Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750613-4659S1

Date of Document: 1996-09-03

ديدگاه قدري سنجيده تر! در حاشيه طرح تغيير و اصلاح نظام آموزش عمومي كشور به نقل از معاون آموزش عمومي وزارت آموزش و پرورش گفته شده است كه تغيير و اصلاح نظام آموزش عمومي كشور از شهريور ماه 1375 در دستور كار كميته هاي حوزه وزارتي قرار گرفته است. ضمن استقبال از اين اقدام شايسته، پيشنهادهاي زير را تقديم مي دارد، به اميد آن كه مورد توجه قرار گيرد: - 1 نظام جديد متوسطه كه اكنون به نقطه تحويل محصول به جامعه ( دانش آموزان فارغ التحصيل ) رسيده است، ضرورت نقد و بررسي دقيق و علمي را طلب مي نمايد. قطعا بخشي از اشكالات آن ناشي از دوره هاي راهنمايي و ابتدايي است كه باشناسايي دقيق آن مشكلات و ملحوظ كردن نتايج در تغيير نظام آموزش ارتباط عمومي، طولي معني دار بين دوره هاي تحصيلي افزايش خواهد يافت. - 2 در عصر گسترش شگفت انگيز ارتباطات و تبادل فرهنگي گسترده بين جوامع، به همراه توسعه آموزشهاي غيرسازماني (Informal) كه يقينا آموزش رسمي. ( Informal) و غير رسمي (formal - non) تحت تاثير عميق آن قرار دارند، جهت گيري تغييرات و تحولات اجتماعي به سوي عدم تمركز و گريز از خصلت تمركزگرايي روشي پسنديده و موثر است. لذا در مراحل مختلف تغيير و اصلاح نظام اعم از طراحي و برنامه ريزي و نيز تعيين ساختار اجرايي و... رعايت اصل اساسي عدم تمركز و تفويض اختيار به سطوح پائين سازمان به همراه توجه جدي به استعدادها و توانائيهاي بالقوه و بالفعل استانها و مناطق كشور، شيوه اي كارآمد و اثر بخش است و توصيه مي شود كليه اعضاء كميته هاي تغييرنظام با اين نگرش در مراحل مختلف اقدام نمايند. - 3 بهره مندي از دست آوردهاي علمي اساتيد و صاحبنظران مراكز علمي به ويژه دانشگاهها از اهم مواردي است كه بي توجهي به آن، خسارت عظيم مادي و معنوي براي نسل هاي آينده به بار خواهد لذا آورد توصيه مي شود كه با ارتباط بيشتر و منظم تر از ديدگاهها و راه حل هاي اساتيدمراكز مذكور استفاده نمايند و نيز بهره مندي از نتايج پژوهشهاي دانشجويان دوره هاي عالي تحصيلي از نكات ارزشمند و مورد تاكيد است. البته اين كار نياز به طراحي منظم شيوه بهره گيري از افراد دارد و صرفا حضور در يك جلسه و سخنراني مشكلي را مرتفع نخواهد كرد. - 4 بديهي است كه هر تغييري مقاومت هايي را در مقابل دارد از راههاي مناسبكاهش مقاومت در برابر تغيير، شركت دادن افراد در برنامه ريزي و مراحل مختلف تغيير است. لذا پيشنهاد مي شود از هم اكنون با تشكيل شوراهاي منطقه اي و حتي مدرسه اي نسبت به دريافت طرح ها و نقطه نظرات معلمان و آموزگاران و مديران اقدام گردد و كساني كه در آينده مجري طرح نظام جديد آموزش عمومي در سطح دبستانها و مدارس راهنمايي و ادارات خواهند بود، در جريان چگونگي و ميزان پيشرفت كارها قرار گيرند. از تصميم گيري در پشت درهاي بسته و در حوزه هاي متمركز بالاي سازمان جدا بايد پرهيز كرد. به هر ميزان كه سطوح پائين سازمان در جريان روند تغييرات و اهداف و فلسفه آن قرار گيرند، به همان اندازه موفقيت اجراي مطلوب طرحها تضمين شده خواهد بود. تغييرات از بالا به پائين ناپايدار و سطحي بوده و در صورتي كه مديران ارشد سازمان هرم طراحي تغيير سازمان را بالعكس نمايند، برپايداري و عمق تغييرات خواهند افزود. - 5 بهره گيري از تجارب جهاني و دست آوردهاي آموزش و پرورش كشورهاي مختلف جهان كاري پسنديده است، ليكن بايد دقت كرد كه كپي برداري به همراه بي توجهي به هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه ايران مشكلي از آموزش عمومي كشور حل نخواهد كرد و تاكيد مي گردد كه توجه به تجارب كشورها در اسلامي و ايراني كردن طرحهاي موفق دنيا منجر به افزايش كارايي و اثربخشي آموزش عمومي در ايران خواهد بود و تقليد و پيروي صرف گره مشكلات آموزش و پرورش را بسته تر خواهد كرد. اميد است توفيق روزافزون نصيب دست اندركاران اصلاح و تغيير نظام آموزش عمومي كشور شود. سيد مختار موسوي دانشجوي دكتراي مديريت آموزشي