Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750612-4594S1

Date of Document: 1996-09-02

دقت كنيد! جشن عاطفه ها بيش از هجده ميليون دانش آموز در تبوتاب آغاز سال تحصيلي جديدند و پدر و مادر تمامي دانش آموزان از مدتها پيش، درگير فراهم آوردن شرايط تحصيل عزيزان خود مي باشند. پس از ثبت نام، خريد كتاب، دفتر، قلم، كيف، كفش، لباس و... اين روزها فكر و ذكر پدر و مادرها را به خود مشغول كرده است و در اين ميان آناني كه دارند، فقط درپي يافتن فرصتي براي خريدن و آناني كه ندارند، غصه دار تهيه پولي براي خريد لوازم التحرير و كيف و كفش فرزندشان هستند و دانش آموز چنين خانواده هاي بي بضاعت نيز نگران و پريشان احوال، كه چه خواهد؟ شد در چنين شرايطي، هر ايراني مي تواند متناسب با توان با خود، تامين بخشي از نيازدانش آموزان نيازمند سهمي در شاد كردن دل آنان داشته باشد. براي مشاركت در چنين امرخيري 22 شهريور را روزجشن عاطفه ها ناميده اند و هر يك از ما مي توانيم نقش و سهمي دراين جشن مهرانگيز داشته باشيم.