Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750615-4895S1

Date of Document: 1996-09-05

با بهره گيري از ارتباطات ماهواره اي سفرهاي درون شهري در سنگاپوركوتاه تر مي شود . واحد رسانه هاي خارجي همشهري: شتاب رشد اقتصادي و كندي عبور و مرور خودروها در شهرها از ويژگي هاي كشورهاي جنوب شرق آسياست. در اين ميان، سنگاپور يك استثناست. مقامات اين كشور مي گويند رمز اصلي رواني عبور و مرور در خيابانها، برنامه ريزي است. به گزارش تلويزيون بي بي سي، شبكه حمل و نقل همگاني بسيار منظم است. مسافران هم از راحتي و سرعت آن ابراز رضايت مي كنند. سنگاپور كشور شهري كوچك روي جزيره به مساحت 600 كيلومتر مربع است. سنگاپور سه ميليون جمعيت دارد، اما از لحاظ منابع طبيعي و آب كشور فقيري به شمار مي رود و آب مورد نياز خود را از خارج وارد اما مي كند ساماندهي رفت وآمد در اين شهر بر مبناي برنامه هاي دقيق پيش مي رود. كاربري قطعات زمين به دقت مشخص شده است درصد 170 زمين شهر به ساختمانها اختصاص دارد 11 درصد زمين صرف ساخت راههاي مواصلاتي مي شود 3 هرسال درصد برشمار خودروهاي سنگاپور افزوده مي شود. هرسنگاپوري از داشتن يكي ازكارآمدترين و پاكيزه ترين شبكه هاي متروي جهان به خود مي بالد. باوجودي كه استفاده از متروطرفداران بيشتري دارد، مردم بيشتر از اتوبوس استفاده مي كنند. هرروز حدود نفر 800000 از مترو و 3 ميليون نفر از اتوبوس استفاده مي كنند. مقامات كشور به اين دستاوردها بسنده نكرده، در صدد به كارگيري يافته هاي دانش نوين براي بهبود وضع شبكه حمل و نقل همگاني با هستند نصب دستگاه موقعيت يابي ماهواره اي در ايستگاههاي اتوبوس، مسافران مي توانند بدانند كه تا چند دقيقه ديگر اتوبوس مي رسد. هدف از اين كار آن است كه زمان سفر در شهر قابل پيش بيني و كوتاهتر شود.