Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750612-4602S1

Date of Document: 1996-09-02

گشتي در دنياي خبرها يك تهديد، سه سال زندان! تمپا: ديويد بروم ساله 49بازرگان آمريكائي جمعه گذشته در يك دادگاه ايالت فلوريدا مجرم شناخته شد كه براي جلوگيري ازسكونت يك خانواده تيره پوست در همسايگي اش متوسل به تهديد شده است. قاضي گفته است كه وي را به 3 سال زندان محكوم خواهد كرد. به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، آلونزو واتكينز - رنگين پوست - اخيرا در مجاورت خانه ديويد در يك محله ثروتمندان در شهرتمپا زميني را خريداري كرد و سرگرم ساختن خانه اي در آن براي خانواده خود شد كه روز بعد متوجه شد در حاشيه زمين يك پرچم كنفدراسيون آمريكا (جنوبيهاي قديم ) كه علامت ضدرنگين پوست (غيرسفيد ) است نصب شده وي است اعتنا نكرد. دوروز بعد يادداشتي به او رسيد كه اگر بخواهد در اينجا زندگي كند، با پاي خودش وارد جهنم شده آلونزو است باز هم خونسردي خود را حفظ كرد كه تهديدها ادامه يافت و هنگامي كه مقاطعه كار سازنده ساختمان او را جواب كرد و گفت كه حاضر به ساختن خانه براي او نيست، كاسه صبرش لبريز شد و به دادگاه متوسل شد. در جلسات دادگاه، ديويد به عمل خود اعتراف كرد، ولي گفت كه به دليل رنگ تيره پوست آلونزو نبود كه وي نمي خواست او همسايه اش شود، بلكه احساس كرد كه آلونزو فرهنگ پائين تري دارد ودر بچه هاي او موثر واقع مي شود و بي تمدن مي شوند لذا درصدد فراري دادنش برآمد. قاضي گفت كه هر دو عمل، نژادپرستي و ناقض حقوق مدني است و نقض اين قانون حداقل سه سال زندان مجازات دارد. تاريخدانها در كنار سينماگران لندن: انجمن تاريخ به تهيه كنندگان فيلمهاي سينمايي كه زمينه تاريخي دارند توصيه كرد كه پيش از تهيه فيلم با يك تاريخدان مشورت كنند تا حقيقت فداي تصوير نشود. اين انجمن همچنين توصيه كرده است كه اين نوع فيلمها بايد به گونه اي تهيه شود كه به آساني قابل فهميدن باشد و اضافه كرده است كه ديدن فيلم آسان است اما فهميدن آن دشوار است. فيلم بايد به طرزي تهيه شود كه همه وظايف كتاب را به وسيله اي ديگر به انجام برساندتا رسالت خود را به عنوان يك رسانه حفظ كرده باشد و بشود نام رسانه را به عنوان رابط مردم به آن اطلاق كرد. فيلمي كه از گذشته حرف مي زند بايد يك تاريخ مصورو فيلمي كه يك ماجراي جاري رامنعكس مي سازد بايد يك داستان مصور باشد بنابراين قاعده تاريخ نويسي و داستان نويسي را از دست ندهد و مراحل ماجرا سير منطقي خود را حفظ كند، هدف داشته باشد و حقايق را تصوير كند تا بتواند نتيجه گيري درست و مفيد داشته باشد. مردم مشتاقانه خواستار اطلاع از گذشته هستند بنابراين در جستجوي حقيقت اند، نه صرفا تصوير و اين ادعا كه تصوير زيبا مردم را بيشتر از ابراز حقيقت جذب مي كند درست نيست. فرزندان عوضي! فلينت: برخورد دو اتومبيل درايالت ميشيگان آمريكا كه ضمن آن تن 4كشته و عده اي مجروح شدندماجراي شنيدني و بي سابقه اي به دنبال داشت. در هر يك از