Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750617-4938S1

Date of Document: 1996-09-07

گشتي در دنياي خبرها پيروزي يا؟ شكست! واشنگتن: در برنامه ميز گردپنجشنبه شب شبكه تلويزيون عمومي PBSآمريكا - مركب از كارشناسان سياسي و نظامي و نفتي، حمله موشكي آمريكا به عراق كه جزيي از مبارزات انتخاباتي كلينتون توصيف شده ناموفق خوانده زيرا شد، جز اسرائيل، دولت ديگري صددرصد آنرا تاييد نكرد. انگليس هم كه شفاها به ر تاييد آن پرداخت عملا با آمريكا همكاري نكرد. ژاپن از آن حمايت مشروطكرد و آلمان هم فقط گفت كه احساس آمريكا را مي فهمد و درك مابقي مي كند كشورها اين حملات را محكوم كردند و يا در قبال آن ساكت ماندند. روسيه دوبار و چين و فرانسه هركدام يك بار اين اقدام را محكوم كردند. در ميان كشورهاي عربي، فقط كويت آنرا تاييد ضمني كرد. در اين ميز گرد گفته شد كه آمريكا از دهها ميليون دلار پولي كه صرف تامين همبستگي و وحدت كردهاي عراق كرده نتيجه اي نبرده است. در اين ميز گرد، بانوماتيو گفت كه اين حملات، مردم خاورميانه را كه تنفر از غرب در خونشان موج مي زند بيش از پيش نسبت به آمريكا بدبين مي سازد. آنها غرب را عامل همه مشكلات خود در دو - سه قرن اخير مي دانند و چشم ديدن آن دسته از رهبراني را كه متوجه غرب مي شوند ندارند و به همين جهت آمريكا نمي تواند روي نفت ارزان عربستان سعودي و كويت در درازمدت حساب كند. مردم خاورميانه كه مالك دو سوم ذخيره نفت جهان هستند بخوبي مي دانند كه عامل ارزانفروشي اين ثروت آنها خانواده سلطنتي سعودي است. راس پرو نامزد حزب اصلاح طلبان براي رياست جمهوري در نطقي گفت كه حمله به عراق يك بازي كلينتون بود كه مي خواست بر عده هواداران خود بيفزايد و اين افزايش هوادار به بهاي خريدن دشمنان بيشتري براي آمريكا بود. هيچكس براي كسب محبوبيت بيشتر، مردم را به ميدان جنگ نمي فرستد، براي؟ چه هر موشك يك ميليون و پانصدهزار دلار . واشنگتن: سرهنگ ديك وولزمدير توليد موشك هاي كروزديروز فاش كرد كه چهل و چهارموشكي كه هفته گذشته به عراق زده شد، موشكهاي اتمي بودند كه اخيراكلاهكهاي آنها پياده شده بود و تنها مواد منفجره متعارف حمل مي كردند. وي گفت: هريك از اين موشكها به /1 5مبلغ ميليون دلار از كارخانه بوئينگ خريداري شده بودند تا در حمله به شوروي سابق ] [ از آنها استفاده شود. پس از بازكردن كلاهكهاي اتمي اين موشكها با صرف 150 هزار دلار هركدام از آنها را به مواد منفجره متعارف مسلح كرده بودند و اين حملات در عين حال آزمايشي براي اين موشكها بوده كه فرمشان تغيير داده شده است. تلفن همراه ارزان شد. توكيو - سه شركت تلفن همراه، پريروز ناگهاني هزينه مكالمه و آبونمان كابلي خود را كاهش دادند تا همه مردم بتوانند از اين تلفن ها استفاده كنند. اين كاهش تا حد تلفنهاي عادي است. اين سه شركت رقابت تازه اي را آغاز كرده اند تا سود سرشار بقيه شركتها را كه گرانفروشي هم مي كنند، كاهش در دهند ژاپن، بيش از سه ميليون نفر از تلفن همراه استفاده مي كنند و پيش بيني مي شود عده آنها تا دو برابر افزايش يابد. برج 500 متري در چين .