Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750614-4809S1

Date of Document: 1996-09-04

تعطيل 25 واحد صنفي مزاحم و آلاينده در شرق تهران . سرويس شهري: واحد ساماندهي شهرداري منطقه 14 طي ماههاي گذشته در رابطه با 395 مورد شكايت در زمينه مشاغل مزاحم بررسي هاي لازم را به عمل آورده كه 130 مورد آن را در اختيار كميسيون مقدماتي بند 20 ماده قانون 55 شهرداري ها قرار داده كه پس از كارشناسي 105 واحد طبق شرايط خاص فعاليت شان بلامانع اعلام گرديده و 25 واحد ديگر با توجه به اعتراض مالكان نسبت به آراي صادره با كليه سوابق به شوراي شهر براي طرح در كميسيون نهايي فرستاده شده است. براساس همين گزارش 35 واحد ازموارد يادشده نيز به علت عدم اجراي مفاد راي صادره (مقدماتي -نهايي ) پلمب شده كه در 25 موردآن پس از اخذ تعهد رسمي نسبت به تغيير شغل و يا تخليه، اقدامات لازم صورت گرفته است.