Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750615-4867S1

Date of Document: 1996-09-05

گزارش قرن - 1900 2000 آتش سوزي در نمايشگاه بروكسل 1910 14 اوت نمايشگاه بروكسل پس از آتش سوزي نمايشگاه بين المللي بروكسل ازآغاز گشايش تاكنون دوباردستخوش آتش سوزي شده است. اولين آتش سوزي رستوران مجلل نمايشگاه را كه متروپل نامگذاري شده بود طعمه خود ساخت و اكنون دومين آتش سوزي تاسيسات و غرفه هاي فرانسه و انگليس را بكام كشيده و خسارات كلي وارد كرده است. در هردو رويداد، غرفه هايي كه به ارائه مصنوعات آلمان اختصاص دارند سالم مانده اند. آلمان در نمايشگاه امسال بروكسل اولين كشور بود كه غرفه هايش را تكميل و افتتاح كرد و گشايش غرفه هاي فرانسه و انگلستان مدتها به تعويق افتاد. درگذشت فرشته نجات 13 اوت 1910 فلورانس Nightingaleنايتينگل Florance) بانوي نيكوكار انگليسي و بنيانگزارپرتاري در 90 سالگي در لندن بدرود زندگي وي گفت در سال هاي 1856 1853 تا به ياري جنگزدگان نبردهاي كريمه شتافت و بسياري از زخميان و درماندگان را از مرگ نجات داد و به همين علت فرشته جنگزدگان لقب گرفت. فلورانس از آغاز جواني به كار پرستاري عشق مي ورزيد و پس از پايان جنگهاي كريمه، در لندن به برپايي انجمني همت گماشت كه با جمع آوري كمكهاي نيكوكاران، سعي در بهبود وضع بهداشتي بيمارستانهاي نظامي و اردوگاههاي اسيران ورسيدگي به حال زخميان جنگي وآسيبديدگان غيرنظامي دارد و درسطح جهاني فعاليت مي كند. تنها دلخوشي نقاش 1910 2 سپتامبر هانري روسو نقاش چيره دست فرانسوي كه گمركچي شهرت در 66 داشت سالگي چشم از جهان فرو او بست عمري مامور دون پايه گمرك بود و درآمد ناچيز و زندگي ساده و محقري داشت، اما فقط به اين دلخوش بود كه ساعات فراغتش را صرف نقاشي كند. در اين هنر نه استادي براي خود مي شناخت و نه به سبك و مكتب خاصي تمايل نشان مي داد. همچون پرنده اي آزاد بر هرشاخه اي مي نشست و از هرچمن گلي مي چيد. هر تابلوي او شعري بود كه از درونش جوشيده بود و زندگي يكنواختش را رنگ آميزي مي كرد. تشويق مهاجرت يهوديان به فلسطين 1910مهاجرت 11 سپتامبر يهوديان به فلسطين موضوع اصلي مورد بحث در دوازدهمين كنگره صهيونيستهاي آلمان است كه بتازگي افتتاح شده براساس آمارهايي است كه ارائه شد هزار 56عده مهاجر يهودي فقط در شهربيت المقدس سكني گزيده اند و 8600 نفر ديگر نيز در نزديكي آن استقرار دارند. صهيونيستها درآلمان دست به تلاشهاي گسترده اي زده اند تا هرچه بيشتر و سريعترمهاجران يهودي را روانه فلسطين كنند كه اكثريت عظيم جمعيت آن عرب و مسلمانند و قصد دارندبدين ترتيب بافت جمعيتي منطقه راتغيير دهند. در كنگره صهيونيستهادر آلمان اعلام شد براي تشكيل يك مهاجرنشين يهودي تازه در فلسطين 100 هزار مارك جمع آوري شده است و اين پول هنگفت براي شكل گيري مهاجرنشينهاي تازه در اختيار يهوديان صاحبنام قرار خواهد گرفت. پاپ انحراف از كليسا را محكوم مي كند 1910 25 اوت پاپ پي دهم، رهبر كاتوليكهاي جهان، در نامه اي به هيات اسقفي فرانسه، تلاش عده اي را كه مي كوشند به اقتدار كليسا خدشه وارد كنند. محكوم كرده و متذكر شده است كه تبليغات توخالي اين عده براي واردكردن شعارهاي سوسياليستي در اصول و