Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750605-4173S1

Date of Document: 1996-08-26

رئيس جمهوري در گفت و گوي مسئولان صدا و سيما اعلام كرد: ويژگيهاي اصلي و اساسي رئيس جمهوري آينده . سرويس سياسي: آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري همزمان با هفته دولت و سالروز شهادت شهيدان رجايي و باهنر در نشستي با تني چند از معاونين صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به پرسشهاي آنان در زمينه هاي گوناگون پاسخ دادند. بخش نخست اين مصاحبه در صفحه سياسي همشهري /6/75 3مورخ به چاپ رسيد. اينك دومين و آخرين بخش از اين گفتگو را از نظر مي گذرانيد: يكي از پرسشهايي كه مطرح است اين است كه اگر مابخواهيم از مجموعه اقداماتي كه صورت گرفته تصويري بدهيم، سه كاراساسي در دوران رياست جمهوري حضرت عالي انجام شده: ساخت اول، زيربناها بود كه اين يك حركت بسيار عظيمي بود كه بخشي از آثار آن نمودار شده و بخش مهمي از آن آثار و بركاتش نمودار نشده - به دليل اينكه اصلا ويژگي درازمدت بودن يا ميان مدت بودن از لوازم كارهاي زيربنايي است. گام دومي كه برداشته شده راه اندازي واقعي حركت توليد است. موتور توليد راه افتاده و ما الان در ابعاد مختلف شاهد اين مسئله هستيم و گام سوم هم مسئله صادرات غيرنفتي است كه رشد خيلي خوبي داشته است. مي خواهيم ببينيم كه در ريشه يابي كلان مسئله عوامل موثر را چه ؟ مي دانيد ما در اين زمينه چند كاركرديم كه اين كارها بنيادي است و صادرات ما را در آينده مطمئن و ضمانت مي كند. البته يك نكته هنوز در كشور ما وجوددارد و آن فرار سرمايه است واين يكي از مشكلات ماست. ما در سياستگذاري هايمان عملابخشي از صادرات را حذف كرديم تا از توليد داخلي وقتي حمايت كنيم از توليد داخلي مطمئن شديم آن وقت صادرات مطمئن هم شروع مي شود. جناب آقاي براي محقق رئيس جمهور، كردن عدالت اجتماعي بحث هاي باز همواره مد نظر حضرت عالي بوده. از دو زاويه هم به اين موضوع مي توان نگريست يك زاويه صرف اقتصادي و يك زاويه به اصطلاح آن عدالت اجتماعي و مسائلي كه ما به عنوان يك ارزش به دنبال آن هستيم بحث يارانه هاست. در طول برنامه اول حدود 4200 ميليارد ريال بابت يارانه ها پرداخت شد. اين رقم به تنهايي در سال 75 به پنج هزار و هشتصد ميليارد ريال رسيد. ما همواره با چند مسئله روبرو هستيم: افزايش جمعيت، رشد نرخ تورم و نيز قيمتهاي جهاني. سياست ما در كماكان بحث يارانه ها، كم كردن آنهاست. برنامه جديدي كه حالا جزءبرنامه هاي ما هست - كه البته اين با دولت بعد بيشتر همزمان مي شود و مجلس نيز بايد كمك بكند - طرح فقرزدايي است; چون آنچه كه باعث نگراني همه است اين بود كه فقرا در اين ميان آسيب ببينند و حذف يارانه بيشتر بردوش فقرا سنگيني كند - اگرچه عمده اين يارانه ها را اغنيا استفاده مي كنند. در لايحه محو فقر بخشي نيز در نظر گرفته شده است كه ما يارانه ها را به سمت نيازمندان هدايت كنيم و دولت نيز آن را بپردازد و الان وضعيت اقتصادي ما در حدي است كه بتوانيم اين مبالغ را به مردم اختصاص دهيم. اين جزو برنامه هاي فقرزدايي است و اينكه چگونه اجرا بشود زماني كه به هيات دولت بيايد بحث روي آن مي شود و من فكر مي كنم راه حل اساسي اين است كه در كنار حذف يارانه، طبقاتي كه قادر به تحمل اين مسئله نيستند از يارانه ها استفاده كنند و حتي بيشتر هم بگيرند، ولي به هر حال بايد اين تعديل را آرامتر و يا به صورت هاي ديگري ادامه دهيم. جنابعالي درخصوص ويژگيهاي رئيس جمهوري آينده چه؟ نظري داريد من مصلحت نمي دانم كه ويژگيهاي رئيس جمهور آينده رابگويم كه بعدها ممكن است در انطباق آن استفاده تبليغاتي شود، چون بنادارم، اين امانت كه مردم به من داده اند و قانون به من مي گويد كه در انتخابات بي طرف باشم عمل كنم و آن را حفظ كنم و حق انتخاب را به مردم بدهم. ولي كليات آن اين است كه اگر كسي داراي شرايط قانون اساسي باشد و از صافي شوراي نگهبان هم كه براي شرايط افراد منظور شده عبور كند و با قانون مجلس شرايط او تطبيق كند و بتواند آراي اكثريت مردم را به دست آورد، اين شخص ويژگي رئيس جمهور شدن را دارد، چون مردم به هر حال به انسانهاي مجهول راي نمي دهند. داوطلب رياست جمهوري بايد يك چهره شناخته شده اي باشد، امتحان داده باشد و اين شرايط را نيز داشته باشد و اگر كسي راي مردم را نداشته باشد، نمي تواند كار كند. مهمترين ويژگي حمايت مردم است و صلاحيتهاي نفساني و تجربي را نيز قانون اساسي و قانون تعيين كرده و به نظر من خودبه خود آن كسي كه مصلحت ايجاب مي كند بر سر كار مي آيد.