Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750606-4262S1

Date of Document: 1996-08-27

رهنمودهاي مهم رهبر معظم انقلاب به دست اندركاران مديريت امور شهر تهران رهبر معظم انقلاب از زحمات و تلاش دلسوزانه شهردار تهران و مديران شهرداري تقدير كردند بايد به گونه اي عمل كنيد كه مردم ضعيف ماموران شهرداري را ملجا و پناه خود بدانند تفاوت پايين و بالاي شهر بايدازبين برود در نظام اسلامي در سايه حاكميت دين، هر كس ضمن اجراي كارها واداي وظايف محوله جلب رضايت خداوند، سربلندي نظام اسلامي و آسايش و آرامش و رفاه مردم را نيز در نظر بگيرد . تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي ديروزدر ديدار شهردار، مديران ومسئولان شهرداري تهران با ايجاد ايشان، و گسترش فضاي مذهبي و ديني در محيطهاي شهري، كمك به قشر ضعيف و محروم در زمينه مسائل شهري و رعايت كامل قانون و حقوق مردم را از وظايف اساسي شهرداريها خواندند. مقام معظم رهبري با تشكر اززحمات و تلاش دلسوزانه شهردارو ديگر دست اندركاران مسائل شهر تهران فرمودند: بايد به گونه اي برنامه ريزي شود كه شهر تهران به صورت شهري اسلامي درآيد و براي دستيابي به اين هدف، لازم است با استفاده از صاحبنظران و متفكران، ويژگيهاي يك شهر اسلامي را تعريف و تبيين كرد. حضرت آيت الله خامنه اي بااشاره به لزوم استفاده از برخي نكات ارزشمند در اداره و ساخت شهرهاي آباد و بزرگ دنياافزودند: در برنامه كلان خودنبايد شهرهاي معروف دنيا راالگو قرار دهيد، بلكه بايد براي ايجاد شهري اسلامي برنامه ريزي كنيد. مقام معظم رهبري با تاكيد برلزوم ايجاد و گسترش فضاي ديني و مذهبي در محيطهاي مربوط به شهرداريها افزودند: در يك شهراسلامي، هر پديده اي به ترويج حركت و زندگي اسلامي كمك مي كندو نمودها و نمادهاي مختلف در خيابانها، پاركها و بوستانهاي شهري و هر جاي ديگر شهر، ضمن ايجاد جاذبه زمينه گرايش شهروندان به معنويات را فراهم مي كند. حضرت آيت الله خامنه اي تصريح كردند: در نظام اسلامي هيچكس نبايد در زندگي روزمره خود دچارناامني باشد، اما ويژگي شهر اسلامي اين است كه اهل دين و پارسايي در همه جاي آن احساس امنيت مي كنند و اهل فساد هيچ جا را براي ارتكاب فساد و تباهي امن نمي يابند و اين مهم بايد در همه محيطهاي مربوط به شهرداريها از جمله پاركها و فرهنگسراها مورد توجه كامل قرار داشته باشد. مقام معظم رهبري افزودند: درساخت و سازهاي شهري نيز بايدمعماري اسلامي مدنظر باشد وساختمانها به گونه اي ساخته شودكه يادآور زندگي اسلامي و ايراني باشد در اين كار لازم است ضمن رعايت و حفظ حريم خانواده ها از استفاده از برخي الگوهاي ملال آور خودداري شود. حضرت آيت الله خامنه اي كمك به ضعفا و قشرهاي محروم را در مسائل شهري از وظايف اصلي شهرداريها خواندند و افزودند: بايد به گونه اي عمل كنيد كه مردم ضعيف ماموران شهرداري را ملجا و پناه خود در بدانند برخورد با اين قشرها از كليه ارفاقها و بخشودگيهاي قانوني استفاده كنيد و در جاهايي كه امكان دارد مقررات داخلي شهرداريها را نيز به گونه اي تغيير دهيد كه براي گذران زندگي و معيشت روزمره و تامين مسكن مورد نياز به طبقات پايين حتي كمك مادي و غير مادي هم بشود. مقام معظم رهبري با تاكيد بررسيدگي هر چه بيشتر به مناطق جنوب شهر تهران فرمودند: هرقدر در اين زمينه هزينه شود كم است و بايد به گونه اي عمل شود كه تفاوت پايين و بالاي شهر از بين برود. رهبر معظم انقلاب اسلامي همچنين لزوم رعايت مقررات و قوانين را خاطرنشان كردند و افزودند: حقوق مردم را كاملا رعايت كنيدطوري كه حتي يك مورد هم به حقوق مردم تجاوز نشود. حضرت آيت الله خامنه اي همچنين تصريح كردند: در نظام اسلامي درسايه حاكميت دين، هر كس ضمن اجراي كارها و اداي وظايف محوله جلب رضايت سربلندي خداوند، نظام اسلامي و آسايش وآرامش و رفاه مردم را نيز درنظر بگيرد ضمن برخورداري از آثار مثبت دنيوي، از اجر الهي نيز برخوردار خواهد بود و اين امر را هر كسي در هر جا مشغول خدمت است، بايد در نظر داشته باشد. در اين ديدار پيش از سخنان مقام معظم رهبري آقاي كرباسچي شهردار تهران در زمينه فعاليتهاي انجام شده براي حل مسائل و مشكلات و نارسائيهاي اين شهر، طرحهاي عمراني و آباداني، طرحهاي زيباسازي، حل مساله ترافيك و ديگر اقدامات شهرداري تهران گزارشي به استحضار رساند.