Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750620-5153S1

Date of Document: 1996-09-10

تئاتر عروسكي: از شادي كودكان تا دوستي ملتها به انگيزه برپايي ششمين جشنواره بين المللي عروسكي در تهران ( تا 15 75 21 شهريور) بسياري از دانشجويان رشته تئاتر عروسكي پس از پايان تحصيل به سراغ كارهاي ديگر مي روند در ايران از ديرباز نمايش عروسكي وجود داشته است. اسدي طوسي درقرن پنجم در گرشاسبنامه، خاقاني در قرن ششم در ديوان خاقاني، خيام در قرن نهم و نظامي در هفت پيكر به نوعي نمايش عروسكي و عروسك بازي را مورد اشاره قرار داده اند. در اشعار منسوب به خيام آمده است: ماهمه لعبتكانيم وفلك لعبت بازازروي حقيقتي نه ازروي مجاز بازيچه همي كنيم برنعت وجود افتيم به صندوق عدم يك يك باز در هفت پيكر نظامي نيز آمده است: شش هزار اوستاد دستان ساز مطرب و پايكوب و لعبت باز . دكترقطبالدين صادقي كه با نمايش مبارك نگهبان كوچك در جشنواره عروسكي تهران حضور يافته است، در اين مورد مي گويد: سابقه نمايش عروسكي در تاريخ همه ملتهاي كهن از جمله ايران وجود دارد. به نوعي همه ملل جهان به اين نوع بيان نمايشي (دراماتيك ) رسيده اند. آنچنان شخصيت هاو تكنيكهاي اين نوع نمايش در ميان ملتهاي مختلف شبيه به يكديگر است كه عده اي بر اين گمان هستند كه تئاتر عروسكي يك خاستگاه مشترك دارد و آن قاره آسياست. شايد قديمي ترين سند ما در اين خصوص مربوط به تاريخ جهانگشاي جويني باشد. عطاملك جويني نوشته است: از ختاي لعبان آمده بودند و لعبتان ختايي از پرده بيرون مي آوردند. تئاتر عروسكي و دوستي بين ملتها. نكته: تئاتر عروسكي نقش مهمي در برقراري ارتباط و دوستي بين ملتها دارد. ماندانا كريمي فارغ التحصيل رشته نمايش عروسكي كه تاكنون چندين نمايش عروسكي را در تماشاخانه هاي تهران برصحنه برده است، دراين مورد مي گويد: وقتي ملتهاي جهان با فرهنگ، سنن و هنر يكديگر آشنا مي شوند، در واقع زمينه اي براي تفاهم و درك متقابل ميان آنها پديد مي آيد. تئاتر عروسكي نسبت به هنرهاي ديگر يك ويژگي خاص دارد و آن حضور بيشتر كودكان و نوجوانان در اين نوع نمايش است. كودكان اغلب بدون پيشداوري با پديده هاي محيطي برخورد مي كنند. به همين دليل است كه آنها مي توانند در عرض چند دقيقه با كودكان ديگر ارتباط دوستانه برقرار كنند حضور كودكان و نوجوانان در جشنواره هاي بين المللي عروسكي باعث مي شود كه نسل آينده پيش ازآنكه هيچ نوع پيشداوري نسبت به ملل ديگر در ذهن داشته باشد با فرهنگ و هنر آنها آشنا بشود. علاوه بر اين تئاتر عروسكي چه براي كودكان و چه براي بزرگسالان داراي صميميت و خلوص كودكانه است. علي پاك دست كه با نمايش اپيزودهاي ما در ششمين جشنواره بين المللي عروسكي تهران حضور يافته است، نيز مي گويد: جشنواره محل تبادل آراء هنري و جلوه هاي گوناگون فكر وانديشه ملتهاست و همچنين يك كارگاه تجربه محسوب مي شود كه عملكرد آن برقراري رابطه متقابل هنري و فرهنگي ميان گروههاي شركت كننده آن است. جشنواره اي براي شاديها. نكته: تعدادي از هنرمندان