Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750615-4877S1

Date of Document: 1996-09-05

در نخستين كميسيون مشترك دو كشوريادداشت تفاهم سياسي، فرهنگي، تجاري و فني بين ايران و كنيا امضا شد .سرويس سياسي: در سومين روز از سفر آقاي هاشمي رفسنجاني به نايروبي مركز كنيا اولين كميسيون مشترك دو كشور ديروز باحضور وزيران خارجه، صنايع بازرگاني، و نمايندگان وزارتخانه هاي حمل ونقل، ارتباطات و انرژي دوكشورتشكيل شد. دراين جلسه وزير بازرگاني ايران و وزير امورخارجه كنيابه عنوان روساي كميسيون مشترك دوكشور، يادداشت تفاهم آغازهمكاريهاي دوجانبه در زمينه هاي سياسي، علمي، فرهنگي، تجاري وفني وصنعتي درجلسه راامضاكردند كميسيون مشترك ايران وكنيامقامهاووزيران دوكشور آخرين رايزني ها رابراي امضاي تفاهم نامه ها انجام دادند. دكترولايتي در اين جلسه ضمن معرفي اعضاي هيات ايراني كميسيون گفت: آينده روابط دوكشور اميدواركننده است و ما هيچ مانعي برسرراه توسعه روابطدوجانبه نمي بينيم. دكترولايتي سفر رئيس جمهوري اسلامي ايران را پاسخي به سفر آقاي آراپ موي به تهران عنوان كرد و افزود: برخي موانع برسرراه امضاي تفاهم نامه هاوجودداشت كه آنها را رفع كرده ايم. وزير امورخارجه كنيا گفت: ما مصمم هستيم روابط دوجانبه باايران را ادامه دهيم وخوشبختانه مانعي برسرراه اين روابط نمي بينيم. درجلسه كميسيون مشترك از ايران آل اسحاق وزير نعمت زاده بازرگاني، وزير صنايع، معاونان وزارت راه و ترابري، نيرو و وزارت امورخارجه و از كنيا وزيران خارجه، محيط زيست، فرهنگ و بازرگاني حضور داشتند. وزيران صنايع و بازرگاني جمهوري اسلامي ايران كه به همراه رئيس جمهوري از كنيا ديدار مي كنند ديروز امكانات وزمينه هاي موجود در ايران را براي همكاري با جمهوري كنيا، تشريح كردند. نعمت زاده و آل اسحق در اجتماع صاحبان صنايع و بازرگانان كنيا كه در محل اقامت هيات ايراني در نايروبي تشكيل شد، ضمن برشمردن امكانات و تسهيلات صنعتي وبازرگاني جمهوري اسلامي آمادگي ايران را براي انتقال تكنولوژي و تبادل اطلاعات با كشور كنيا اعلام كردند. آقاي هاشمي رفسنجاني رييس جمهوري ديروز از مزرعه وكارخانه توليدچاي در حومه نايروبي ديدن كرد. دراين بازديد وزيركشاورزي و توسعه دامداري كنيااز رييس جمهوري اسلامي ايران وهيات همراه استقبال كرد و آقاي هاشمي رفسنجاني را درجريان جزييات فعاليتهاي كارخانه توليد چاي قرارداد. رييس جمهوري دراين بازديد از نزديك با كشاورزان و توليدكنندگان چاي به گفتگو پرداخت ودر فضايي صميمي سئوالاتي از آنان در مورد نوع كار وزندگي كشاورزي در كنيا پرسيد. آقاي هاشمي رفسنجاني رييس جمهوري اسلامي ايران در ادامه سفر خود به نايروبي مركز كنيا پيش ازظهر ديروز از مركز تحقيقات كشاورزي ودامداري در حومه نايروبي ديدن كرد وازنزديك در جريان فعاليتهاي تحقيقاتي و بهداشتي اين مركز قرارگرفت. دراين مركز رييس جمهوري و هيات همراه از سوي وزير تحقيقات و تكنولوژي كنيا مورد استقبال قرارگرفت. رييس مركز تحقيقات كشاورزي و دامداري كنيا درتوضيحات خود گفت اين مركز تاثيرات تركيبهاي مختلف مواد غذايي را روي