Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750607-4295S1

Date of Document: 1996-08-28

گشتي در دنياي خبرها بازگشت مردگان! ونكوور: برايان جانسون 48 ساله و همسرش شيلا 40 ساله از ساكنان ونكوور كانادا پنجشنبه گذشته تصميم گرفتند با هواپيماي شخصي خود به يك گردش هوايي بروند. آنها پسر 8 ساله شان لوئيس رابا خود نبردند. هواپيماي اين زن و شوهر بر فراز درياچه دورافتاده گالتريا دچار نقص فني شد و سرانجام به درياچه سقوط كرد، ولي برايان و شيلاپيش از آنكه هواپيما زير آببرود از آن خارج شدند و با اين كه ضربه ديده بودند و جراحت برداشته بودند مسافتي نزديك به يك كيلومتر شنا كردند و خود را به ساحل جنگلي درياچه رساندند و از فرط خستگي و درد به خواب رفتند. دنيس خواهر شيلا جريان را به پليس خبر داد و هلي كوپترپليس لكه هاي روغن و قسمتي ازدم هواپيما را در درياچه مشاهده كرد و مسلم شد كه زن و شوهر درگذشته اند و روزنامه ها خبر كشته شدن آنها را چاپ كردند و قرارشد كه بعدا غواصان جسد آنها رااز قعر درياچه بالا بياورند. دنيس هم آگهي ترحيم آنها را نوشت و به روزنامه ها داد. در همين حال خلبان يك هلي كوپتر نظامي كه ماموريت ديگري داشت در ساحل اقيانوس آرام متوجه دست تكان دادن دو نفر شد كه كمك مي خواستند. وي فرود آمد و با برايان و شيلا روبه رو شد كه گفتند پس از يك خواب طولاني در جهت حركت خورشيد كه از شرق طلوع و در غرب غروب مي كند دو روز تمام عرض جنگل را پيموديم تا به ساحل اقيانوس رسيديم، اما از قايق و كشتي ماهيگيري خبري نبود. سه روز و هشت ساعت بود كه چيزي نخورده بوديم. با آخرين رمق از سرنشينان هلي كوپتر شما كه همانند فرشته نجات برايمان بود كمك خواستيم كه موفق شديم. اين دو پس از بازگشت به شهر، زنده ماندن خود را اعلام و مجلس ترحيم را ملغي كردند. جنايت و مكافات. بروكسل: حادثه ربوده شدن چنددختر نوجوان توسط يك مرد بلژيكي و قتل دو تن از آنها ومدفون كردنشان در حياط يك خانه كه به صورت يك خبر داغ روزدرآمده است هرروز ابعاد بيشتري پيدا مي كند. اينك پاي يك مامورپليس بلژيك و باندهاي ربايندگان كودكان نيز به ميان كشيده شده است، اما نتايج مثبت دنبال شدن اين حادثه توسط رسانه ها اين بوده است كه بسياري از كشورها از جمله آمريكا تصميم گرفتند كه مشخصات متعرضان جنسي و كساني كه شهرت و يا محكوميت به جرمهاي تجاوز به عنف و نظايرآن را دارند در يك بانك اطلاعاتي پليس قرار گيرد و هميشه زيرنظر قرار داشته باشند، زيرا انجمن بين المللي روانشناسان بابررسي اين قبيل جرايم به اين نتيجه رسيده است كه مرتكبين اين جرايم هميشه درصدد تكرار آن هستند و مجازات نمي تواند به تنهائي آنها را اصلاح كند بايد وسيله پيشگيري بوجود آيد و يكي از اين وسائل، شناسايي و تحت مراقبت قراردادن آنها است. اين انجمن عقيده دارد كه مرتكبين اين قبيل جرايم نوعي بيمار رواني هستند كه درمان آنها با تدابير قبلي با شكست روبه رو شده است. اعدام در انتظار دو رئيس جمهوري سابق كره جنوبي . سئول: با اين كه 3 قاضي يك دادگاه كيفري كره جنوبي دو رئيس جمهوري پيشين اين چون دووان كشور، وره تائه وو، را به