تئاتر گفته اند كه جشنواره عروسكي بايد براي مردم و به ويژه كودكان يك محيط شادي بخش و نشاط آفرين ايجاد كند. به اعتقاد دكتر صادقي جشنواره ها از جمله جشنواره عروسكي تهران بايد چند هدف را پيگيري كنند. اول: به وجود آوردن فضاي جشن براي شكستن مدار بسته زندگي روزمره. انسانها در جشن، زندگي آرماني و آرزويي خود را نشان مي دهند. جشنواره اگر عبوس باشد با معناي خود مغاير است. هدف دوم مربوط به عرضه آثار مي شود. در واقع ما آنچه را كه در طول سال انجام داده ايم درجشنواره به مردم ارائه مي كنيم. سوم جشنواره همانقدر محلي براي تبادل هنر و تجربه هاي تئاتري است كه براي تحكيم دوستي ها. علي پاك دست نيز معتقد است: نمايش عروسكي دوست داشتني ترين ارزشها، افكار، رنگها تكنيكها، زبان، و ملوديها را برمي گزيند، وجود چنين مشتركات لطيفي درنمايش عروسكي موجب نزديكي بيشتر ملتها مي شود. مشكلات دانشجويان تئاتر عروسكي. نكته: بسياري از دانشجويان رشته تئاتر عروسكي پس از پايان تحصيل به سراغ كارهاي ديگر مي روند. مرجان ضامني كه نمايش پيغام ماهيها را در ششمين جشنواره عروسكي در سالن چهارسو بر صحنه برده است، مي گويد: نبود امكانات لازم و ارزش ندادن به خلاقيتها از جمله عواملي است كه موجب فاصله گرفتن دانشجويان تئاتر عروسكي از اين حرفه مي شود. ديگر اينكه روابط جايگزين ضوابط شده است و براي دانشجويان و كساني كه تازه وارد اين رشته شده اند و با كسي آشنا نيستند اصلا كاري وجود ندارد. سهيلا احمدي فر كارگردان نمايش ماه تي تي نيز گفته است: مسلما كسي كه عاشق تئاتر عروسكي است به هر ترتيب مي خواهد در اين حرفه فعاليت كند، اما وقتي زمينه مناسب براي فعاليت وجود ندارد چه مي تواند بكند جز اينكه به سراغ كارهاي ديگر برود. ماندانا كريمي نيز مي گويد: اين موضوع كه برخي از دانشجويان تئاتر عروسكي پس از پايان تحصيل دررشته اي به جز تئاتر عروسكي به فعاليت مشغول مي شوند منحصر به رشته عروسكي نيست، بيشتر رشته هاي هنري دچار چنين معضلي است. يكي از علتهايش شايد اين باشد دانشجوياني كه وارد اين رشته مي شوند، ممكن است استعداد و علاقه خويش را به درستي تشخيص نداده باشند. مسئله بعدي و مهمتر بازار كار است. تعداد سالنهاي نمايش عروسكي در تهران بسيار كم است چه برسد در شهرستانها. دانشجويان تئاتر عروسكي در كجا بايد مشغول به كار؟ شوند شهري مانند تهران حداقل بايد ده تا بيست مركز دائمي براي نمايش عروسكي در مناطق مختلف شهر داشته باشد. نمايشگران عروسكي در دوران دانشجويي با دستمزدهاي بسيار پايين كار مي كنند، اما هميشه نمي توان اين شيوه را ادامه داد. هنرمندان اين رشته نيز ناگزير بايد زندگي خود را تامين به كنند همين دليل علي رغم آنكه بعضي از فارغ التحصيلان اين رشته واقعا به كار خود علاقه دارند مشاغل ديگري را برمي گزينند. دكتر صادقي مي گويد: درتهران به جز پارك لاله يك مركز دائمي براي اجراي تئاتر عروسكي وجود ندارد. دانشجويان تئاتر مكاني براي تجربه در اختيار ندارند و كجا بايد آموخته هاي خود را به اجرا بگذارند. ادامه دارد