دواتومبيل يك دختر 17 ساله كه رنگ مو و چشم آنها شبيه هم و قدشان دريك حد و پيراهن هاي مشابهي پوشيده بودند، مجروح شدند. يكي از اين دو دختررجيناستول ميكر و ديگري جيمي آيليف نام داشت و در اين حادثه صورت هر دو آسيب ديده بود كه پس از انتقال به بيمارستان باندپيچي شد و هر دو به دليل ضربه مغزي بيهوش بودند. ستول ميكر در بيمارستان ماري مقدس وجيمي در بيمارستان هارلي بستري شدند. آسوشيتدپرس نوشته است: تا اينجا همه چيز به صورت عادي پيش رفته بود. دو بيمارستان نام اين دو دختر را نمي دانستند و در ساعات اول آنها را به عنوان مجهول الهويه در دفاترشان قلمداد كرده بودند. ماجرا از وقتي آغاز شد كه خانواده ستول ميكر به اشتباه، جيمي و خانواده آيليف هم رجينا را دختر خود تشخيص اين دادند حادثه ماه 21 اوت روي داده خانواده بود جيمي در اين مدت هزاران دلار هزينه درمان رجينا كرد، اما خانواده رجينا براي درمان جيمي در انتظار شركت بيمه نشست. رجينا ديروز به هوش آمد و هويت خود را گفت و خانواده جيمي متوجه شد در حالي كه پول گزافي را صرف درمان دختر خانواده ديگري كرده، دختر خودشان در انتظار تاييديه شركت بيمه است و هنوز به هوش نيامده است و... لباس متحدالشكل در مدارس . ژنو - طراحان لباس، در حالي كه خانواده ها از لباس متحدالشكل مدرسه جانبداري مي كنند، شديدامورد انتقاد كارشناسان بين المللي امر آموزش و پرورش قرارگرفته اند كه متوجه دانش آموزان مدارس متوسطه شده اند و هر روز مدتازه اي براي آنها طراحي مي كنند واين مدهاي مختلف و همچشمي هاي متعاقب آن مانع توجه نوجوانان به تحصيل مي شود. اين كارشناسان ازمسئولان آموزش و پرورش متوسطه كشورهاي مختلف خواسته اند با اتخاذ تدابير لازم مانع گرايش دانش آموزان به مدهاي مختلف از جمله شلوار پايين افتاده پسران و لباس مليله دوزي دختران شوند و اجازه ندهند دختران با خود زيور به مدرسه ببرند. اين انتقاد در حالي علني شده است كه در آمريكا هم در يك سنجش افكار 53 درصد از خانواده ها از اجباري شدن يونيفورم در مدارس و كوتاه بودن موي پسران و عدم آرايش دختران جانبداري كرده اند. اخراج مهاجران از آمريكا. واشنگتن: به موجب يك گزارش رسمي در 9 ماه گذشته 54 هزار و 362 خارجي از آمريكا اخراج شدند. در تمام طول سال گذشته 52 هزار تن اخراج شده بودند. احساسات ضدخارجي آمريكائيان در سالهاي اخير افزايش يافته و بسياري از سياستمداران نيز با نطقهاي خود به آن دامن مي زنند. همين احساسات سبب قطع كمكهاي رفاهي و مالي دولت آمريكا به مهاجران خارجي شده و در صدد اصلاح قانون مهاجرت و محدودكردن آن است. دو روز پيش فرمانداركاليفرنيا، با توجه به قانون اخير، هرگونه كمك بهداشتي - مگر در شرايط استثنايي - و كمكهاي آموزشي را از همين تاريخ به خارجيان قطع كرد و دستور داد كمكهاي غذايي، مسكن و پول به مهاجران قديمي هم از اول ژانويه (چهار ماه ديگر ) قطع شود و مهاجران آينده هم حق تقاضاي كمك نداشته باشند و پيش از مهاجرت متعهد شوند كه درخواست كمك نكنند.