پكن - چين اعلام كرد كه بلندترين ساختمان جهان را به ارتفاع 500 متر، مركب از يكصد و چند طبقه در شهر جنوبي چونگ كينگ خواهد ساخت و كار ساختمان آن دو سال ديگر به اتمام خواهد رسيد. دولت چين در نظر دارد يك ساختمان 150 طبقه نيز در شهرگوانگ زو بسازد كه در سال 1999 به پايان خواهد رسيد. در حال حاضر بلندترين ساختمان جهان در شهر كوالالامپور (مالزي ) قرار دارد كه ارتفاع آن 1483 فوت است. ديدار رهبر مسلمانان امريكا بافيدل كاسترو . هاوانا - لوئيس فره خان رهبر مسلمانان سياهپوست آمريكا پريروز پس از ملاقات و مذاكره با فيدل كاسترو رهبر كوبا ازپايداري او در عقايدش و نيز دربرابر فشارهاي آمريكا تمجيدكرد. وي گفت كه مقاومت دربرابر فشارهاي آمريكا در سال 34طول كاري است كه از هر كس ساخته او نيست از حملات هوايي آمريكا به عراق و تحريم اقتصادي ايران و ليبي توسط آمريكاكشور انتقاد كرد و گفت اين اقدامات چيزي جز اجراي يك سياست خالص امپرياليستي نيست كه مردم جهان را بيش از پيش از آمريكا متنفر مي كند و كينه اين كشور را به دل مي گيرند. فره خان تشديد تحريم كوبا را به طرزي كه در قطعنامه سناي آمريكا تصويب شده است نقض آشكار حقوق ملتها توصيف كرد و خواست كه در آن تجديد نظر شود. مار دو متري برق را قطع كرد ايليگان - پريشب در شهر ايليگان فيلي پين صداي انفجار گوشخراشي شنيده شد و متعاقب آن شهر در تاريكي فرورفت و همه تصور كردند كه جنگ داخلي ازسرگرفته شده است و به زيرزمين خانه ها پناه بردند، اما دو ساعت بعد، جريان برق برقرار شد و راديو محلي گفت: يك مار دومتري بوآ از تير برق فشار قوي بالا رفته بود و به دور سيم حلقه زده بود كه باعث اتصال دو سيم حاوي برق و وقوع جرقه و انفجار شده بود. جريان برق مار را هم متلاشي كرده است. نگ قبر قاتل. پراسپكت: خانواده برامبرساكن كارينگتون ايالت اوهايوآمريكا، جمعه گذشته تصميم گرفتندبه شهرپراسپكت رفته و قبربزرگ خانواده را كه يك قرن پيش از اروپا به آمريكا مهاجرت كرده بود به بچه هاي كوچك فاميل نشان دهند و دسته گلي در كنار آن در بگذارند جريان اين دان مراسم برامبر دختر 9 ساله اين فاميل سنگ قبر 180 سانتيمتري جد خود را در بغل گرفت و سنگ از جاي خود كنده شد، روي كودك افتاد و او را كشت. علت مرگ دان برخورد سر او با جدول سيماني تشخيص داده شده است. نبرد فقر و ثروت در مكزيك. مكزيكوسيتي: خبرنگار اعزامي شبكه تلويزيوني بي اي. سي به مكزيك براي پوشش زدوخوردهاي داخلي اين كشور و مصاحبه با رهبران چريكهاي ضددولتي، نظرداد كه جنگ جاري در مكزيك، نبرد فقر و ثروت است. در سالهاي اخير، دولت مكزيك كوچكترين تلاشي براي تامين رفاه طبقه فقير كه هر روز فقيرتر مي شود بعمل نياورده است و بذر شورش مسلحانه بتدريج ميان اين طبقه پاشيده شده اين است گزارش چهارشنبه شب از بي اي. سي پخش شد.