس سياسي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبرمعظم انقلاب اسلامي ديروز در ديدار مسئولان نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها تاكيد كردند اسلامي كردن دانشگاهها مساله اي بسيار مهم و داراي ابعاد گوناگون است و آينده كشور و انقلابنيز به آن وابسته است. مقام معظم رهبري درتبيين ويژگيهاي دانشگاه اسلامي افزودند: درمحيطاسلامي عاليترين سطوح كيفي علم و دانش، تازه ترين پديده هاي علمي وگسترده ترين و موفقترين تلاش هاي علمي همراه باروشن ترين جلوه هاي اخلاق ديني و ايمان اسلامي وجود دارند و براي تحقق هدفي چنين عظيم بايد ضمن برنامه ريزي كوتاه مدت و بلندمدت و همراهي اين دو، كارهاي عميق، اساسي وواقعي را انجام داد. حضرت آيت الله خامنه اي با تاكيد بر لزوم پرهيز از سطحي نگري دربرخوردبامساله اسلامي كردن دانشگاهها، به برخي برداشتهاي سطحي و اشتباه اشاره كردند و افزودند: اينگونه كارهامنحرف كردن مساله از مسير حقيقي و ظلم به هدف عالي اسلامي كردن دانشگاههاست، آينده اين كشور و اين انقلاب، به اسلامي كردن دانشگاهها وابسته است و هنوز پيشرفت محسوسي دراين زمينه نبوده است. رهبرمعظم انقلاب اسلامي با اشاره به تلاشهايي كه در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي براي بهبود وضع دانشگاهها صورت گرفته افزودند: اسلامي كردن دانشگاهها امروز نياز به تلاش جدي دارد و در اين زمينه علاوه برمسئولان علاقه مند، وزارتخانه هاي آموزش عالي و آموزش پزشكي، شان مسئولان دفاتر نمايندگي بسيار والاست. البته بارها گفته ايم كه حوزه علميه بايد در كار اسلامي كردن دانشگاهها كمك كند و سهمي برعهده گيرد، اما بخش عمده اين سهم، مربوط به شما آقايان روحاني است كه بادانشگاهها آشنايي وارتباط داريد كه مي توانيد براي تحقق اين امر مهم از بهترين و نزديكترين و مهم ترين روش استفاده كنيد. مقام معظم رهبري بااشاره به لزوم استفاده از شيوه هاي مناسب براي اسلامي كردن دانشگاهها فرمودند: ملاك و معيار براي حضور در مديريتهاي فرهنگي و دانشگاهي بايد اين باشد كه كار را به بهترين وجه انجام بدهندچون كار اسلامي آن است كه كار علمي قوي، داخل در آن باشد و كار علمي ضعيف، اسلامي نيست. اين علم بايد بتواند امروز و فرداي كشور راتامين كند، بايد بهترين علوم كه يك كشور و يك ملت را به خود كفايي علمي و عملي مي رساند، تحصيل بشود. حضرت آيت الله خامنه اي باقدرداني از آيت الله جنتي و حجت الاسلام والمسلمين صدر و ديگر مسئولان نهادنمايندگي ولي فقيه در دانشگاههاافزودند: حضور اين نهاد رادر دانشگاهها كاملا ضروري و واجب مي دانم وبرحضور اين نهاد، اصرار مي ورزم و برتصويب مقرراتي كه دست اين نهاد رابه قدر اختياراتي كه لازم دارد، بازبگذارد، تاكيد مي كنم و اين كار به عهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بقيه دستگاههاي ذيربط است كه آنچه نشده است، انجام بگيرد و اين حركت بطور وسيع تر ادامه يابد. حضرت آيت الله خامنه اي هدف اصلي از حضور روحانيان در دانشگاهها راتبيين علمي دين و انتقال عملي ارزشهاو رفتار اسلامي خواندند و افزودند: روحانيت، دانش دين و معارف اسلامي را در دانشگاهها بصورت قوي، منطقي وكاملا مستدل و قابل ارائه و متناسب باسطح فهم دانشگاهيان مطرح مي كننداما مهمتر از آن تاثير رفتار و عملكرد روحانيون در تقويت ايمان مذهبي دانشگاهيان است زيرا علماي دين همواره مشعل راهگشايي بوده اند كه مردم را بارفتار، روش زندگي و شيوه برخورد با مسائل، به دين دعوت كرده اند. مقام معظم رهبري فلسفه حضور روحانيت در دانشگاهها را ضرورت ثمربخشي اين مراكز علمي توصيف كردندو افزودند: اين حضور به معناي دخالت در اموراجرايي و مديريتهانيست. بعضي اين گونه تعبير نكنند كه روحانيون مي خواهندبه دانشگاه، دست اندازي كنند. دانشگاهها براي خود، مديريت، سياست گذاروكارگزاراني دارند كه هريك كارخود را انجام مي دهند. علما و روحانيون هم در چارچوب وظايف ومقررات مربوطه، فعاليت خواهند كردو در صورتيكه حضورآنان همراه بااجازه و ميدان كار نباشد حضور لغو وبيهوده اي است. حضرت آيت الله خامنه اي همچنين تاكيد كردند: جوان به مقتضاي دوره جواني نيازمند آن است كه خود را در پناه يك روح بزرگ و نيكخواه، فكر بلند ونفس مهربان و صبور قرار دهد و روحانيان در دانشگاهها مي توانند با همدلي و راهنمايي وطبابت روحي و معنوي اين نياز جوانان را برآورده سازند وملجا و پناه روحي آنها قرار گيرند. در اين ديدار پيش از سخنان مقام معظم رهبري آيت الله جنتي رئيس شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاههاو حجت الاسلام والمسلمين صدررئيس نهادنمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها در گزارشهاي كوتاهي، برنامه ريزيهاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت را براي تحقق هدف اسلامي كردن دانشگاهها برشمردند و خواستار رهنمودهاي رهبرمعظم انقلاب اسلامي در اين زمينه شدند.