مقررات كليسا، عوامفريبي سخيف و مغرضانه و انحراف آشكار از مسيحيت است و بايد بشدت با آن مقابله شود. اشاره پاپ به جمعيتي است كه از حدود 16 سال پيش درفرانسه فعاليت دارد و خواهان تجديدنظرهايي در مقررات كليساي كاتوليك است. اعتصاب همگاني برضد جنگ 28 اوت 1910 در هشتمين كنگره جهاني سوسيال دمكراتها كه در شهركپنهاگ پايتخت دانمارك برگزار شد، نمايندگان شركت كننده به اتفاق آراء قطعنامه اي تصويب كردند كه براساس آن بايد اقداماتي براي يك اعتصاب همگاني بر ضد جنگ صورت گيرد. نمايندگان فرانسه و انگليس در كنگره تاكيد كردند كه چنين اعتصابي كاملا لازم و كارساز است، زيرا توليد اسلحه را در كارخانه ها كاهش خواهد داد و تنها وسيله موثر براي مبارزه با تمايلات جنگ طلبي زمامداران و جنگ افروزان خواهد بود. چگونگي و امكان عملي اين اعتصاب همگاني مشخص نشده است. تولد دوباره يك نقاش روس مارك شاگال اوت 1910 مارك شاگال، نقاش نوپرداز در روس، جريان اولين سفرش به خارج از وطن، هنگامي كه به پاريس اين رسيد، شهر را براي اقامت دائم برگزيد. او اتاقي در يك محله پاريس كه معمولانويسندگان و شاعران و نقاشان معروف در آن اقامت يا رفت وآمد دارند اجاره كرده است و همسايگانش موديگلياني وفرنان لژه نقاشان معروف فرانسوي هستند. مارك شاگال با اين كه 23 سال بيشتر ندارد در نقاشي صاحبسبك است و مي كوشد ديده ها و يافته هايش را در پاريس به شيوه خاص خودروي پرده نقاشي بياورد. او مي گويد: من در پاريس تولدي دوباره يافته ام و خيلي زود آموخته ام كه همه چيز را با نگاهي تازه ببينم. درهم شكستن اعتصاب كارگران راه آهن 1910 30 اكتبر در فرانسه، كاركنان شركت هاي راه آهن شمال به بهانه شرايط نامساعد شغلي از 12 اكتبردست به اعتصاب زدند و سپس در مدت يك هفته به تدريج كاركنان و كارگران شركتهاي راه آهن در بخشهاي ديگر كشور به اعتصابكنندگان پيوستند، به گونه اي كه اعتصاب در خطوطآهن سراسر فرانسه را فراگرفت. آريستيد بريان كه خود يك سوسياليست مستقل است، كوچكترين نرمشي در برابرخواستهاي اعتصابكنندگان نشان نداد وبراي درهم شكستن اعتصاب با صدور امريه اي مقرر كرد كه هر اعتصابي واجدشرايط براي خدمت سربازي بي درنگ دستگير و تحويل پادگانها شود. طبعا اجراي اين دستور آشوبهايي پديد آورد و كارگران اعتصابي مشمول خدمت سربازي با افراد نظامي جنگ و گريز به راه انداختند و در كوچه و خيابانها ميان پليس و آشوبگران درگيريهاي شديد روي داد. عده زيادي از كارگران اعتصابي بازداشت شدند و با خشونت تحت بازجوئي قرار گرفتند و مشمولان خدمت وظيفه به پادگانهاي دوردست انتقال يافتند. بدين گونه اعتصاب سراسري كاركنان و كارگران راه آهن درهم شكست. نمايندگان مخالف فرياد زدند: دستوردولت براي بازداشت كاركنان اعتصابي واعزام آنها به سربازخانه ها غيرقانوني بود! و آريستيد بريان پاسخ داد: گاهي شرايطي پيش مي آيد كه براي دولت گذر از مرز قانون عاقلانه تر از واگذاري كشور و ملت به امواج آشوب و هرج ومرج است و ما يك تجاوز كوچك از قانون را بر يك مخاطره بزرگ ترجيح داديم... سرانجام مجمع ملي فرانسه با 388 راي موافق دربرابر 94 راي مخالف به كابينه آريستيدبريان راي اعتماد داد و بدين گونه موقعيت متزلزل دولت كاملا تثبيت شد.