Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750615-4853S1

Date of Document: 1996-09-05

از همين حالا مراقب باشيم به مناسبت بازگشايي مدارس اين روزها در مراكز خريد و فروش و فروشگاه هاي زنجيره اي نظيرشهروند و قدس و... گروه پرشماري از پدر و مادرها و دانش آموزان ديده مي شوند كه در برابر غرفه ها و ويترينهاي فروش لباس و لوازم التحريرجمع شده و بعضا آهسته با يكديگر مشورت مي كنند. در پشت شيشه مغازه هاي لوازم التحرير يا مانتو فروشي بعضا اين عبارت به چشم ما مي خورد. كتابهاي درسي رسيد و ياانواع روپوش هاي مدارس رسيد. در مقابل اكثر تعاونيها، مردم براي خريد لوازم التحرير به قيمت مناسب و اصطلاحاتعاوني صف كشيده اند. همه اينها آغازي دوباره را نويد مي دهد: آغاز سال تحصيلي - 75 76 كه در رهگذر ميليون 18آن دانش آموز بار ديگر خود را براي تلاش دوباره در دانش اندوزي آماده مي كنند. كلاس اولي ها اين روزها وارد مرحله كاملا جديد مي شوند; مرحله اي كه اگر به خوبي و درست شروع شود، در رشد و تكامل شخصيت و روابط اجتماعي كودكان تاثير بسزايي دارد و اگر با موفقيت به پايان رسد، راه را براي رسيدن به فرداهايي بهتر هموار مي سازد. دانش آموزان سال آخر دبيرستان نيز در صورت راهنمايي و هدايت درست در راهيابي به دانشگاه، انتخاب همسر مناسب، كسب مهارتهاي شغلي و غيره با توجه به شرايط و توانايي هاي خود، وارد مرحله نوين ديگري در زندگي مي شوند. اما همه اينها ممكن نمي شود مگر بابذل توجه اولياء و كوشش دانش آموزان. لازمه موفقيت در تحصيل، پشتيباني و حمايت مستمر اولياء مدرسه وخانه در تمام زمينه هاي فكري، رواني، عاطفي، بهداشت و تغذيه دانش آموزان است. تغذيه و سلامت جسم، بهداشت روان، نشاط روحي و فكري و برقراري ارتباط عاطفي و انساني از عمده مسائلي است كه باعث شكوفايي استعدادها و بروز خلاقيت ها در دانش آموزان يا برعكس مي شود. هم چنين ايجاد فضاهاي فرهنگي و آموزشي كه با رشد جمعيت كشور تناسب چنداني ندارد، از مهمترين مسائلي است كه بايد توسط كارشناسان مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. ارتباط مناسب: شناخت روش ارتباط با دانش آموز، مقدم بر تدريس مناسب دروس است. كارشناسان مي گويند: لازمه ارتباط شايسته با دانش آموزان، رعايت آزادي و استقلال فكري و عملي و احترام به شخصيت و آنهاست دانستن اين مسائل براي اولياء خانه و مدرسه از مهمترين دانسته هاست. ارتباط مناسب و تفاهم، بهترين زمينه براي تربيت سالم و سازنده است كه البته رسيدن به آن بدون شناخت نيازها و ويژگي روحي و رواني به دست نمي آيد. يك آموزگار دوره راهنمايي مي گويد: ايجاد ارتباط صميمانه با دانش آموز در اين مرحله بسيار دشوار است. نوجوان در اين دوران، بحراني ترين دوره هاي زندگي خود را مي گذراند. ايجاد رابطه نامناسب، باعث بروز ناهنجاري در رفتار و عملكرد درسي آنها هر مي شود چقدر آموزگار در برقراري ارتباط عاطفي و روحي با دانش آموز بكوشد، اگر خانواده و روابط خانوادگي داراي اصالت و استحكام لازم نباشد و از نظر روحي و رواني به تكيه گاه خوبي براي دانش آموز تبديل نشود، هيچگاه در رشد فكري و عاطفي و دانش علمي موفقيتي حاصل نمي شود. وي مي