Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750606-4193S1

Date of Document: 1996-08-27

با يك شعر آمدن با هزار شعر رفتن نگاهي به پنجمين كنگره شعر جوان بعداز انقلاب اين تصوربه وجود آمده بود كه شعر نووارداتي است و بنابراين به اشتباه اينطور مطرح شده بود كه نبايد از اين قالب استفاده كنيم پنجمين كنگره شعر جوان درروزهاي 29 و 30 مردادماه درتالار علامه اميني دانشگاه تهران برگزار شد. اين كنگره با دعوت از 50 تن از شاعران وابسته به دفتر شعر جوان، انجام شعرخواني و نيز جلسات حضوري نقد و بررسي اشعار شاعران جوان، برگزار شد. دفتر شعر جوان زير پوشش معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فعاليت مي كندو توسط چندتن از شاعران كشور، فاطمه راكعي، محمدرضا عبدالملكيان، قيصر امين پور، ساعد باقري و محمدرضا محمدي نيكو اداره مي شود. اين دفتر درصدد است با شناسايي شاعران جوان مستعد در سراسر كشور و با استفاده از تجربيات شاعران و استادان، درجهت رشد و پرورش استعدادها گام بردارد. دفتر شعر هرساله با انتشار اطلاعيه هايي در جرايد كشور اقدام به عضوگيري از ميان شاعران جوان 15 تا 25 ساله مي كند و با تشكيل جلسات شعرخواني و نقد و بررسي حضوري و مكاتبه اي، سعي در پرورش اين استعدادها دارد. انعكاس فعاليتهاي شاعران جوان درباره اينكه شاعران جوان جداي از اين كنگره، چگونه كارهاي خود را عرضه مي كنند، انعكاس و ارزيابي عمومي را نسبت به آنها دريابند، فاطمه راكعي، دبير كنگره و دفتر شعر جوان گفت: اكثر اين جوانان، به خصوص بعداز گذراندن يك سال دوره دفتر، اول شعرهايشان را در نشريات به چاپ مي رسانند، و به جز آن بعضي هاشان مسئوليت صفحه شعر نشريات را به عهده دارند و از اين طريق نيز امكان عرضه و انعكاس آثارشان فراهم مي آيد. در جنگها و مجموعه اشعاري هم كه دفتر به چاپ مي رساند، اشعار آنان به چاپ مي رسد. باتوجه به كمبودي كه در زمينه نقد شعر، كه لازمه يك جريان شعري پوياست، احساس مي شود، انتظار بر اين است كه نهادهاي فعال در زمينه شعر، بخشي از نيروي خود را در اين جهت متمركز كنند. درباره فعاليتهاي دفتر شعر درخصوص تربيت منتقد شعر، دبير كنگره افزود: ما كلاس نقد يا برنامه آموزشي نقد نداريم، اما برخورد جدي مان با شعر و نقد شعر و ادبيات در جلسات، اين آموزش را به شاعران جوان مي دهد كه بتوانند منتقدين خوبي براي شعر ديگران باشند. برگزاري كنگره و ضرورتهاي انتشار مجله درباره شعر در زمينه ضرورت برگزاري كنگره، باتوجه به هزينه هاي بالاي آن، و مقايسه آن باضرورتهاي انتشار يك نشريه ادواري، مثل كه ماهنامه، بتواند كار نقد و بررسي و پرورش استعدادهاي جوان را به نحوي فراگيرتر از كنگره انجام دهد، خانم راكعي گفت: حقيقتش اينكه خود ما از هر چه سمينار و كنگره در حد شعاري بيزاريم، در حد همين ارائه كارهاي خوب هم اگر به برگزاري كنگره اكتفا بشود، راضي نيستيم. ولي اين كاري بود كه از قبل جزو اساسنامه دفتر قيد شده و اين كه لااقل سالي يك بار اين شاعران جوان را گردهم بياوريم، و امكان مراوده هنري و شناخت يكديگر و امكان رقابت سالم را برايشان فراهم كنيم، خود جزو محسنات اين كنگره است. ولي تمام تلاش ما اين است كه بنيه انتشاراتي