Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750620-5169S1

Date of Document: 1996-09-10

اقتصاد جهان از: واحد رسانه هاي خارجي همشهري فعاليتهاي مالياتي در فرانسه دولت فرانسه طرح خود را براي 15 ميليارد دلار معافيت مالياتي اعلام كرد. به گزارش تلويزيون سي ان ان اين معافيتها كه طي 5 سال اعمال خواهد شد ماليات دريافتي درصد 80از كارگران فرانسوي را كاهش خواهد داد. وزير دارايي فرانسه ضمن اعلام اين طرح گفت كه دولت ماليات بر دخانيات و الكل را به ميزان حدود يك ميليارد دلار افزايش خواهد داد. او اين طرح را تلاشي از جانب دولت براي تقويت رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال، به عنوان مهمترين مشكل اقتصادي دولت، خواند. تحليلگران اقتصادي مي گويند كه اين طرح در واقع براي تثبيت موقعيت دولت در هنگام نزديك شدن انتخابات پارلماني - كه 18 ماه ديگر برگزار مي شود - و جلب حمايت مردم از برنامه هاي اقتصادي و جلوگيري از تلاش اتحاديه ها براي برپايي تظاهرات و اعتصابات گسترده همچون سال گذشته، ارائه شده است. اما مردم فرانسه نسبت به اين طرح با ترديد برخورد مي كنند. معافيتهاي مالياتي كنوني پس ازافزايش شديد مالياتها - به ميزان حدود 24 ميليارد دلار - درسال گذشته مطرح شده است. در عين حال همزمان با اين معافيتها از ميزان هزينه هاي بودجه عمومي دولت نيز 12 ميليارد دلار كاسته خواهد شد. بلاتكليفي دولت ژاپن در برخوردبا كارگران غيرقانوني خارجي دولت ژاپن با مشكل چگونگي برخورد با كارگران غيرقانوني خارجي روبرو است. اين كارگران در سالهاي دهه 1980 به رشد اقتصاد ژاپن كمك كردند اما كندي رشد اقتصاد در دهه 1990 به اين كارگران و دولت فشار وارد كرده است. به گزارش تلويزيون سي ان ان، اين روزها برقراري مقررات سختگيرانه صدور رواديد باعث كاهش ورود مهاجران غيرقانوني به ژاپن شده است. در روزهاي پررونق دهه 1980 وضع اين گونه نبود. در آن زمان دولت ژاپن به بسياري از كارگران خارجي اجاره داد در كشور كار اين كنند كارگران به تعبيري سوخت موتور اقتصاد ژاپن بودند. اكنون اشباع بازار كار سببشده است تا مشاغل كمتري براي كارگران مهاجر وجود داشته باشد. برخي معتقدند دولت بايدبه كارگراني كه مدتي به طورغيرقانوني در كشور رواديد بوده اند، كار اعطا كند و رويكردي همچون عفو عمومي در پي گيرد. رئيس اتحاديه كارگران غيرخارجي مقيم ژاپن مي گويد: كارگران خارجي بدون رواديدساليانه يك ميليارد دلارماليات مي دهند. مقامات دولت مي گويند آنان هيچ وظيفه اي درقبال كارگران غيرماهري كه به طور غيرقانوني در ژاپن كار مي كنند، ندارند. با اين حال، ژاپن در مقام ثروتمندترين كشور آسيا، روياي بسياري از ساكنان اين قاره است. كارگران خارجي مي توانند با كار در كشور پول پس انداز كنند و در وطنشان خانه بخرند. مميزان مالياتي روسيه بخشي از مالياتها را به عنوان حقوق عقب افتاده خود برمي دارند صندوق بين المللي پول به تازگي پرداخت يك وام پيشنهادي به مسكو را به علت نگراني از وضعيت اقتصادي روسيه به تاخير انداخت. يكي از مشكلاتي كه صندوق از آن ياد كرد، ميزان اندك درآمد ناشي از جمع آوري ماليات است. اكنون مميزان مالياتي روسيه روش جديدي را براي اخذ ماليات در پيش گرفته اند. به گزارش تلويزيون بي بي سي، انتخاب ديگر باره بوريس يلتسين به رياست جمهوري روسيه با به قدرت رسيدن دولت جديدي همراه بوده است، اما شماري از مشكلات قديمي همچنان وجود دارد. سالها جمع آوري ماليات يكي از موانع عمده مالي دولت روسيه بوده است اكنون رئيس جمهوري روسيه فرماني را صادر كرده است كه براساس آن مميزان مالياتي مي توانند نيمي از مالياتهاي مكشوفه را در قبال حقوق پرداخت نشده خود نگه دارند. يكي از مميزان مالياتي مي گويد: ما در شرايط سختي كار مي كنيم; گاه خود و خانواده مان را تهديد مي كنند. برخي از همكاران ما حين خدمت كشته شده اند. خطر اصلي آن است كه اندكي دستمزد ما سبب مي شود احساس كنيم كسي به كار ما نياز ندارد و گويي كار ما بيهوده است. جزيره موريس: سنگاپور آفريقا كشورهاي شرق آسيا از نظر اقتصادي دوره تغيير سريعي را مي گذرانند، اماجزيره موريس شايد بيش از آنها تغيير كرده باشد. در اواخر دهه واوائل 1970 1980 40 دهه درصد مردم جزيره بيكار بودند و عمده توليد آن نيشكر اكنون بود وضع اقتصادي اين كشور مساعد است و حتي از كشورهايي مانند چين نيروي كار وارد رشد مي كند صنعت نساجي رمز تحرك اقتصادي آن بوده است. به گزارش تلويزيون بي بي سي، توليدات پوشاك موريس با بهاي اندك -گاه يك چهارم هزينه توليد آن در اروپا - به اين قاره صادر مي شود. دولت موريس توانسته است با فراهم آوردن شرايط مناسب، صدها شركت خارجي را به جزيره بكشاند. معافيتهاي مالياتي گسترده اي اعمال شده است. مزارع نيشكر نيز هنوز بيشتر خاك موريس را دربرگرفته است. ايجاد مقررات مناسب در زمينه سرمايه گذاري خارجي در بخش توليدنيشكر و پوشاك به رشد اقتصاد جزيره كمك زيادي كرد.