Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750619-5087S1

Date of Document: 1996-09-09

با توافق دبير كل بورس و مدير كل سهام كارگري وزارت كاركارگران براي فروش سهام بايدبه دفتر مشاوره سهام كارگري مراجعه كنند . سرويس اقتصادي: كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران مكلفند از اين پس كارگراني كه قصد فروش سهام كارگري خود را دارند به دفتر مشاوره خريد و فروش سهام كارگري وزارت كار در سازمان بورس معرفي كنند. حميدي، مدير كل دفتر گسترش مالكيت سهام واحدهاي توليدي كارگران وزارت كار و اموراجتماعي به خبرنگار ما گفت: دبير كل بورس اوراق بهادارتهران توافق كرد از اين پس كارگزاران بورس، كارگران داراي سهام كارگري را كه قصد فروش سهام دارند، به كارگزار دفترمشاوره خريدوفروش وزارت كاردر محل بورس تهران معرفي كنند و در اين زمينه بخشنامه اي نيز تهيه و ابلاغ شده است. وي گفت: كارگران به دليل نداشتن اطلاعات كافي، سهام كارگري خود را مي فروشند و دربعضي از موارد نيز دچارضرروزيان مي شوند. براي جلوگيري از اين موارد، كارگران با مراجعه به دفتر خريد و فروش سهام كارگري وزارت كار و با اطلاعات كافي و در صورت نياز واقعي، اقدام به فروش سهام خود خواهند كرد. دادوستد سهام در شهرستانها وي در پايان گفت: در حال حاضركارگران شهرستاني براي خريدوفروش سهام خود بايد به بورس اوراق بهادار تهران مراجعه كنند كه مشكلات عمده اي براي آنان ايجاد براي رفع مي كند اين مشكل وزارت كار طرحي در دست اجرا دارد كه در صورت توافق سازمان بورس اوراق بهادار تهران، كارگزاري بانك رفاه كارگران در استانها نسبت به خريد و فروش سهام كارگري اقدام خواهد كرد. اين طرح به زودي به اجرا در خواهد آمد.