Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750619-5110S1

Date of Document: 1996-09-09

گزارش قرن - 1900 2000 نگاهي به جهان ادبيات و هنر در سال 1910 در سال گذشته باز هم ژاندارك موضوع يكي از پرفروش ترين كتابهادر فرانسه بود. اين بانوي نيكوكار كه نماد مليت و وحدت فرانسويان شناخته مي شود، اين بار با قلم شاعرانه شارل يگي در كتابي به عنوان رمز نيكوكاري ژاندارك از ديدگاهي متفاوت مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته و جنبه هاي عاطفي و نوعدوستي و خيرخواهي در شخصيت او تحليل شده است. يگي قبلااثري منظوم نيز در باره بانوي قهرمان فرانسويان انتشار داده بود كه كتاب تازه اش را مي توان مكمل آن به نثر، اما نثري شعرگونه و لطيف به شمار آورد. در ادبيات انگليسي ستاره درخشان در سال گذشته هربرت جرج ولزبود كه او را ژول ورن قرن بيستم ناميده اند. ولز همچون پيشكسوت فرانسوي خود، با تخيل بلندپروازش به جهان آينده سفر مي كند و شگفتيهايي از آنچه در فرداهاي دورو نزديك روي خواهد داد ارمغان مي آورد. از آغاز قرن كه او اين آينده نگري پرجاذبه را آغاز كرد، تاكنون كتابهايش يكي پس از ديگري ركورد فروش را شكسته اند و از جمله مي توان به رمانهائي چون ماشين زمان وجنگ جهانها اشاره كرد. ولز به تازگي كتابي انتشارداده است به عنوان پيكار درآسمان كه از جنگهاي هوايي در آينده خبر مي دهد. به باور او در آينده اي نه چندان دور، هواپيما حربه اصلي و سرنوشت ساز در جنگها خواهد بود و كشوري كه بتواند نيروي هوايي قوي داشته باشد و آسمانها را تسخير كند، در زمين و دريا نيز به پيروزي خواهد رسيد. در قرن گذشته عامل تفوق در جنگهارا نيروي دريايي مي دانستند و به نظر مي رسد كه با پيشرفتهاي چشمگير سالهاي اخير در ساخت هواپيما، پيشگوئي ولز چندان دور از حقيقت نباشد. و اما در جهان هنرپيكاسو وبراك وكاندينسكي و نوپردازان در طيفهاي رنگارنگ، همچنان در سال گذشته خبرساز و گاهي جنجال آفرين بودند. البته اغلب مردم هنوز از تابلوهاي آنها سر درنمي آورند و توجيه و توضيح خودشان هم قضيه را بغرنجتر مي كند، اما منتقدان عقيده دارند سرانجام از اين تنور پرتبوتاب پديده اي قابل تحمل يا قابل درك بيرون خواهد آمد. پيكاسو با نقاشي كوبيسم خود تا حدودي در هنرهاي تزئيني تاثير گذاشته است. مثلا پارچه هايي با نقشهاي كوبيسم مد روز است، اماهنوز زود است كه بتوان گفت اين هنر به اصطلاح پيشتاز، جايي براي خود باز خواهد كرد و همچون امپرسيونيسم رو به تكامل خواهد گذارد يا مانند موجي زودگذر فرو خواهد نشست. دوازدهمين نمايشگاه اتومبيل پاريس 1910 3 دسامبر آرمان فالير رئيس جمهوري فرانسه در حالي كه با انبوهي از وزيران، سناتورها، نمايندگان مجلس و مقامات بلندپايه فرانسوي و خارجي همراهي مي شد در صبح 10ساعت دوازدهمين نمايشگاه بزرگ اتومبيل را در پاريس افتتاح كرد. نمايشگاه امسال تنوع و رونق بيشتري در صنايع اتومبيل سازي نشان مي دهد، بويژه گوياي اين واقعيت است كه اتومبيل ديگر يك وسيله لوكس و فانتزي و بازيچه يا وسيله تفاخر ثروتمندان و طبقات مرفه نيست، بلكه در نقش واقعي خود به عنوان يك وسيله جديد و عملي حمل و نقل بخوبي جا افتاده و با تنوع در اندازه ها و مدلها و ساختمان فني مي تواند براي هرمنظوري مورد استفاده قرار گيرد و با هربودجه اي هماهنگي نشان دهد. وزيران تازه در دولت فرانسه اول