جرم قانون شكني و خيانت به ملت وقانون اساسي به اعدام محكوم كرده اند، مفسر آسوشيتدپرس عقيده دارد كه اين حكم اگر دردادگاه عاليتر هم تاييد شود به اجرا در نخواهد آمد، زيرابه بندرت در كره جنوبي، كسي اعدام شده است! اين دو رئيس جمهوري كه از 1979 تا 1993 بر كره جنوبي حكومت مي راندند 17 سال پيش با كمك هم با يك كودتا دولت قانوني اين كشور را بر كنار و يكي پس از ديگري رئيس جمهوري شده بودند. آنها شش ماه بعد اعتراض خياباني مردم را با آتش پاسخ دادند و صدها تن كشته شدند. ره علاوه بر اعدام، به جرم سوءاستفاده از مقام خود و گرفتن صدها ميليون دلار پول از كارخانه داران و تجار /22 5به سال زندان و استرداد پول محكوم شده است كه البته اشد مجازات اجرا خواهد شد. يكي از قضات صادر كننده حكم، اظهارات دو محكوم كه مراسم دادرسي خود را سيرك سياسي خوانده بودند رد كرد و گفت: انجام كودتا، صدور فرمان قتل تظاهركنندگان و نيز ناديده گرفتن اصول قانون اساسي توسط اين دو تن روشن است، نيازي به پرونده سازي براي آنها وجود نداشته است. معامله با شيطان، هرگز! . واشنگتن: به گزارش ديشبشبكه تلويزيوني سي. بي. اس آمريكا، كارخانه هاي سيگارسازي آمريكا كه خود را با سيلي ازدادخواستهاي مردم اين كشور به دادگاهها روبه رو ديده اند، از رئيس جمهوري آمريكا خواسته اند اگر وي يك بخشودگي 15 ساله صادر كند تا آنها از پرداخت غرامت به سيگاريها و يا خانواده سيگاريهاي متوفا در آن مدت رهايي يابند آماده اند يكصد و سي ميليارد دلار به ايالتها براي كمكهاي بهداشتي به مردم و نيز ده ميليارد دلار به پژوهشهاي پزشكي كمك كنند، اما افكار عمومي اخطار كرده است كه اين نوعي معامله با شيطان است و دولت نبايد زير بار آن برود. سي. بي. اس كه اين خبر را به عنوان خبر اول بخش خبري ديشب خود پخش كرد اضافه كرد كه مقامهاي حزب جمهوريخواه واسطه اين معامله اند و پذيرفتن چنين پيشنهادي را از رئيس جمهوري وابسته به حزب رقيب - دمكرات - تقاضا كرده اند! چند روز پيش با اعلام رسمي اينكه سيگار هم نوعي ماده مخدر است و بيش از هر عامل ديگرمردم را مي كشد دست مردم براي دادن دادخواست بر ضد كارخانه هاي سيگارسازي آمريكا باز شده است و اعلاميه رسمي دكتر كسلر رئيس FDA مبني بر اينكه سيگار يك ماده مخدر كشنده است، براي شاكيان به صورت سندي درآمده است كه دشوار است قضات بتوانند دادخواستها را رد كنند. سي. بي. اس همچنين گفت كه گام بعدي بر ضد سيگار /1 5افزودن دلار ماليات تازه بر هر پاكت سيگار است كه بهاي آنرا /3 5به دلار (بيش از هزار تومان ) خواهد رساند و بسياري از سيگاريها را مجبور به ترك آن خواهد كرد. منع خريد و فروش سيگار در خيابان از هم اكنون باعث زحمت سيگاريها شده است كه بايد وقت صرف كنند و به فروشگاه بروند تا آنرا تهيه كنند. كارخانه هاي سيگارسازي كه بيشترتوليدشان را صادر مي كنند و يادر شعب خود در خارج، سيگارتوليد مي كنند اينك از آن نگرانند كه دادگاههاي كشورهاي ديگر هم به اعلاميه FDAرئيس -سازمان دولتي نظارت بر دارو و غذا در آمريكا - استناد كنند ومجالس مقننه به وضع قانون به منظور محدود كردن مصرف آن اقدام كنند و....