دام بررسي مي كند وموفق شده است در زمينه بهداشت دام به پيشرفتهايي برسد. آقاي هاشمي رفسنجاني پس از بازديد از اين مركز، نهالي به نشانه دوستي در محوطه بيرون آن غرس كرد. در طول مسير نايروبي تا مركز تحقيقات كشاورزي و دامداري كنيا مردم اين كشور و به ويژه جوانان و نوجوانان به گرمي از هيات ايراني استقبال كردند. از سوي ديگر يك حقوقدان آفريقايي ازسخنان وحدت بخش آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري درجمع مسلمانان استقبال كردو آن رانويدبخش آينده يي روشن براي جهان اسلام خواند. عبدالرزاق نعيم يك حقوقدان فارغ التحصيل ازدانشگاه قاهره به خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: استقبال مردم مومباساازرئيس جمهوري اسلامي ايران آن چنان گرم وصميمانه بودكه مراتحت تاثيرقراردادواين متاثرازشخصيت مردمي رئيس جمهوري ايران است كه به ميان مردم مي رود آقاي هاشمي رفسنجاني روزسه شنبه دراجتماع جمعي ازمسلمانان شهرمومباسا گفته بود ازاينكه مي بينم دراين گوشه جهان بويژه شيعه وسني دركنار يكديگر زندگي مسالمت آميزي دارند بسيارخوشحالم وبرايم بسيارشيرين است وي همچنين مسلمانان مومباسارابخاطر روابط دوستانه وزندگي دركنارساير اديان آسماني موردستايش قرارداده وگفته بودكه وجود شمامسلمانان در اين منطقه موجب علاقه بيشتر مابه كشوركنياشده است. همچنين سه تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه آقاي هاشمي رفسنجاني رييس جمهوري اسلامي ايران رادرسفر به كشور افريقايي كنيا همراهي مي كنند ديروز باكاپارو رييس مجلس اين كشور ديداركردند. دراين ديدار كه خانم فائزه هاشمي و حجت الاسلام دعايي نمايندگان مردم تهران و سيد حسين مرعشي نماينده كرمان در مجلس شوراي اسلامي حضورداشتند، خانم هاشمي پيام شفاهي حجت الاسلام والمسلمين ناطق نوري رييس مجلس ايران را مبني برابلاغ بهترين درودهاي ايشان و دعوت از رييس مجلس كنيا براي سفر به ايران به اطلاع كاپارو رساند. وي با تاكيد بر اهميت ونقش مجالس دوكشور درجهت گسترش همكاريهاي سياسي و اقتصادي و تقويت دوستي دوجانبه، برقراري گروه دوستي بين دو مجلس را براي تحكيم همكاريهاي پارلماني بين ايران و كنيا موثر دانست. خانم فائزه هاشمي بحرانهاي موجود درافريقا رااز طريق ديپلماتيك وهمكاري كشورهاي منطقه بدون دخالت بيگانگان مورد تاكيد قرارداد و آمادگي ايران رابراي كمك به تثبيت آرامش در مناطقي مانند رواندا، سومالي وسودان اعلام داشت. وزير امورخارجه و همكاريهاي بين المللي كنيا سفر آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري اسلامي ايران را به كنيا موفقيت آميز خواند و گفت: اين سفر دستاوردهاي مهمي به همراه داشته است. وي بااشاره به اينكه ايران وكنيا داراي روابط ديرينه و با سابقه اي هستند افزود: امروزآنچه نياز داريم، نزديكترساختن دوكشور از طريق تشويق بازرگانان و توسعه همكاريها در ابعادمختلف است. يك منبع نزديك به هيات ايراني نيز كه همراه آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري در نايروبي بسرمي برد گفت: شعبه دانشگاه آزاد اسلامي در نايروبي بزودي راه اندازي مي شود.