Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750606-4239S1

Date of Document: 1996-08-27

مانور نظامي مشترك مصر و عربستان در درياي سرخ به نوشته مطبوعات قاهره نيروهاي دريايي مصر و عربستان سرگرم انجام مانورهاي مشتركي در درياي سرخ هستند. به گزارش خبرگزاري فرانسه ازقاهره اين مانورها كه روز يكشنبه آغاز شد، در آبهاي مصر انجام مي شود. براساس اين گزارش در مانورهاي مذكور از موشك انداز، كشتي هاي آذوقه رساني و ضداژدرانداز استفاده مي شود. اين مانور در چارچوب تلاش هاي مصر براي گسترش نفوذ خود در خليج فارس و استراتژي عربستان براي تعميق روابط با بزرگترين كشور آفريقايي عرب زبان انجام مي شود.