Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750613-4739S1

Date of Document: 1996-09-03

ركورد دو 3000 متر جهان شكسته شد دانيل كومن دونده كنيايي ركورد دو 3000 متر مردان جهان را در مسابقات دو ميداني ريه تي ايتاليا بهبود بخشيد. اين ركورد با زمان 7 دقيقه وثانيه 20 و 67 صدم ثانيه به ثبت رسيده است. ركورد پيشين اين ماده متعلق به نورالدين مرسلي از الجزايراست كه زمان 7 دقيقه ثانيه 25و و 11 صدم ثانيه در 1994سال موناكو برپا شده بود.