Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750607-4293S1

Date of Document: 1996-08-28

گفتار به اندازه كردار نيست به مناسبت برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي دولت در منطقه بشاگرد كه پيش از انقلاب اسلامي تعداد انگشت شماري از وجود آن آگاهي داشتند هم اكنون راه روستايي مناسبي احداث شده است و... اشاره: براي درك اين واقعيت كه سهم و نقش دولت در احاطه كليه شون اقتصادي ايران تا چه حدتعيين كننده و حياتي است، به لحاظ كارشناسي ذكر يك رقم كافي است; كارشناسان اقتصادي سهم بخش دولتي در توليدناخالص داخلي را 60تا 70 بين درصد برآورد مي كنند. واقعيت اين است كه شاخه هاي فعاليت دولت در اموراقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و.. ايران آن چنان گسترده وژرف است كه بعضاو عمدتا حتي دولت نيز خود از بيان آنها ناتوان است: از اجراي طرح مطالعاتي بررسي بيماري تنبلي چشم در بندرعباس گرفته تا ساختن ماهواره زهره، ازريشه كني بيماري مالاريا در مازندران، تا ساختمان نيروگاه اتمي بوشهر، از... واقعيت تلخ ديگر آن است كه ما حتي از بيان درست، هنرمندانه و تاثيرگذار خدمات دولت نيز عاجزيم. گاه براي پوشاندن مثلا 20 تا 30 درصد ضعف مان 70 تا 80 درصد مثبت ديگر را هم مي پوشانيم و گاه چنان ناشيانه آوايي ازتبليغات روان مي سازيم كه همه چيز تاثير خود را از يكي دست مي دهد از نمادهاي روشن اين ناتواني، برگزاري نمايشگاه هفته دولت است: مشتي پوستر و عكس و نقاشي و - حداكثر - ماكت، به نمايندگي از كوهي فعاليت وسازندگي عمراني و فرهنگي كه اكنون حتي دورافتاده ترين نقاط كشور را نيز به شادابي و نشاط درآورده است. آيا عمد داريم كه چنين بي حال و بي جان خدمات دولت را پاس بداريم و - آن هم معلوم نيست چرا هر سال دركنار نمايشگاه فرش - اين خدمات را تنها درحد رنگ ولعاب عرضه؟ كنيم آيا توان صنعتي و كارهاي سال 8عمراني اخير كشور در اين رشته فقط در 100 مترمربع جا و مشتي عكس و نمودارقابل بازتاب؟ است ساعت 5 بعدازظهر روز يكشنبه 4 شهريور مردم تهران براي ديدن 2 نمايشگاه كه همزمان درمحل دائمي نمايشگاه بين المللي تهران برگزار مي شدرهسپار نمايشگاه بودند. نمايشگاه بزرگ فرش ايران ازشنبه اول شهريور و نمايشگاه دوم كه براي نشان دادن دستاوردهاي دولت در 8 سال سازندگي مقدس برگزار شده است از دوم همين ماه آغاز شده است و تا فردا نيز ادامه دارد. آن دسته از كساني كه موفق شده اند نمايشگاه دستاوردهاي دولت - هر چند در زماني كوتاه - ديدن كنند از حجم بزرگ فعاليتهاي دولت در عرصه هاي مختلف ابراز شگفتي مي كردند. يك دانشجو كه براي بار دوم به ديدن نمايشگاه دولت آمده است در اين باره مي گويد: در اين نمايشگاه بود كه متوجه شدم دولت علاوه بر اينكه در امور اقتصادي كشور فعاليتي گسترده و پرحجم دارد، در امور اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، علمي، تحقيقاتي و... نيز بسيار پركار و فعال است. چاپ و نشر كتابهاي ساخت درسي، فيلم و سريال، حفظ آثارباستاني، توليد و توزيع فولاد، دارو، ورق، دخالت و در اسكان عشاير، چگونگي اعزام زايران به خانه خدا، اجراي طرح پيشگيري از تنبلي چشم، سنجش افكار عمومي، ساخت پل، جاده، واگن، راه روستايي و.. عملا با دخالت فعال دولت انجام مي شود. بشاگرد نقاشي؟ كجاست زيبايي كه از روستايي مفروض بر ستونهاي در ورودي سالن دفتر امور مناطق محروم كشور وابسته به دفتر رئيس جمهوري نقش بسته است توجه ديدار كنندگان از نمايشگاه دستاوردهاي دولت در 8 سال سازندگي مقدس را به خودجلب مي كند و تعداد پرشماري از مردم را به داخل سالن هدايت مي كند. حسين ميرشفيع مسئول گروه نظارت فني و عمراني دفترامور مناطق محروم كه كنجكاوي و شتاب من در ديدن نمودارهاي نصب شده بر ديوارهاي سالن توجهش را جلب كرده باخوشرويي پيش مي آيد و مي گويد: كمكي از من؟ برمي آيد پس ازاينكه خود را معرفي مي كنم، وي توضيحات مختصر و مفيدي درباره اقدامات اين دفتر را برايم بازگو مي كند. ميرشفيع با اين پرسش كه آيامي داني بشاگرد كجاست و چه اقداماتي در آنجا انجام شده است مي گويد: در اين منطقه كه پيش از انقلاب اسلامي افرادغيربومي انگشت شماري از وجود آن آگاه بودند، هم اكنون راه روستايي مناسبي احداث شده است و بسياري از روستاهاي اين منطقه از آب سالم آشاميدني و... برخوردار شده اند. وي قول مي دهد كه در آينده سفري به اين منطقه داشته باشيم تا اقدامات انجام شده را در محل به من نشان دهد. وي ادامه مي دهد در آغاز اجراي برنامه اول 212 بخش محروم شناسايي شد تا در پايان برنامه اول به حد برخورداري بخش هاي غيرمحروم در برسند 1368سال. در پايان سال ضمن 1372 بازنگري در چهارچوب دهستاني اين مناطق 1427 دهستان از كل 2185 دهستان كشور با 21 هزار و 609 روستاي بالاي 20 خانوار و جمعيتي بالغ بر 13 ميليون و 412 هزار نفر به عنوان دهستانهاي محروم شناسايي شدند. در ابتداي برنامه دوم (سال ) 1374 ضمن اينكه 427 دهستان با جمعيتي حدود 5 ميليون و 404 هزار نفر از فهرست مناطق محروم خارج شدند با بهبود نسبي وضعيت دهستانهاي محروم بر اساس تبصره 11 برنامه دوم مناطق محروم به صورت نقطه اي شناسايي شدند. بر اساس همين تبصره آن دسته از روستايي مناسبي كه بالاي 20 خانوار جمعيت داشته باشند و فاقد يكي از زمينه هاي آب آشاميدني، برق، راه و فضاي مناسب آموزشي باشند روستاي محروم شناخته مي شوند. از ميرشفيع مي پرسم: آيا ازثمره اقدامات انجام شده در روستاها ارزيابي صورت پذيرفته است و آيا پس از اين اقدامات به طور مثال مهاجرت ها كمتر شده است. وي تاكيد مي كند: اگربتوانيد روستايي را نشان دهيدكه پس از اجراي طرح محروميت زدايي مهاجرتي در آن صورت پذيرفته باشد، جايزه داريد. مي گويم: مي دانيد كه تا شغل براي روستائيان ايجاد نشود ودرامد كافي نداشته باشندمهاجرت آنها يك امر الزامي و عقلايي؟ است ميرشفيع مي گويد: در اين راستانيز اقدامات متعددي از سوي اين دفتر صورت پذيرفته است و هنوز هم انجام مي شود و ايجاد اشتغال پس از رفع محروميت در روستاها نيز ادامه دارد. ميرشفيع مي گويد: پارسال از سوي دفتر مناطق محروم 1420 طرح راه روستايي 991 طرح برق رساني 1985 طرح آبرساني 1704 طرح احداث فضاهاي آموزشي 567 طرح بهسازي روستاها و 2350 طرح عمليات چند منظوره واشتغال زا در روستاهاي محروم كشور انجام شده است. به گفته وي ميليارد 40مبلغ تومان نيز وام در اختيار ساكنان روستاهاي محروم كشور قرار گرفته است كه 70 درصد از كار مزد بانكها را اين دفتر مي پردازد. جوانان پيچ و خم زندگي در بخشي از دبيرخانه 5سالن شورايعالي جوانان دستاوردهاي مطالعاتي وتحقيقاتي خود را به نمايش گذاشته است. از مسئولان غرفه مي خواهم كه نسخه اضافي از مطالعات و طرحهاي انجام شده را در اختيارم بگذارند كه جواب آنها منفي است و موجب تاسفم مي شود. در نهايت به جزوه آشنايي با طرح بشارت كه از سال 1369 توسط اين شورا اجرا مي شود دسترسي پيدا مي كنم و سوالاتي پيرامون اين طرح مي كنم. به گمان مجريان اين طرح راهنمايي مكاتبه اي نوعي از راهنمايي به معناي جامع آن است و در شرايط كنوني نيز از اهميت زيادي برخوردار است و بر همين اساس طرح بشارت شكل گرفته است. طرح بشارت عبارت است از راهنمايي مكاتبه اي جوانان در زمينه هاي مختلف رواني، خانوادگي و ازدواج، اعتقادي و سياسي، درسي و حقوقي، تحصيلي، شغلي، علمي و آموزشي. دستيابي به الگوي مطلوبراهنمايي كتبي، دستيابي به بانك اطلاعات مطرح براي جوانان براي طبقه