Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750608-4420S1

Date of Document: 1996-08-29

رئيس جمهوري دستاوردهاي سفر به اصفهان را تشريح كرد پيشرفتهاي استان اصفهان درزمينه هاي صنعتي، بهداشتي، خدماتي و آموزشي بسيار قابل توجه است سرويس سياسي: آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري در گفتگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي دستاوردهاي سفر به استان اصفهان را تشريح كرد. وي در اين گفتگو ضمن اشاره به پيشرفتهاي گسترده اين استان در زمينه صنعتي، آموزشي بهداشتي، و خدماتي اظهار داشت: احداث و راه اندازي مجتمع اداري اصفهان - كه جزء مصوبات شوراي عالي اداري است - و براساس آن ادارات به تدريج در يك منطقه جمع مي شوند نقش مهمي در صرفه جويي وقت مراجعين دارد. آقاي هاشمي رفسنجاني در ادامه گفت: به همه بيمارستانها دستور داده شده كه بيمار را در صورتي كه بيمه نيست با پرداخت پنج هزار تومان بيمه كنند و در صورتي كه بيمار توان پرداخت اين مبلغ را ندارد از طريق كميته امداد امام خميني ( ره ) تنخواه گرداني در اختيار بيمارستانها گذاشته شده است كه بيماران را بيمه كنند و بنابراين امروز مشكل دارو، پزشك بيمارستان و يا قانون بيمه نبايد داشته باشيم. وي گفت: اصفهان پيش از اين داراي دو مشكل حمل و نقل فشرده كه ناشي از حمل مواد اوليه به كارخانه هاي اين استان و همچنين كمبود آب بود كه در اين سفر با اجراي دو طرح عظيم كوهرنگ 3 كه آبها را از آن سوي زاگرس به اصفهان منتقل مي كند و همچنين انتقال آبچشمه لنگان به مناطق مورد نياز براي سالها مشكل استان اصفهان در زمينه كمبود آب حل شد و همچنين مشكل حمل و نقل اين استان از طريق جاده ها حل شده است و در اين دوزمينه مشكل جدي در استان وجودندارد. رئيس جمهوري در زمينه صنايع فولاد اصفهان گفت: در اصفهان پنج ميليون تن ظرفيت نصب شده فولاد داريم كه به آساني مي توانيم اين ظرفيت را از طريق يك سرمايه گذاري به ميزان كمتر از 500 ميليون دلار به 10 ميليون تن افزايش دهيم و توليد فولاد مباركه را /2 5از ميليون تن /5 5به تا 6 ميليون تن و ظرفيت اصفهان را /4 5به ميليون تن برسانيم و با سرمايه كمي مي توان 4 تا پنج ميليون تن فولاد بر ظرفيت توليد فولاد كشور افزود. وي با اشاره به طرحهاي كشاورزي در استان اصفهان گفت: در اين سفر سه طرح مهم آبياري كه آبرا از طريق زاينده رود و توسطكانالهاي طولاني به مناطق برخوار، دشت مهيار، رودشتين، و خميران منتقل مي كند افتتاح شد و از طرح يكپارچه سازي اراضي كه روستاييان با يكپارچه كردن اراضي خود هم در مصرف آب صرفه جويي كرده بودند و هم افزايش توليد و سطح زير كشت داشتند بازديد به عمل آمد و ما نظرمان اين بود آب اضافي را كه آنها صرفه جويي مي كنند براي درختكاري به خودشان برگردانيم.