Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750619-5080S1

Date of Document: 1996-09-09

كابوس شهر مافيا برلين در چنگال شبكه هاي جنايتكار از زمان فروپاشي ديوار برلين ميزان ارتكاب جنايت در پايتخت آلمان به شدت رو به فزوني است اشاره: باندهاي بين المللي، دزدان و كلاهبرداران، آشفتگي و هرج و مرج اين شهر را فرا گرفته است. پليس و نيروهاي امنيتي در برخورد باجنايتكاران قدرتي ندارند: برلين به بهشت گانگسترها و جنايتكاران مبدل شده است. در آماري كه اداره پليس در سال گذشته از برلين منتشر ساخت، چنين آمده است: در هر 54 ثانيه يك جنايت رخ مي دهد. در هر 9 ثانيه خسارت مالي گزارش شده است. در هر 15 دقيقه موارد دزدي و سرقت ديده شده است. در هر 20 دقيقه جيب كسي را مي زنند. در هر 23 دقيقه دزدي اتومبيل رخ مي دهد. در هر 48 دقيقه سرقت مسلحانه از ديگر مواردي است كه در اين شهر به وقوع مي پيوندد. در هر 72 دقيقه جرايم و خلاف كاريهاي اقتصادي صورت مي پذيرد. و بالاخره در هر 67 ساعت قتلي صورت مي گيرد. چهره شهر برلين از حيث وقوع اين گونه جنايات تاريك در است ديگر شهرهاي آلمان آمار جنايات به اندازه اين شهر نيست. آمارهاي ارائه شده در مقاله موارد تكان دهنده اي را مطرح مي كند كه به بعضي از آنها اشاره مي شود. خشونت جوانان اعمال خشونت، ضرب و جرح كه توسط نوجوانان و گروه هاي سني جوان و نوجوان انجام مي گيرد (زير هجده سال ) در به 1995سال بيش %از 10 افزايش يافته است. وقوع قتل در برلين بيش از شهرهاي فرانكفورت، مونيخ و هامبورگ است. كردها، لبناني ها و مليت هائي كه از آمريكاي جنوبي در برلين زندگي مي كنند بازار مواد مخدر را در اين شهر در اختيار دارند. آشوب و بي نظمي در سطح شهر در ماه مه 1200 مورد گزارش شده است. فعاليت تروريست ها قابل توجه بوده است. تجارت انسان از ديگرموارد تكان دهنده اي است كه در اين شهر رواج داردروسپي 70000 به اين حرفه مشغولند. بسياري از آنان غيرقانوني وارد كشور مي شوند. شمار راهزني هاي مسلحانه در 1995 10833 سال مورد گزارش شده است كه نسبت به سال %قبل 25 افزايش داشته است. ويتنامي ها غير مجاز به فروش سيگار گروه هايي مشغولند در پشت صحنه هدايت اين جريانات را برعهده دارند و جنگ قدرت خونباري به راه انداخته اند. (مشروب فروشي ) در شمال غربسه نفر دايم الخمر دور ميزي نشسته اند و با هم گپ مي زنند. /11دقيقه 55ساعت است. ناگهان در قديمي مشروبفروشي باز شد 5 نفر آدم مسلح كه نقاب بر چهره دارند وارد شدند. سارقان اسلحه هايشان را به طرف صندوقدار آنجا نشانه رفتند و او را مجبور كردند موجودي صندوق را در اختيار آنان قرار دهد. ساعت و انگشتر و لوازم آنجا را نيز برداشتند. همه افرادساكن در آن مشروبفروشي را بر زمين خواباندند و پول هايشان را گرفتند. سر دسته سارقان با اسلحه محكم بر سر افراد كوبيد و آنها پس از اين ضربه بيهوش شدند. برلين خونين از زمان فروپاشي ديوار برلين ميزان ارتكاب جنايت در پايتخت آلمان به شدت روبه فزوني در است سال 1995 در هر 54 ثانيه يك جنايت در اين شهر اتفاق افتاد. اداره پليس بيش 000 580 از مورد جنايت گزارش كرده است. ابرهاردزشون برگ مسئول سنديكاي پليس آلمان ( Gdp)گ - د - پ مي گويد: برلين به پايتخت اروپايي جنايتكاران مبدل شده است. بيلان غم انگيزي ارائه شده در است 1994 550 سال هزار و 843 مورد جرم در منطقه Spree ثبت شده است. اين رقم در مقايسه با شهرهاي هامبورگ، فرانكفورت و مونيخ بسيار قابل توجه است. امسال در همين جا در Spree 192 انسان جان خود را بر اثر اعمال خشونت از دست دادند. اين در حالي است كه موارد قتل و آدم كشي در برلين 245 مورد گزارش شده است. در لندن 167 مورد قتل ديده شده در است هيچيك از شهرهاي آلمان به اندازه پايتخت آن ضرب و جرح، دزدي و چنين جرم هايي وجود نداشته است. گروه هاي آشوب طلب چپ گرا و طرفداران خودمختاري ترورهاي وحشتناكي به راه اين