دفتر را تقويت كنيم و از مسئولين ارشاد خواسته ايم كه بيشترين مقدار بودجه ما را به انتشارات اختصاص بدهند. چون فكر مي كنيم كه همين انتشار دادن اشعار است كه ماندگارتر است و مشوق بهتري براي بچه هاست. فعلا متاسفانه چون هنوز اساسنامه مصوب نداريم و با تعويض تقريبا زود هنگام معاونتها، امكان بررسي و پذيرش طرحها و خواسته هاي ما به وجود به نمي آيد همين جهت فعلا سعي ما اين است كه دفتر را لااقل در همين حد حفظ كنيم. وگرنه انتشار ماهنامه يا فصلنامه جزو اهداف اوليه ماست. در همين زمينه، محمدرضا عبدالملكيان، يكي ديگر از اعضاي گرداننده كنگره گفت: در عرصه كارهاي هنري وجود همه اينها، اعم از برگزاري كنگره و انتشار نشريات و يا استفاده از صدا و سيما و غيره، لازم است هركدام از اينها كاربردهاي خاص خودشان را دارند. دفتر شعر نيز ضمن برگزاري كنگره، سعي در انتشار اشعار ارائه شده در كنگره را دارد (الان اشعار كنگره چهارم دردست چاپ است ) و، علاوه بر آن مجموعه شعر بعضي از اين شاعران جوان را. اما درباره انتشار مجله، باور خود من هم اين است كه انتشار مجله مي تواند كاربرد بسيار وسيعي داشته باشد، اما اين كار به امكانات گسترده اي احتياج دارد كه فعلا در توان ما نيست، ازجمله اينكه دوستان گرداننده دفتر، بنابه وقت محدود و ذوق خود، با دفتر همكاري دارند، و بنابراين از نظر نيروي انساني ما براي انتشار مجله، با مشكل مواجه اگر هستيم بنابر مقايسه بين ضرورت برگزاري كنگره و انتشار مجله باشد، من چون از هزينه ها اطلاع درستي ندارم نمي توانم از اين جهت قضاوت كنم، اما همين قدر مي دانم كه گرچه ممكن است در بعضي از كنگره هاي مشابه، گزينشهاي درستي صورت نگيرد، اما در كنگره شعر جوان چون انتخاب شاعران و اشعار، اصولي و براساس معيارهاي كيفي شعري صورت مي گيرد، حضور شاعران جوان دراينجا و در كنار هم، باعث پيوستن آنها به دفتر شعر يا ساير فعاليتهايي كه در زمينه شعر و توام با انتشار نشريه يا برگزاري جلسات صورت مي گيرد. گرايش به قالبهاي كلاسيك اكثر قريببه اتفاق شاعراني كه در كنگره حضور يافته بودند، اشعارشان در قالبهاي كلاسيك و بخصوص غزل بود. درباره علت اين عبدالملكيان گرايش، گفت: گردانندگان دفتر شعر خودشان بيشتر اشعار نو سروده اند و هيچ حساسيتي روي قالبهاي شعري ندارند. اما بعداز انقلاب اين تصور به وجود آمده بود كه شعر نو هم مثل بسياري از پديده هاي فرهنگي وارداتي است و بنابراين به اشتباه اينطور مطرح شده بود كه نبايد از اين قالب استفاده كنيم. البته به مرور با بحثهاي استدلالي كه انجام شد، روشن شد كه قالبها تعيين كننده نيستند و در شعر نو نيز مي توان مفاهيم الهي و غيره را طرح كرد. البته اين هم درست است كه اشعار ارائه شده در كنگره - اگر بخواهيم درصد بگيريم - احتمالا 90 يادرصدشان 80 در قالبهاي كهن هستند اما ما با توجه به اينكه شعر نو ظرفيتهاي زيادي دارد كه شايد برخي از آنها قالبهاي كلاسيك نداشته باشد، روي اين زمينه هم كار مي كنيم و حتي در انتخاب اشعار، به دليل همين كمتر بودن اشعار نو، معيار گزينش را براي اشعار نو، نسبت به اشعار كلاسيك، اندكي پايين به گرفته ايم هر جهت ما مايليم كه اين دو جريان هر دو در كنار هم وجود داشته باشند.