Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750607-4278S1

Date of Document: 1996-08-28

تئاتر دانشجويي: بي پروا و نوآور گزارشي از دومين جشنواره تئاتردانشجويان آموزشكده هاي فني اشاره: همه ساله جشنواره اي تحت عنوان جشنواره تئاتر دانشجويان در تهران برگزار مي شود كه در آن غالبادانشجويان تئاتر به ارائه تجربه هاي تئاتري خود مي پردازند. اما در جشنواره تئاتر دانشجويان آموزشكده هاي فني كه دومين آن مردادماه امسال در رشت برگزار شد، دانشجوياني كه رشته تحصيلي شان فاصله زياد با تئاتر دارد به عرضه تجربه هاي تازه از نمايش گزارشي مي پردازند از برگزاري اين جشنواره تهيه كرده ايم كه در ادامه مي خوانيد. اين مطلب با استفاده از گزارشي كه رضايي خبرنگار همشهري در رشت براي ما ارسال كرده، تنظيم شده است. تئاتر دانشجويي با ويژگيهاي خاص خود همواره از تئاتر حرفه اي متمايز بوده است. بارزترين اين ويژگي ها شايد بي پروايي وجسارت دربه كارگيري سبكهاي نمايشي و بيان مضامين سياسي - اجتماعي است. يك كارشناس تئاتر. كه دردومين جشنواره تئاتر دانشجويان آموزشكده هاي فني سراسر كشورحضور يافته بود، معتقد است: تئاتر دانشجويي در جهان همواره با نوگرايي، بي پروايي و خلاقيت زياد همراه است و به همين دليل هميشه بحث و جدلهاي پرشور و مهيجي را با خود به همراه اما مي آورد در كشور ما تئاتر دانشجويي همچون تئاتر حرفه اي در سطح نازلي قرار دارد. درواقع به جز چند نمايش ارزنده كه توسط دانشجويان رشته هاي تئاتر و زيرنظر استادان باسابقه تئاتر اجرا شده است، سطح تئاتر دانشجويي همچنان روبه نزول است. يك دانشجو. نيز كه به عنوان بازيگر در اين جشنواره حضورداشت، گفت: تئاتر دانشجويي امروز بيشتر آميزه اي از شعارو به كارگيري كليشه هاي مرسوم تئاتر است، با اين تفاوت كه حتي موازين و معيارهاي شناخته شده تئاتر نيز در آن رعايت نمي شود. منصور محمدي. كارگردان نمايش راز، سربه مهر نيزگفت: دراغلب نمايش هاي دانشجويي، حتي قواعد اوليه تئاتر نيز رعايت نمي شود و برخي نيز به بهانه به كارگيري سبكهاي مدرن معيارهاي متعارف تئاتر را نقض مي كنند. علت اصلي اين مشكلات عدم آموزش دانشجويان است. تئاتر دانشجويي بي پشتوانه و بدون راهنما باقي مانده به همين است دليل هم اندك خلاقيت موجود در تئاتر دانشجويي نيز راه خود رابه درستي پيدا نمي كند. به عنوان مثال اغلب دانشجويان اصرار دارند نمايشنامه هاي كلاسيك را با سبك مدرن اجرا كنند. جواد حذفي. كارگردان، نمايش راز نگاه نيز در موردجشنواره تئاتر دانشجويان آموزشكده هاي فني، گفت: اين جشنواره ها تنها يك روزنه اميدبراي علاقه مندان تئاتر براي حضور بر صحنه تئاتر است. امااگر در جشنواره اي بيشتر آثاراجرا شده، در سطح پاييني قرار داشته باشد، حضورياعدم حضوردر آن جشنواره يكسان است، به ويژه اگر استادان و پيشكسوتان تئاتردر آن حضور نداشته باشند. بازتاب دومين جشنواره تئاتر دانشجويان آموزشكده هاي فني درميان هنرمندان حاضر در جشنواره نيز حكايت از آن داشت كه از تئاتر دانشجويي بيش از اينها انتظار مي رود. حسن پورسيفي، بازيگر وكارگردان گيلاني نيز در اين مورد گفت: حضور استادان وپيشكسوتان تئاتر در جشنواره هابه ويژه در سخنراني ها وجلسه هاي نقد و بررسي امكان فراگيري اصول تئاتر و آشنايي با سبكهاي گوناگون نمايشي را براي دانشجويان فراهم مي كند اما متاسفانه در اين جشنواره جاي اين استادان خالي بود. افشين گلشن پور. كه باكارگرداني نمايش گاري در جشنواره حضور داشت نيز گفت: براي بهتر شدن جشنواره، خود دانشجويان موظفند كارهاي قوي تري عرضه كنند. گفت وگو با يكي از داوران جشنواره .ابوالفضل ورمزيار.عضو، هيئت داوران دومين جشنواره دانشجويان آموزشكده هاي فني بابيان اين مطلب كه نمي توان اين جشنواره را جدا از شرايط حاكم بر تئاتر كشور مورد قضاوت قرارداد، گفت: متاسفانه تئاتر كشور دچار مشكلات فراواني است و ديرزماني است كه سير نزولي مي پيمايد. وي همچنين گفت: اقدام مسئولان دفتر مدارس عالي كشور براي برگزاري جشنواره تئاتر دانشجويي جاي قدرداني كه دارد با وجود فاصله زياد رشته دانشجويانشان (فني ) تااين حد براي ارتقاء تئاتر تلاش مي كنند و با وجود تمامي كمبودها اين جشنواره را تدارك ديده اند. ورمزيار بااعتقاد به اينكه به آموزش تئاتر بايد توجه بيشتري شود، گفت: آموزش تئاتر كه هم اكنون ضروري ترين عامل ارتقاء كيفي تئاتر دانشجويي محسوب مي شود نيازمند سرمايه گذاري سنگين نيست و بابرنامه ريزي صحيح مي توان به اهداف آموزشي در تئاتر دست يافت. من اطمينان دارم كه بابرنامه ريزي آموزشي مي توان جشنواره هاي دانشجويي را به جشنواره هايي معتبر تبديل كرد. داود خيري. كارگردان، گروه نمايش آموزشكده فني زنجان نيز گفته است: به نظر من اين جشنواره از برخي جهتها بهتر ازجشنواره هاي استاني و منطقه اي و حتي جشنواره هاي حرفه اي بوده است، زيرا احساس مي كنم كه اين دانشجويان باوجود قرار گرفتن در محدوديتهاي موجود، موفق شده اند درجهت ارتقاء كيفي كار خود بكوشند و به نتيجه برسند. مهران اميدواري بروجني كه به عنوان كارگردان گروه نمايش شيراز دراين جشنواره حضور يافته بود، گفت: مادامي كه به تئاتر آموزشكده ها تنها با ديد يك كار فوق برنامه نگريسته شود و هدف آن پركردن وقت دانشجو باشد، اين تئاتر هرگز پيشرفت نخواهد كرد. حميدرضا آفاق. بازيگرگروه، نمايش سمنان نيز گفت: در تئاتر آموزشكده هاي فني ابتدا بايد مربي و كارگردان وپرورش دهنده خوب داشت و ازهمه بالاتر عشق به تئاتر، نه عشق به جشنواره و جايزه. احمدرضا كاشفي. كه باكارگرداني نمايش بچه تابستان از آموزشكده فني سمنان در اين جشنواره حضوريافته بود، نيز گفت: اين جشنواره يك هدف اصلي دارد وآن ايجاد فرصت براي شكوفايي استعدادهاي نهفته علاقه مندان به تئاتر و هنرمندان تئاتر است.