Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750613-4735S1

Date of Document: 1996-09-03

واليبال قهرماني جوانان آسيا ايران امروز به مصاف پرقدرت ترين تيم جام هشتم مي رود امروز در بازي با كره جنوبي تابش نژاد يكي از مهره هاي بزرگ تيم ايران به حساب مي آيد. وي با تاكتيك عالي ضمن ساعدرساني با مشاركت در حمله و توپگيري ضريب اطمينان را در نزد ديگر اعضاي تيم دوچندان مي كند. سرويس ورزشي: امروز و در سومين روز از هشتمين دوره مسابقه هاي واليبال جوانان آسيا تيم ايران در دومين ديدار دور مقدماتي خود به مصاف با اقتدارترين تيم قاره آسيا كره جنوبي مي رود. كره اي ها كه تاكنون پنج بارفاتح جام قهرماني جوانان آسياشده اند. اين بار نيز با تيمي آماده و قبراق اسب خود رابراي قهرماني در جام هشتم زين كرده اند و در ميان تيم هاي حاضر تنها تيم چين را حريف جدي خود مي دانند. در شرايطي كه گروه بندي نادرست بازيها، سه تيم برتر آسيا ( چين، ژاپن و كره جنوبي ) را دردور دوم به رويارويي اجباري باهم واداشته تيم ايران نيز درعين بدشانسي محكوم به حضور در اين جمع شده است، در گروههاي ديگر به جزهند تيم شگفتي ساز جام هفتم و نايب قهرمان دوره پيش تيم هاي متوسطي چون تايوان، استراليا و تايلند با اقبالي بلند ناشي از قرعه مناسب راهي آسان تا مرحله يك چهارم نهايي در پيش دارند. در مهمترين بازي انجام شده دورمقدماتي، چين با شكست ژاپن نشان داد كه يكي از مدعيان قهرماني اين دوره است و ديدارزودهنگام اين تيم با كره جنوبي در دور دوم، تكليف بسياري ازاگر و اماهاي جام هشتم را روشن مي سازد. تاكتيك مناسب براي مقابله با كره دو تيم ايران و كره جنوبي امروز براي تعيين سرگروهي گروه دوم به پيكار هم مي روند. مالزي ديگر تيم حاضر در اين دو گروه با دو شكست از قبل پيش بيني شده از دور خارج شد تا تيم ايران با آرامش بيشتر به مصاف با اعتبارترين تيم قاره آسيا برود. آرامش از اين جهت كه صعود جوانان ايران به دور دوم قطعي شده ولي اگر اين تيم خواهان حضور در مراحل بالاتر است بايد همه توان خود را در بازي با كره بكار گيرد. اتخاذ تاكتيك مناسب از سوي مربيان براي مقابله با تيمي كه در تمامي سطوح، فنون اصلي واليبال را به خوبي اجرا مي كند، مي تواند راهگشاي خوبي براي بازيكنان حاضر در ميدان باشد تا راه تفوق بر حريف را راحت تر پيدا كنند. كره اي ها هيچ حريفي را ضعيف نمي پندارند و با تحرك مثال زدني و پوشش مناسب درداخل ميدان به سختي امتيازمي دهند. تيم ايران با وجود اسپوكرهاي باتجربه اي چون منظمي، پرموز، محمودي تابش نژاد، و مساجدي اگرچه در حمله روي تور بر حريف توانمند خودبرتري دارد، اما ضعف در دفاع داخل ميدان و دفاع روي تور وهمچنين تا حدودي نبود يك سازنده چابك و هوشيار سببمي شود تا نتوان براحتي خبر از يك بازي برابر داد، با اين اوصاف بطور قطع و يقين تيم ايران در مقابل كره جنوبي تيم مدعي قهرماني جام هشتم يك تيم از پيش باخته نخواهد بود و بازيكنان ايران تمامي سعي و تلاش خود را حتي در صورت شكست در ارائه يك بازي زيبا و پرتحرك بكار خواهند گرفت. ديدن بازي مالزي و كره جنوبي نيز يك امتياز بزرگ براي مربيان ايران بود تا با شناخت بيشتري در بازي با اين تيم به مهره چيني بپردازند و بازيكنان آماده و با روحيه تر را به ميدان بفرستند.