Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750606-4213S1

Date of Document: 1996-08-27

گشتي در دنياي خبرها آن كشور بزرگ چه؟ شد روستوف ( روسيه ): الساندراستانلي، روزنگامه نگار، پس ازبازديد از مجروحان آخرين زدوخورد چچن نوشته است: در صدمتري بيمارستان، و نه زياد دوراز مغازه هائي كه ميوه و سبزي هارا در يخچالها در معرض ديد مشتريان گذارده اند، در يك زمين بلااستفاده و در زيرخورشيد سوزان اجساد و قطعات بدن صدها سرباز روس كه از شهرگروزني تخليه شده اند در كنار هم ريخته شده است. نه كسي به آنها اعتنا مي كند و نه نگهباني وجود دارد. چند سگ ولگرد در ميان اجساد از گوشه اي به گوشه ديگر مي روند تا خود را سير كنند! در اين اثنا بانو ناتاليازوتينا 26 ساله وارد صحنه مي شودو در جستجوي همسر مقتول گروهبان خود، آناتولي به صورت خون آلوداجساد خيره مي شود و سرانجام شوهرخود را كه نيمي از صورتش متلاشي شده است تشخيص مي دهد و در حالي كه اشك مي ريزد صورت او را ازلخته هاي خشك شده خون پاك مي كند و خطاب به من مي گويدكشور بزرگ ما چه شد، كجا رفت كه حتي قادر نيست اجساد سربازانش را به سردخانه بفرستد. اين همه بي اعتنائي و عدم توجه از كجا آمده است. اين سربازان بودند كه هيتلر را شكست دادند و نيم قرن تمام غرب در سايه ترس و بيم از آنها از لانه اش بيرون شرح نمي آمد اين غم خود را به چه كسي بگويم و..... بمبسازان آمريكايي عليه آمريكا . نيويورك: روزنامه نيويورك تايمز در صفحه اول شماره يك شنبه اين هفته خود در گزارش مفصلي به قلم تيموثي ايگان با ذكر نمونه هاي متعدد نوشته است كه تروريسم داخلي در آمريكا رو به افزايش است و هر روز عده بيشتري مي خواهند بمب بسازند و بر ضد دولت بكار برند. يكي از نمونه هايي كه ايگان به آن استناد كرده است دستگيري چند نفر در ايالت واشنگتن است كه سرگرم ساختن بمب براي بكار بردن بر ضد دولت آمريكا بودند. در ميان اين عده از كارمند شركت بوئينگ تابنا، معلم و تلويزيون ساز ديده مي شوند كه بازداشت شده اند. نمونه ديگر دستگيري هشت بمبساز در آريزونا است و.... جمجمه تقلبي! ژوهانسبورگ: هينتسا، Xhosaشاه قبيله گوسا از قبايل بانتو زبان آفريقاي جنوبي كه نلسون ماندلا هم از آن قبيله است درقرن گذشته در برابر سلطه واستعمار انگليس دست به جنگ شديدي زد كه بالاخره در نبرد منطقه كيپ Cape كشته شد و سربازان انگليسي براي خرسند كردن سران دولت انگليس، سربريده هينتسا را به لندن فرستادند. نيكلاس گاله كا رئيس فعلي اين قبيله، با استفاده از حاكميت سياهپوستان بر كشورشان، درصدد برآمد كه بقاياي سر هينتسا را از انگليس به آفريقاي جنوبي بازگرداند. چند روز پيش پس از چند سال تلاش و رفت وآمدها ومنت گذاريها، يك جمجمه به گاله كا تحويل داده شد و گفته شد كه سربريده هينتسا است كه در اسكاتلند مدفون بوده است. گاله كا تصميم گرفت در مراسم وسيعي جمجمه را به خاك بسپارد و مقبره اي به منظور بزرگداشت هينتسا بسازد و به او اطلاع داده شد طبق قانون دفن مردگان، بايد نخست جمجمه توسط يك پزشك قانوني معاينه و جواز