انداختند گونه اقدامات منجربه درگيري هاي شديدي بين پليس و اين گروه ها گرديده است و تعداد زيادي از نيروهاي امنيتي مجروح شده اند. برلين شهر دلال ها و واسطه هاست. دراين شهر يك سلسله قتل هاي سري اتفاق افتاد كه منجر به كشته شدن 7 نفر شده. اعمال خشونت همه روزه در محله هاي كارگري مشاهده مي شود. اين مسئله بسيار نگران كننده چندين است بار به مشروب فروشي ها و رستوران هاي اين محله حمله شده در است منطقه شمال غرب در Oase سه بار به آپارتمان اآس دستبرد زده اند. ساكنان اين منطقه به ندرت در اين اماكن رفت وآمد مي كنند، زيرا گروه هاي جوان با سگ هاي محافظ در آنجا حضور دارند. و فضايي از رعب و وحشت ايجاد كرده اند. شرق و غرب اين منطقه شرايطي يكسان دارد. سخنگوي اداره پليس شرق برلين مي گويد: وقوع ده قتل در امسال رقم بالايي است. يورگ شون بون سناتور از حرب دمكرات مسيحي (CDU) بر آن است برلين پايتخت جنايتكاران نيست برلين از نظر ميزان ارتكاب جرم در مقام سوم قرار دارد. فرانكفورت، ماين و هانور گوي سبقت را از برلين سناتور ربوده اند شون بون از عادي شدن اوضاع در برلين سخن مي گويد. بسياري از سياستمداران و كارمندان و اتحاديه ها از شهرهاي كنار رود راين مهاجرت كرده اند و در جستجوي مكاني مطمئن براي خانواده خود در پايتخت در منطقه Spree هستند. اما خبرهاي رعب انگيز ديدگاه آنان را نسبت به زندگي مدرن با حفظ ارزش استانداردهاي زندگي در پايتخت با داشتن بلوارها و فضاي سبز زيبا و ديگر مزاياي شهرسازي، تغيير داده است. خشونت عليه رانندگان تاكسي دو جوان 19 ساله به راننده اي حمله ور شدند 1994 سال در برلين 4 راننده تاكسي به قتل رسيدند. در برلين رانندگان تاكسي در معرض خطرند. جوان هجده ساله اي به صورت دختر بچه اي 11 ساله كه در حال بازي است با تپانچه گازي شليك مي كند. مادر اين دختر بچه مي گويد: هيچ كس علت اين امر را نفهميد. ويوين Vivien اين دختر بچه 11 ساله پس از اين اقدام چهره اش تغيير يافت و كاملا از شكل افتاد. يكي از جنايتكاران كه در قاچاق مواد مخدر نيز فعاليت مي كند در گالري اش در كودام Kudam با شيوه اي روسي به قتل رسيد. پليس فردي به نام ولاديمير، اس، Viadimirs را به عنوان مظنون دستگير كرد. اما وي به دليل نبودن مدارك متقن آزاد شد. در پايان ماه مارس انفجاري در منزل پروفسور كلاس آداميت رخ داد. تراشه هاي حاصل از اين انفجار همسر اين پروفسور را مجروح كرد. گروهي چپ گرا مسئوليت اين انفجار را به عهده گرفت. در همان شب سه اتومبيل نيز طعمه حريق شد. گروه هاي مافيايي كه مشغول تجارت سيگارند، جنگ هاي قدرت را به راه انداخته اند. در اواسط ماه آوريل يك ويتنامي 28 41 ساله نفر از گروه هاي مافيايي راكه به تجارت سيگار مشغولند در اين جنگ خونين در برلين به قتل اين رساند گروه مافيايي، جنايت مي كنند. افراد را تكه تكه مي كنند، آويزان به دار مي آويزند و سر را از بدن جدا مي كنند. اين گونه جنايت ها صرفابه خاطر داشتن سهم بيشتر در بازار و تصاحب بازار فروش است. وقوع جنايت در برلين در مقايسه با لندن و پاريس رقم بالايي دارد. /3 5برلين ميليون نفر جمعيت در دارد 1995 581 سال هزار مورد جنايت در اين شهر رخ داده است. از هر 1000 نفر ساكن برلين 166 نفر مرتكب جرم شده اند. لندن 7 ميليون نفر جمعيت دارد كه در 1995 829 سال هزارمورد جرم در اين شهر ثبت شده است. از هر 1000 نفر ساكن نفر 118 لندن مرتكب جرم شده اند. پاريس 10 ميليون نفر جمعيت دارد و در سال 1995 يك ميليون و 28 هزار مورد ارتكاب جرم گزارش شده است. از هر 1000 نفر ساكن پاريس 103 نفر دست به اعمال خلاف زده اند. قتل و كشتار حمله وسرقت مسلحانه، تشكيل باندهايي از گروه هاي جوان، تجارت انسان، جنايت هايي كه در زمينه تجارت مواد مخدر صورت مي گيرد همه و همه خبر از واقعيت هايي مي دهد كه چهره اي كثيف به خود گرفته است. تبهكاري و جنايت هاي سازمان يافته ك ا ( OK) كاملا مشهود