Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750606-4221S1

Date of Document: 1996-08-27

دقت كنيد! زيباي دربند زيبايي جادويي طرحها، نقش ها و رنگها در بافت فرش دستباف ايران - كه اين روزها در نمايشگاه بزرگ ايران به نمايش گذارده شده است - هر بيننده اي را شگفت زده مي كند. اما در پس اين زيبايي سحرانگيز، برخي ديداركنندگان از نمايشگاه بزرگ فرش ايران - كه نگاه ژرفتري دارند - مي پرسند: بيماري صادرات اين هنر - صنعت منحصر به فرد ايراني، آيا درمان شدني؟ نيست و مي پرسند: آيا محبوس كردن هزاران هزار تخته فرش درانبارها كه به معناي راكدنگه داشتن دسترنج هزاران بافنده و ميلياردها تومان ثروت ملي است راه صوابي؟ است دقت كنيم كه اگر خداي ناكرده بازارهاي جهاني فرش دستباف را از دست بدهيم - كه به نظركارشناسان چندان هم دور از انتظار نيست - بي گمان فردا بر آنچه امروز رفته است آه حسرتي باقي خواهد ماند.