Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750619-5140S1

Date of Document: 1996-09-09

در سفر رئيس جمهوري كشورمان به خارطوم اعلام شد: طرح شش ماده اي ايران براي حل اختلافهاي سودان و اوگاندا . سرويس سياسي: آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري اسلامي ايران ظهر ديروز با استقبال رسمي عمر حسن البشير رئيس جمهوري سودان براي يك ديدار 24 ساعته وارد خارطوم پايتخت اين كشور شد. از مراسم استقبال از آقاي هاشمي رفسنجاني در فرودگاه خارطوم دهها خبرنگار داخلي و خارجي ازجمله خبرنگاراني از كشورهاي اروپايي گزارش، خبر، عكس و فيلم تهيه كردند. آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري اسلامي ايران كه در راس يك هيات بلندپايه اقتصادي سياسي، وارد خارطوم شده قراراست علاوه بر گفتگو درباره گسترش روابط دو جانبه، منطقه اي و بين المللي با البشير براي پايان بخشيدن به مشكلات ميان دوكشور اوگاندا وسودان تلاش كند. ايران يك طرح شش ماده اي رابراي حل اختلافات كامپالا وخارطوم ارائه كرده است. روساي جمهوري اسلامي ايران وسودان بعدازظهر ديروز هنگام ورود آقاي هاشمي رفسنجاني به خارطوم در گفت وگو با خبرنگاران سوداني و ايراني سطح مناسبات دو كشور را حسنه توصيف كردند و ابراز اميدواري كردند اين روابط در آينده گسترش يابد. آقاي هاشمي رفسنجاني گفت: موضوعهاي مشترك زيادي وجوددارد و قرار است در مورد آن با مقامات اين كشور گفتگو كنيم. رئيس جمهوري افزود: براي حل اختلافات سودان و اوگاندا تلاش خواهيم كرد و همراه بودن وزيرخارجه اوگاندا با هيات ايراني در سفر به سودان نشانه موفقيت تلاش ما براي كاهش تشنج بين دو كشور است. رئيس جمهوري سودان نيز گفت: ايران به عنوان كشوري مهم ودوست براي ما اهميت خاصي دارد. وي افزود: اين دومين باري است كه آقاي هاشمي رفسنجاني به سودان سفر مي كند و مسايل مختلفي در اين سفر مورد بررسي قرار مي گيرد. البشير گفت: ما از تلاش هاي ايران براي كاهش تشنج ميان سودان و اوگاندا قدرداني مي كنيم و اميدواريم اين تلاش ها به نتيجه برسد. ناظران سياسي در خارطوم همراهي وزير خارجه اوگاندا با هيات عاليرتبه ايران در سفر به سودان را بسيار مهم ارزيابي مي كنند و آن را نشانه اي از نقش مهم ايران در تحكيم اتحاد كشورهاي آفريقايي و مسلمان مي دانند. خارطوم و كامپالا يكديگر را به حمايت از شورشيان دو كشور متهم مي كنند. تاكنون ليبي و مولداوي تلاش هايي را براي حل اختلافات اوگاندا و سودان داشته اند كه بي نتيجه مانده است. قرار است براي حل اختلافات ميان اوگاندا و سودان با ابتكارايران يك اجلاس سه جانبه درخارطوم تشكيل شود. جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اوگاندا در پايان سفر چهار روزه آقاي هاشمي رفسنجاني به كامپالا يك موافقتنامه اقتصادي و 7 يادداشت تفاهم امضا كردند. طرفين موافقت كردند يك كميته كارشناسي براي بررسي تاسيس يك شركت مشترك نفتي ايجاد كنندو ايران امكان عرضه نفت خام و محصولات پتروشيمي را به اوگاندا بررسي كند. براساس اسنادي كه در سومين روزسفر آقاي هاشمي رفسنجاني به اوگاندا در مراسمي مبادله شدايران و اوگاندا يك موافقتنامه بازرگاني را امضا كردند كه ازسوي وزيران بازرگاني دو كشور، امضا شد. همچنين روساي جمهوري دو كشور يك بيانيه مشترك در 16 بند را امضا كردند. براساس اين بيانيه طرفين توافق كردند كه سفارتخانه هاي خود رادر پايتخت هاي يكديگر ظرف سه ماه آينده افتتاح كنند. درمورد موضوعات منطقه يي دو رئيس جمهوري بر ضرورت حفظ ثبات و امنيت در قاره آفريقا و حل اختلافات از طريق مسالمت آميز، تاكيد داشتند. آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري همچنين در ديدار با بلوچ تبارهاي اوگاندا از آنان بخاطر حفظ هويت ايراني خود قدرداني كرد. آقاي هاشمي رفسنجاني در اين ديدار از بلوچهاي اوگانداخواست تا بيشتر به ايران سفركرده و بر يادگيري زبان فارسي همت كنند. رئيس جمهوري گفت: براي حفظهويت اصيل ايراني خود باايراني ها ازدواج كنيد و سطح تجارت و همكاري اقتصادي خود را با وطن قديمي بيشتر كنيد. وي افزود: نمايندگي سياسي ما دراوگاندا آماده است تا به فرزندان شما براي تحصيل در ايران بورسيه بدهد. آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري اسلامي ايران و موسويني رئيس جمهوري اوگاندا در يك مصاحبه مطبوعاتي شركت كردند. خبرنگاربي. بي. سي از آقاي هاشمي رفسنجاني در اين كنفرانس مطبوعاتي پرسيد در حالي كه رهبران انقلابي آفريقا امروز تجديدنظر طلب شده و با آمريكا و امپرياليسم مصالحه مي كنند، جمهوري اسلامي ايران رهبري يك نهضت ضدآمريكايي رابرعهده دارد. آيا بهتر نيست براي ايجاد يك كشور مستقل مانند واتيكان در اماكن مذهبي خاورميانه متشكل ازشهرهاي مقدس اسلامي تلاش؟ كنيد آقاي هاشمي رفسنجاني در پاسخ گفت: اين تعجبآور است كه رهبران انقلابي آفريقا تجديدنظر طلب شده اند، جالب است كه خبرنگار بي. بي. سي انقلابي شده است. رئيس جمهوري گفت: به عقيده ماامروز راه درست انقلابي اين است كه هر كسي سعي كند كشورش را خوببسازد. همان چيزي كه امپرياليسم نمي خواهد. اگر آفريقا از همان روز كه استقلال يافت، به ساختن آفريقامي پرداخت امروز بسيار قدرتمند بود كاري كه چيني ها كردند. رئيس جمهوري اسلامي ايران تاكيدكرد: ما امروز در آفريقا به دنبال سياست نيستيم و مي خواهيم كار كنيم و اين به ميل شما بستگي هر دارد كشوري بخواهد ما با آن همكاري مي كنيم.