Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750605-4134S1

Date of Document: 1996-08-26

اطلاعات پزشكي نقش بيمار در درمان .پرسش: آيا اراده بيمار به فائق آمدن بر بيماري و در مورد بيماريهاي صعبالعلاج به زنده ماندن، در امر درمان تاثير؟ دارد . دكتر روزنفلد: صددرصد. ميان گرايش رواني يك فرد ( Attitude تكرار مي كنم Attitude) و درمان بيماري او رابطه مستقيم وجوددارد. اگر فرد گرايش منفي داشته باشد و نااميدي و ياس از درمان بر او چيره شود زمان طولاني تري لازم است تا معالجه شود وبالعكس. تاريخ پزشكي نشان مي دهدكه بيماران صعبالعلاج با گرايش مثبت و اراده قوي بر بيماري فائق يك آمده اند بيمار بايد واژه غيرممكن را از فرهنگ خود بيرون اندازد. يك فرد تا آخرين لحظه نبايد احساس شكست خوردگي كند، افسرده شود و عقب بنشيند. در دانشكده هاي پزشكي به دانشجويان توصيه اكيد مي شود كه اراده بيمار را به زنده ماندن و سركوب كردن بيماري تقويت كنند. گرايش منقي درمان را دشوار و خوشي را از فرد سلب مي كند. يك بيمار سرطاني نبايد اين بيماري را مترادف با صدور حكم اعدام خود تلقي كند و براي مردن دقيقه شماري كند. با اين طرزفكربايد مبارزه شود. بيماربه موازات درمان بايد به زندگاني و كار عادي خود هم ادامه دهد تامغلوب بيماري نشود. احساس منفي داشتن و خود را يك قرباني بدون كمك تلقي كردن در موارد بسياري هرگونه درمان را نقش برآب مي كند و....