بندي مسائل و مشكلات جوانان و استفاده در طرحهاي پژوهشي، همفكري با جوانان در پيچ وخم زندگي و كمك به اتخاذ تصميمهاي اساسي آنها، از جمله هدفهاي طرح بشارت است. دوستان جواني كه اين گزارش را مي خوانيد، شما هم مي توانيد همين امروز با دبيرخانه شوراي عالي جوانان تهران صندوق پستي 159513145 مكاتبه كنيد. تيره 4 از يك طايفه و دشت بكان نام تيره هاي اردكپان ايگدر صفي خاني، قتلورامن نيز مانندشما تا روز چهارم شهريور ماه نشنيده بودم و نمي دانستم كه آنها 4 تيره از طايفه عمله ايل قشقايي در فارس هستند تا اينكه به سالن جهادسازندگي و غرفه امور عشايري رفتم. عبدالله همتي كارشناس مطالعات آب طرح اسكان عشايري در استان فارس پس از توضيحات بالا مي گويد: نتايج مطالعات گروه اجتماعي طرح اسكان عشاير در استان فارس بر روي افراد اين 4 تيره نشان داد كه آنها مايل هستند يكجانشين شوند و به همين دليل اقدامات اجرايي طرح آغاز شد. وي مي گويد: براي اسكان اين خانوارها مطالعات مكان يابي در استان فارس آغاز شد و دشت بكان در 140 كيلومتري شهرستان شيراز مناسبترين مكان تشخيص داده شد. از پارسال ايجاد شهرك مورد نياز براي يكجانشيني اين 4 طايفه آغاز شد وهم اكنون اين خانوارها در اين منطقه ساكن شده اند. از همتي مي پرسم، براي هر خانوار چه ميزان زميني در نظر گرفته ايد. وي پاسخ مي دهد: هر خانوار صاحب 10 هكتار زمين زراعي شده اند كه با حفر چاه عميق آب مورد نياز براي زراعت آنها نيز فراهم شده است. به گفته همتي براي فرزندان اين خانوارها مراكز آموزشي نيز احداث شده است. چشمان مشكوك شايد كمتر افرادي در ايران باشند كه بدانند در ايران از هر 100 هزار نفر 16 نفرشان نابينا هستند و اين را در نوشته اي كه در سالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در يكي از غرفه ها بر تابلويي نصب شده مي توان ديد. در اين نوشته اضافه شده است كه معلوليت غالب در 10 استان كشور معلوليت نابينايي است. در طرحي با عنوان برنامه ملي پيشگيري از تنبلي چشم كه قرار است در استانهاي كشور به اجرا درآيد بيماريهاي ناشي از تنبلي چشم بررسي مي شود. اجراي اين طرح در استان بندرعباس نشان داده است كه 15 درصد از جامعه مطالعاتي طرح چشمانشان مشكوك به تنبلي است. درصد شيوع اختلالات بينايي در بين گروه مشكوك 31 درصد بوده است. عزيزان جوينده كاروزارت كار و امور اجتماعي كه به غلط همه بيكاريها را به او نسبت مي دهند، بيشتر از آنكه مسئول ايجاد شغل باشد مسئوليت تنظيم روابط كار بين كارفرما و كارگر و نظارت بر حسن اجراي قانون كار را دارد. با وجود اين، معاونت اشتغال وزات كار و امور اجتماعي طرحهاي متعددي را براي ايجاد شغل جديد در كشور و افزودن بر توانائيهاي جويندگان كار را اجرا كرده است. در حال حاضر 27 مركز خود اشتغالي در سطح كشور توسط اين وزارتخانه احداث شده است. در جزوه اي كه در نمايشگاه توسط معاونت امور اشتغال در اختيار ديداركنندگان قرار مي گرفت شرايط مشاركت جويندگان كار در طرحهاي خود اشتغالي ذكر شده است كه به ترتيب زير است: - فرد متقاضي بايد بيكار و در جستجوي كار باشد و داوطلب بودن خود را اعلام كند. - فرد متقاضي بايد توليد كننده خانگي يا ارائه دهنده خدمات فني باشد و شاغل مزدبگير نباشد. - فرد متقاضي بايد شخصا توليدكننده كالاي مورد نظر باشد. - فرد متقاضي بايد طرح توليدي خود را همراه با توجيه اقتصادي همراه داشته باشد. - فرد متقاضي بايد از نظر فني و حرفه اي مهارت لازم و قابل قبول را در رشته شغلي داشته باشد. عزيزان جوينده كار و علاقه مندان در چارچوب طرحهاي خود اشتغالي مي توانند در تهران با وزارت كار و امور اجتماعي، دفتر كل خود اشتغالي ودر شهرستانها با ادارات كل كار و امور اجتماعي تماس بگيرند.