است. باندهاي تبهكار خصوصا گروه هايي كه در اروپاي شرقي فعاليت مي كنند از پايتخت به عنوان پليس مافيا براي دستيابي به اهداف خود كه همانا تجارت بين المللي است، استفاده مي كنند. سناتور شون بون برآن است كه رعب و وحشت فزاينده اي صلح وآرامش داخلي اين شهر را تهديد مي كند. معاون وي نيز معتقد است كه برلين از حيث اقدامات تبهكارانه سازمان يافته كه از شرق اروپا هدايت مي شود، در مقام اول است. باندهاي بسياري از تبهكاران از جمهوري هاي استقلال يافته اند. ( US.G) كه در بر لين فعاليت مي كنند طبق بررسي هاي يورگن روت نويسنده و كارشناس مافياي روسيه قرار است 15 پدر خوانده (اشاره به سران گروه هاي مافيايي ست ) در آلمان فعاليت داشته باشندنفر 40 از آنان در برلين و بقيه درمراكز مافيايي آلمان و روسيه استقرار خواهند يافت. يورگن روت كارشناس مي گويد: باندهاي جنايتكار در /1 3آلمان ميليارد دلار عايدي داشته انددرصد 200 ثروت به دست آمده در 4 سال گذشته مربوط به شهر برلين است. در 22 آوريل 1995 ورود پدر خوانده هاي مافيايي روسيه به آلمان ديده شده است. مسئول اداره جنايي آلمان ب. د. ك ( BDK) بيم آن داشت كه سرنخ چنين ارتباطاتي در پالرمو (شهري در جزيره سيسيل ) باشد. سران باندهاي مافيايي با نفوذ در اقتصاد كشور، سعي دارند جريان پول هاي غيرمجاز را رهبري كنند. ادامه اين روند ممكن است كند شود اما توقف آن غيرممكن است و شرايطي شبيه به ايتاليا كه گروه هاي مافيايي به شدت در اقتصاد و سياست آن تاثيرات سوء داشته اند، به وجود آيد. هانس لودويگ زاشرت مسئول دايره جنايي ايالتي و يكي از دست اندركاران در امور جنايي در مي گويد، پايان سال دو هزار مشكل اصلي، اين است. بيشترين نگراني من از برلين است. يورگن روت Roth Jurgen كارشناس و نويسنده كتاب مافياي روسيه، حداقل ده باند جنايتكار مافيايي را كه از جمهوري هاي استقلال يافته هدايت مي شوند، در برلين معرفي مي كند. اين گروه ها به تجارت كثيفي در اين شهر مشغولند در اين كتاب نويسنده به معايب 5 گروه گانگستري در پايتخت اشاره مي كند، كه از خطرناكترين گروه هاي مافيايي اند. اين پنج باند مافيايي عبارتند از; Obschina Kaja Tschetchen(چچن كاياابشين ) اين باند مافيايي در زمينه خريد و فروش اتومبيل، حمله به بانكها، اخاذي، تجارت اسلحه، سرقت مسلحانه، اعمال خلاف اقتصادي و گروگان گيري فعاليت اين دارند گروه مافيايي Dgibu اقداماتش را محدود به جيببرهاي بزرگ و اخاذي كرده است. Kaja Dolgoprudenes اين باندجنايتكار بالا در مركز روسيه فعاليت مي كند وفعاليت هايش بيشتر در زمينه اخاذي و كلاهبرداري و حفاظت از شركتهاست. همچنين در زمينه اعمال خلاف اقتصادي و قتل افراد، يد طولايي دارد. Solnzewskaja اين گروه مافيايي در حدودعضو 5000 دارد كه اغلب ازورزشكاران قديمي هستند. موادمخدر، تجارت اسلحه، اخاذي و كلاهبرداري از جمله اقدامات اين باند جنايتكار است. اين باند در مسكو چندين بانك و هتل را تحت كنترل دارد. فعاليت هاي اين گروه بيشتردر زمينه ربودن كودكان واخاذي است. كابوس وحشتناك شهر برلين از سالهاي 80 آغاز شد. ديرزماني است كه مافياي روسيه در برلين سكنا دارد و خيابان كانت را ( Strabe Kant) به دليل اين كه روســـي تبــــارها در آنجـــا سكـــونت دارنــــد فارتين Charbttengradبه نـــام گراد نام گذاري كرده اند. همچنين تجار روسي كه ازكشورشان تبعيد شده اند در اينجا مشغول فعاليت هاي تجاري اند. پس از فروپاشي ديوار برلين كسبه روسي و لهستاني با ارائه علم الكترونيك ارزان قيمت روانه محله اي به نام Kudamm(كودآم )شدند كه اغلب از روشهايي ناشناخته و دور از ذهن استفاده مي كردند. براساس تخمين هاي Uweschmidt اواشميت مسئول بخش گزارش هاي سازمان جنايتكاران در دايره جنايي ايالت ( LKA)حداقل 100 شركت سهامي با مسئوليت محدود در زمينه صادرات و همچنين پژوهشكده هايي در پايتخت ايجاد شده است. فوكوس 6 مه 1996