افزايد: نتيجه مطلوب زماني تحقق مي يابد كه رابطه و هماهنگي نزديكي بين اولياء مدرسه و خانه و دانش آموز وجود داشته باشد. رضا شاپورزاده كارشناس امور آموزشي مي گويد: اولياء دانش آموزان بايد دائما در جريان وضعيت آموزشي فرزندان خودشان باشند و مسيرتحصيلي آنها را تعقيب كنند و در صورتيكه متوجه ضعف درسي فرزند خودشان در درسي مي شوند، به ريشه يابي موضوع از طريق مسئولين واحد آموزشي و دبيران و حل مشكلات درسي آنها اقدام كنند. در عين حال پدران و مادران بايد بكوشند محيط مناسبي را براي مطالعه و مرور دروس براي فرزندانشان فراهم آورند. شاپورزاده مي افزايد: به مديران و مسئولين واحدهاي آموزشي هم توصيه مي شود كه در تنظيم برنامه هاي درسي روزانه دانش آموزان اصل تعادل را رعايت كنند. درسهاي نسبتا دشوار نبايد در برنامه د رسي يك روز گنجانده شود و امكان فراگيري براي دانش آموزان بيشتر وجود داشته باشد. در عين حال، با پيش بيني برنامه آزمون هاي متعدد، مديران مدارس مي توانند وضعيت تحصيلي دانش آموزان را بطور منظم ارزيابي ووضعيت موجود را با اولياء دانش آموزان مطرح كنند. اگر ضعف درسي در برنامه دانش آموزي وجود دارد، از همين اوايل سال بايد با استفاده از شيوه هاي گوناگون از جمله تشكيل كلاس هاي تقويتي نسبت به رفع مشكلات درسي آنها اقدام كرد. اين كارشناس از آموزگاران مي خواهد كه ضمن آگاهي از شيوه هاي نوين تدريس، در زمينه استفاده از مهارتهاي تحصيل و وسايل كمك آموزشي، در حد امكان براي ارائه هر چه مطلوبتر مباحث درسي استفاده كنند تا بتوانند مباحث درسي را آسان تر و باشيوه هاي نوين و مناسبتري در اختيار دانش آموزان قرار دهند. قاعدتا ارائه اين شيوه ها در فراگيري دانش آموزان اثرات مثبتي خواهد داشت. يكي از كارشناسان آموزشي وزارت آموزش و پرورش، به آموزگاران توصيه مي كند كه از پرسش هاي روزانه درسي دانش آموزان غفلت نكنند و از ميزان موفقيت خود در ارائه درس مطلع شوند: يك آموزگار مي تواند نسبت به تطبيق وضعيت تحصيلي و رفع مشكلات درسي دانش آموزان به طرزي موثر اقدام كند و به شناخت توانايي هاي فردي دانش آموزان همت بگمارد. همچنين در ارائه مباحث درسي و ارائه مسائل مربوط به آموزش دقت و توجه لازم به ويژگيهاي دانش آموزان مهم در است سايه آگاهي از وضعيت روحي و رواني و شرايط سني امكان دانش آموزان، ارائه مناسبتر و موفق تر دروس فراهم خواهد شد. اين كارشناس، معتقد است: ايجاد روح اعتماد به نفس و مسئوليت پذيري در قبال خانه و مدرسه، زمينه اي براي حضور ملايم درعرصه هاي اجتماعي در جامعه است. معين پور دبير دبيرستانهاي تهران، به دانش آموزان در همين ابتداي سال توصيه مي كندكه مرتبا درسها را مرور كنند و حتي الامكان دروس مربوط به هر روز را در همان روز، كامل فرا بگيرند: با انباشت دروس امكان مرور و فراگيري از دست به مي رود اين لحاظ، تنظيم برنامه منظمي براي مطالعه، الزامي است. اين آموزگار باتجربه، در عين حال تنظيم فرصت براي استراحت و تفريح را نيز به همان اندازه مهم مي شمارد. غيرمحسوس مراقب باشيديكي از شرايط برقراري نظم دركلاس درس، علاقه مندي و اعتقادمعلم به كار خود است. وجودنظم در خانه و مدرسه باعث ايجاد نظم و انضباط