دفن صادر شود. پزشك پس از معاينه جمجمه و در حالي كه گاله كا خود را آماده شركت در مراسم مي كرد اعلام داشت كه جمجمه مورد بحث متعلق به يك زن سفيدپوست از شاخه اروپايي است! و به اين ترتيب معلوم شد كه انگليسي ها يك بار ديگر سر آفريقائيها كلاه گذارده اند و.... نخبگان امريكايي در شهر آلكاپون . شيكاگو: شهر شيكاگو معروف به شهري كه وزش باد در آن قطع نمي شود - شهر آلكاپون - اين روزها به مناسبت اجتماع نخبگان حزب دمكرات آمريكا در آن، يك بار ديگر خبرساز شده است. يكصدوسي سال پيش در همين شهربود كه ابراهام لينكلن نامزدانتخابات رياست جمهوري آمريكاشد و اول ماه مه دهها سال در بعد، همين شهر اعتراض كارگراني كه مزد بيشتر و شرايط كار مساعدتري مي خواستند به آتش و خون كشيده شد و به همين مناسبت روز اول ماه مه هر سال روز كارگر خوانده شده است سال 280 پيش كه همين كنوانسيون حزب دمكرات در آنجا برگزار شده بود هزاران مخالف جنگ ويتنام دست به تظاهرات زدند و پليس با خشونت بي سابقه اي آنها را سركوب كرد. بررسي و مقايسه وضعيت شيكاگوميان اين دو واقعه 1968 وامروز حقايق جالبي را در به دست مي دهد سال 1968 ريچارد جي. دالي شهردار بود و امروز پسرش ريچارد ام. دالي. در آن سال جمعيت شيكاگو 3 ميليون هزار 367و تن بوده و امروز پس سال 28از به 2 ميليون و هزار 780 تن كاهش يافته است. در آن اين زمان شهر 2 ميليون و 208 هزارسياهپوست سكنه داشت و امروزتنها يك ميليون و 265 هزارتن. سكنه سياهپوست شهر در حد يك ميليون و يكصد هزار تن ثابت باقي مانده است. در عوض، جاي سفيدپوستان را اسپانيائي زبانهاي مكزيكي تبار و مهاجران خارجي گرفته اند. بيست و يك درصد جمعيت شهر مكزيكي تبار و 17 درصد آن مهاجر متولد كشورهاي ديگر هستند. در آن سال درصد بيكاري 4 درصد بوده و /11 3امروز درصد است. درآمد متوسط سالانه هر خانوار نيز چهار هزار دلار در سال پائين آمده است. سال گذشته اين شهر 824 قتل و هزار 39 ايراد ضرب داشته است كه 3 برابر سابق است. توزيع ثروت در غرب و شرق . توكيو: پيتر پاسل در گزارشي كه براي روزنامه نيويورك تايمز تهيه كرده نوشته است: تفاوت رشد اقتصادي آسياي خاوري با آمريكا و اروپاي غربي در اين است كه توزيع درآمد در آسياي خاوري نسبتا عادلانه صورت مي گيرد و همه مردم از اين رشد اقتصادي - پول - برخوردار مي شوند كه نكته مهمي است، زيرا وقتي فاصله پولي مردم از هم زياد نباشد، از برخوردها و بي نظمي هاي اجتماعي هم خبري نخواهد بود. وي با به دست دادن ارقامي نوشته است: درآمد خالص (نه ميزان ثروت ) شخصي يك ثروتمند در آسياي شرقي - از تايلند تا ژاپن به طور متوسط /5 7تنها برابر يك خانواده بي ثروت است (در مورد چين، اين فاصله معمولا از دو برابر بيشتر نيست ) حال، آنكه متوسط درآمد خالص يك خانواده ثروتمند در آمريكابرابر 14 يك خانواده بي ثروت است. در اروپاي غربي اين نسبت هشت برابر در برابر 32برزيل در شيلي 18 برابر و... درآمد خالص يعني آنچه پس از كسر مالياتها و عوارض باقي مانده است. ماليات بردرآمدمعمولا برحسب درآمد، تصاعدي بالا مي رود.