Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750605-4139S1

Date of Document: 1996-08-26

گزارش قرن - 1900 2000 كاشف واقعي قطب شمال؟ كيست اول سپتامبر 1909 براي عنوان اشتهارآفرين كاشف قطب شمال، مدعي تازه اي قد علم كرده است. وي يك پزشك نيويوركي به نام فردريك كوك است كه در گزارش مشروحي در روزنامه نيويورك، هرالد تريبيون خود را نخستين كاشف قطب شمال معرفي مي كند و مي نويسد: من اولين كسي بودم كه پس از ماهها سفر دشوار در مناطق يخزده قطبي در تاريخ 21 آوريل 1908 قدم به محل واقعي قطب شمال گذاشتم، بنابر اين افتخار اين كشف براي هميشه به من تعلق خواهد داشت. اما دكتركوك براي اثبات ادعايش نه شاهدي دارد ونه سندي ارائه مي دهد و به همين جهت ويكرشام دادستان كل ديوان عالي آمريكا براي اظهارات او ارزشي قائل نشده است. از نظر مقامات رسمي در آمريكا كاشف قطب شمال رابرت پيري است. وي پس از رسيدن به قطب يك بطري خالي سربسته را در دريا رها كرد كه در تاريخ 6 آوريل 1909 با امواج دريا به ساحل لابرادر رسيد و يكي از اهالي آن را يافت و به مقامات دولتي تحويل داد. در داخل بطري كاغذي قرار داشت كه بر آن نوشته شده بود: من اولين كسي هستم كه قدم به محل واقعي قطب شمال گذاشته ام و چون هيچ وسيله اي براي اعلام كشف خود به جهانيان دراختيار ندارم، اين ورقه را در داخل بطري سربسته به دريا مي اندازم تا شايد امواج پيامم را به دنياي متمدن برسانند. امضاء: رابرت پيري. مقامات قضائي آمريكا اين سندشگفت انگيز را معتبر اعلام كرده اند. بزرگترين بالن هدايت شونده فرانسه سقوط كرد 1909 25 سپتامبر بزرگترين بالن هدايت شونده فرانسه به نام جمهوري كه چندماه قبل مانور تماشايي آن درآسمان پاريس مردم را به هيجان آورده بود، دچار نقص فني شد ودر سقوط ناگهاني 4 سرنشين آن كشته شدند. بالن عظيم و مجهز ساعت 7 صبح به آسمان برخاسته بود و درحالي كه هوا بسيار عالي حدود بود، يك ساعت به گشت زني درآسمان ادامه داد، اما ناگهان مثل كيسه اي كه محتوايش راخالي كرده باشند جمع شد و به زمين سقوط كرد. علت سانحه هنوزمشخص نشده، اما اكثر كارشناسان عقيده دارند پيدايش سوراخي در مخزن گاز بالن عامل اصلي خروج گاز و سقوط بالن بوده است. بالن هاي هدايت شونده مخزن عظيمي از گازهاي سبك نظير هليوم و هيدروژن دارند كه وزن مخصوص آنها را از هوا سبكتر مي كند و در نتيجه امكان پرواز مي يابند. موتورهايي نيز در اين بالن ها تعبيه شده كه مخصوص حركت افقي آنهاست. موج اعتراض در اروپا عليه اعدام يك معلم در اسپانيا اعدام فرر 1909 17 اكتبر در پي اعدام يك معلم آشوبگر اسپانيايي در زندان بارسلون، موجي از اعتراضات و تظاهرات پايتختهاي اروپا را فرا گرفته است. معلم اعدام شده كه فرانسيسكوفرر نام داشت، متهم بود با نطق هاي تند و فعاليتهاي افراطي خود كارگران را به اعتصاب و آشوب تحريك مي كرد و با اين كه عده اي از شهود معتبر تاييد كردند كه وي هنگام وقوع شورشهاي كارگري اخير اسپانيا در لندن بوده است، دادگاه نظامي حكم اعدام او را صادر كرد. تظاهرات مردم پاريس دراعتراض به اعدام فرر فرانسيسكو فرر نه فقط دراسپانيا بلكه در كشورهاي مختلف اروپا بخصوص در محافل كارگري به عنوان يك نظريه پرداز افراطي شهرت داشت و به همين دليل اعدام او در ميان همفكرانش بازتاب خشمگينانه اي پديد آورد. در پاريس يك تظاهرات 50 هزار نفري به راه افتاد و هنگام مداخله پليس براي برقراري نظم به سوي ماموران تيراندازي شد. هرج و مرج طلبان مي خواستند سفارت اسپانيا را در پاريس به آتش بكشند، ولي با مداخله سربازان از اين اقدام جلوگيري شد. در اتريش انجمن آزادي انديشه تظاهرات گسترده اي تدارك مي ديد اما دولت آنرا ممنوع اعلام كرد. در آلمان نيز سوسياليستها و آنارشيست ها تظاهرات وسيعي به راه انداختند و در ايتاليا نمايندگان پارلمان به عنوان اعتراض به اعدام معلم اسپانيايي نشست خود را تعطيل كردند. فقط در اسپانيا از اعتراض و تظاهرات خبري نيست. برخورد دو كشتي 93 قرباني گرفت نوامبر 1909 برخورد دو كشتي انگليسي و فرانسوي در اقيانوس هند 93 نفر را به قعر دريا فرستاد. كشتي فرانسوي كه سين نام داشت و نزديك به چهل سال ميان فرانسه و خاور دور رفت و آمد مي كرد، در هم شكست و غرق شد. ظرفيت آن نزديك به چهار هزار تن و طول بدنه اش بيش از يكصد متر بود. اما كشتي انگليسي موسوم به اودا فقط آسيب ديد وتوانست خود را به بندرسنگاپور برساند و 61 نفر ازسرنشينانش از مرگ حتمي نجات علت يافتند تصادم دو كشتي هنوز مشخص نشده است. جبهه گيري براي تجديد نظر در قانون انتخابات فرانسه 1909 8 نوامبر با نزديك شدن انتخابات پارلماني فرانسه كه در ماههاي آوريل و مه صورت 1910 خواهدگرفت از هم اكنون جبهه گيري احزاب و گروهها و شخصيتهاي سياسي در برابر هم آغاز شده است و يكي از مسايل داغ مورد بحث و مشاجره تجديدنظر در قانون انتخابات كنوني است. آريستيد بريان، رئيس دولت در نطق مهم خود در روز 10 اكتبر گذشته به اين موضوع اشاره كرد و خواهان اصلاحاتي در قانون انتخابات پارلماني شد. وي طرفدار انتخابات نمايندگان براساس اكثريت نسبي آرا مردم است، اما عده اي با اين نظريه مخالفند و اكثريت نسبي را ناقض حقوق اقليت مي دانند.