نوامبر 1910 با اين كه كابينه آريستيد بريان پس از جنجال اعتصاب كارگران راه آهن از پارلمان با اكثريت چشمگير راي اعتماد گرفت، اما نخست وزير ترميم كابينه را لازم تشخيص داد و پس از استعفاي هيات وزيران پيشين كابينه جديد تشكيل داد. دو وزير سوسياليست كنار گذاشته شدند و جاي آنها را راديكالها يك گرفتند مقام مهم ديگر هم به يك سياستمدار با سابقه راديكال رافر سپرده شد. بدين ترتيب راديكالها موقعيت مستحكمتري در دولت فرانسه يافتند. تولد كوبيسم دسامبر 1910 تابلويي از واسيلي كاندينسكي نقاشي مدرن روز بروز از عينيت وواقعيت فاصله مي گيرد و هرچه بيشتر ذهني و به همين جهت گنگ و مبهم و بغرنج مي شود. طرفداران اين سبك كه به ابستره معروف است و در راس آنان واسيلي كاندينسكي نقاش نوپرداز روس قرار دارد، عقيده دارند كه دوران كپي كردن از مناظر طبيعت و نقاشي چهره ها و صحنه هاسپري شده و هنرمند بايد آنچه از درون و زواياي ذهنش مي تراود روي تابلو اشكال بياورد هندسي و خطوط كج و كوله و نامفهوم جاي مناظر و مرايا را گرفته اند و رنگهاي زننده و درهم نگاه بيننده را شكنجه مي دهند. از اين تابلوها هربيننده مي تواند براي خود تفسيري داشته باشد، در حالي كه با تفسير خود نقاش كاملا متفاوت است. رايش دوم 40 ساله شد1911 18 ژانويه چهل سال پيش در چنين ويلهلم روزي، اول پادشاه پروس، دركاخ ورساي در نزديكي به پاريس، عنوان امپراتور آلمان معرفي شد و بدين گونه رايش دوم تولديافت. واژه رايش در آلماني به مفهوم دولت و امپراتور است ورايش اول كه ازسال 962 تا 1806 ميلادي دوام داشت اتحاديه اي از سرزمينهاي اقوام ژرمن را دربر مي گرفت و به نام امپراتوري مقدس رومي و ژرمني معروف بود. با فتوحات ناپلئون، امپراتور فرانسه، نقشه اروپا به هم خورد و مناطق آلماني نشين تجزيه شد، اما آلمانيها همواره در تكاپوي اتحاد دوباره بودند و پس از نيم قرن با روي كارآمدن بيسمارك صدراعظم زيرك پروس، مقدمات وحدت آلمان فراهم شد و مرحله نهايي آن با شكست فرانسه از آلمان در سال 1871 شكل گرفت. قواي آلمان پاريس را محاصره كرد، سلطنت ناپلئون سوم فروپاشيد و سپس قرارداد صلحي به فرانسه تحميل شد كه به موجب آن دو ايالت آلزاس و لرن از خاك فرانسه جدا شد و به امپراتوري نوخاسته آلمان منظم شد. آنگاه در ورساي، ويلهلم اول، پادشاه پروس، عنوان امپراتور آلمان را نيزدريافت كرد و روياي آلمانيها براي تشكيل يك كشور مقتدر ژرمني در مركز اروپا تحقق يافت. پس از مرگ ويلهلم اول و سلطنت كوتاه مدت فردريك سوم، ويلهلم دوم بر اريكه قدرت نشست وبيسمارك را كنار گذاشت و اكنون با قدرت بر امپراتوري آلمان فرمان مي راند و توسعه صنعتي و اقتدار نظامي اساس سياست اوست. اعتصاب معدنچيان زغال سنگ بلژيك 1911 4 ژانويه از چندي پيش يك اعتصاب سراسري معادن زغال سنگ بلژيك را فرا گرفته به بود كارگران وعده داده بودند ساعات كار آنها به 9 ساعت ونيم در روز كاهش خواهد يافت و بظاهر اين كاهش عملي شده بود، اما در اين ميان كارفرمايان تدبيري به كار بردند و ساعت ناهاري كارگران را به نصف تقليل دادند در نتيجه عملا ساعات كار روزانه آنها همان ده ساعت سابق بود و فرصت كافي براي صرف ناهار هم نداشتند. اعتصاب معدنچيان سبب شدمقامات دولتي به اين موضوع رسيدگي كنند و در پي مذاكرات آنها با كارفرمايان ساعت ناهار به روال گذشته بازگشت و معدنچيان كار خود را از سر گرفتند.