اجتماعي و رفتارهاي منطقي در جامعه و روابط اجتماعي مي شود. دراين زمينه رفتار آموزگار و پدر و مادر آئينه تمام نمايي براي دانش آموزان و فوق العاده مهم است. در زمينه هاي تربيتي و رواني پدر و مادر بيشتر نقش يك ناجي غريق را دارند. ناجي غريق مانع شناكردن كسي نمي شود و مراقبت مي كند تا كسي هم غرق نشود. به گفته يك روانشناس، كنترل بيش از حد و نامعقول و بازخواست پي درپي در خانه و مدرسه از اولياء نه تنها باعث تعالي نمي شود بلكه سرخوردگي و گسترش روحيه عدم استقلال درشخص را نيز پديد مي آورد و حس مخالفت جويي را كه از ويژگيهاي اين دوره است، تشديد مي كند. فراهم كردن فرصت هاي مناسببراي نوجوانان همراه بامراقبتهاي ازضروريات غيرمحسوس، كار تربيتي است. غذاي آنها هم مهم است از ديگر عوامل مهم در فراهم آوردن شرايط مناسب تحصيل دانش آموزان، بهداشت و تغذيه و سلامت جسم آنها است. پيشبرد هدفهاي متعالي آموزش وپرورش، نيازمند عقل و روحيه سالم است. پس بايد به سلامت كالبد و جسم توجه اساسي مبذول داشت. دكتر سيمين وثوق متخصص در تغذيه، مورد داشتن يك برنامه صحيح غذايي مي گويد: تغذيه غذايي مناسب، است حاوي تمام موادمغذي مورد نياز بدن مثل ويتامين ها، پروتئين هاو كربوهيدراتها و اسيدهاي چرب ضروري كه هر كدام در ساختمان بدن و ترميم بافتها و حتي زيربنا و ساختمان اصلي سلول ها دخالت دارند. در يادگيري انسان هم سلولهايي كه در مغز و سيستم اعصاب وجود دارند، تغذيه نقش اساسي دارد. براي مغز وجود فسفر كاملا ضروري است. تغذيه مناسب شامل تمام گروههاي غذايي مانند گوشت و غلات و سبزيجات و شير و فرآورده هاي لبني به اضافه چربيها و قندها مي شود. از خانم دكتر وثوق مي پرسم: چه برنامه غذايي ويژه اي موردتوصيه ؟ شماست - براي كودكان در دوران دبستان نوشيدن ليوان 3روزانه فرآورده هاي لبني شامل يك ليوان شير يا 3 ليوان ماست توصيه مي شود. مصرف روزانه ميوه نيز كه بايدحتما يكي از اينها سرشار از ويتامين ث مثل مركبات، توت فرنگي، طالبي.. نيز باشد هم چون يك وعده سبزيجات به صورت خام يا پخته مهم است. وي مي افزايد: خوردن صبحانه حتما بايد به كودكان توصيه شود. ثابت شده كه خوردن صبحانه كامل باعث بازدهي بيشتر در طول روز مي شود. بهتر است صبحانه شامل مواد لبني مثل شير، پنير، كره و موادي انرژي زا مثل مربا باشد. در صورت دسترسي نداشتن، يك ليوان شير و نان و پنير بسيار مفيد، مغذي و كامل است و گاهي هم كره و مربا مي تواند به عنوان تنوع استفاده شود. دكتر وثوق، در مجموع پنير را بر كره ترجيح مي دهد: پنير به عنوان يك منبع پروتئيني، بهتر از كره و مرباست. خانم دكتر وثوق بر آن است كه تنظيم و رعايت در وعده 3صرف غذايي بسيار مهم است. بايد در برنامه غذايي شخص حتماوعده 3غذايي مشخص و در زمان معيني در نظر گرفته شود و نسبت به اين مسئله از دوران كودكي اهميت خاص قائل شد. مثلا به دليل كمبود وقت و يا طولاني شدن ساعت مدرسه و كار نبايدبه حذف يكي از اين وعده ها حذف پرداخت يك وعده به ويژه ناهار باعث مي شود تا در وعده بعدي غذا را با اشتهاي بيشتر و با مقدار زيادتري مصرف كرده و اين مسئله باعث عادت غذايي نامناسب و موجب چاقي و اضافه وزن مي شود. فرناز ولايي