Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750605-4133S1

Date of Document: 1996-08-26

گشتي در دنياي خبرها يك دروغ، پنج سال زندان ريچموند - آسوشيتدپرس: بانوپاستي جين هانسل ساله 47كتابدار با يك دروغ اكنون خود را با پنج سال زندان روبه رو مي بيند. وي با شوهرش از طريق فرودگاه ريچموند عازم شهر سياتل بودند تا مرخصي سالانه خود را در آنجا بگذرانند. هر دو از جمله مسافران در انتظار بودند. در آخرين لحظه كارمند تعيين صندلي به آنها گفت كه جا وجود دارد و جامه دانهاي آنها را گرفت و به هواپيما فرستاد، ولي بعدا معلوم شد كه اشتباه شده است و به آنها گفته شد كه ساعتي بعد با هواپيماي شركتي ديگر به مقصد فرستاده مي شوندپاستي كه مي ترسيد جامه دانها در مقصد گم شود و اشياي قيمتي او از دست برود تدبيري انديشيد و براي اينكه هواپيما پرواز نكند و جامه دانها با حضور صاحبانشان بازديد شود و او به جامه دانهايش دست يابد با صداي بلند خطاب به شوهرش گفت كه مواد منفجره مخصوص ماهيگيري هم باجامه دان رفت، نكند بين راه منفجر شود كه يك مامور حفاظت صداي او را شنيد و هواپيما پرواز نكرد، اما از جامه دانهاي پاستي مواد منفجره اي بدست نيامد، و توقيف شد. جشن 104 سالگي دوقلوها. توكيو: كهنسالترين دوقلوهاي جهان كه دو ژاپني به نام كين سان وجين سان هستند 104 سالگي خود را با رهاكردن دو ماهي در دريا جشن گرفتند. اين دو، براي رهاكردن ماهيها در دريا، از شهر خود - ناگويا - كيلومتر 300 دور شدند. اين دوقلوها هنوز در تلويزيون ژاپن در برنامه ها شركت مي كنند سالخورده ترين دوقلوي بعد از آن دو آمريكائي و 101 ساله هستند به نام ماريان و ماري. بهترين متاع قرن بيستم . لندن: اخبار و اطلاعات بهترين و پرفروشترين متاع قرن بيستم است و مردم براي دست يافتن فوري به آن به همه رسانه ها از راديو، تلويزيون تا روزنامه متوسل مي شوند، ولي روزنامه جامعتر از همه، نياز آنها را رفع مي كند و به همين دليل آنرا Record Of Medium يعني رسانه تاريخ روز مي خوانند و بايد اين موقع خود را در قرن بيست و يكم نيز حفظ كند. وودهال نايب رئيس شركت گانت كه 90 روزنامه و چندين راديو - تلويزيون و يك خبرگزاري از جمله يو. اس. تودي اي را مالك است ضمن بيان اين مطلب گفت: مردم دهه آخر قرن بيستم و قرن بيست ويكم تنها نمي خواهندبدانند كه چه اتفاقي روي داده است بلكه ضمن آن مايلند بفهمند كه چرا اتفاق افتاد و چگونه در زندگاني روزمره و نيز فرداي آنها و بچه هاشان تاثير خواهد گذارد. مردم از روزنامه مي خواهند كه به آنها درس بدهد. آنها را آگاه و راهنمايي كند و قوه تحليل را در آنهاتقويت كند و چشم و گوش آنهاباشد و اگر اين خصلتها را از دست بدهد در مسابقه جاري رسانه ها بازنده خواهد بود. تا اين لحظه راديو - تلويزيون نتوانسته است جانشين روزنامه شود. مجله ها اين موقع حساس را درك نكردند و مغلوب رسانه هاي الكترونيك شدند، البته آنها يك نبرد را باخته اند نه همه جنگ را و مي توانند با تاكتيك تازه اي دوباره وارد ميدان شوند. وودهال كه 32 سال روزنامه نگاري كرده است وروزگاري به تنهايي روزنامه 50 هزار تيراژي نيوز تريبيون را منتشر مي كرد و خودش خبرنگار، نويسنده، سردبير، عكاس و صفحه بند آن بود و نظر خود را درباره چشم انداز روزنامه ها در آستانه قرن بيست ويكم بيان مي داشت اضافه كرد: نياز مردم اين زمان به روزنامه بيشتر از اتومبيل است. آنها انتظار دارند كه روزنامه، آنها را در جريان همه امور از تحولات كشور و جهان تا تازه هاي پزشكي، كسب و كار، حوادث و علوم به طور جامع ( InFull) قرار دهد، بنابراين روزنامه نگاران بايد وسيعتر فكر كنند و ابتكار تازه داشته باشند و معلومات خود را متناسب با زمان و پيشرفتهاي تكنولوژيك بالا برند و هماهنگ كنند. يك ازدواج و نقص قانون سانتياگو: تصميم دو كرولال به ازدواج با يكديگر، قانون ازدواج كشور شيلي را كه صد سال پيش تصويب شده است، زير سئوال برد. لوئيس اوليوارس ومارياپاچكو (هر دو كر و لال ) كه نمي توانند بنويسند براي ثبت ازدواج خود به سازمان ازدواج شهر سانتياگو - پايتخت شيلي -مراجعه كردند، اما درخواست آنهارد شد، زيرا قانون صراحت داردكه زن و مرد بايد قصد و رضايت كامل خود را به زبان واضح و صريح مبني بر ازدواج با يكديگر درحضور مامور سازمان ازدواج بيان دارند و يا بنويسند تا مراتبازدواج آنها ثبت و به كليسابراي اجراي مراسم آن معرفي شوند و اين دو قادر به بيان كردن مقصود خود يا نوشتن آن نبودند و رد شدند. آنها به برتابلمر رئيس كل سازمان ازدواج مراجعه كردند وبا اشاره (زبان علامتي ويژه لالها )مشكل خود را اعلام داشتند كه برتا گفت قانون جز توسط پارلمان قابل تفسير نيست و در آن اشاره اي به زبان علامتي لالها نشده است. بايد به اين ماده يك تبصره اضافه شود. قضيه به پارلمان اطلاع داده شد، ولي با اصلاح قانون به دليل اين كه قانون يك كشور را نمي شود به خاطر دو يا چند نفر تغيير داد موافقت نشد، اما وزير آموزش بزرگسالان براي حل مسئله پا به ميان نهاد و قول داد كه در كوتاهترين مدت به لوئيس و ماريا نوشتن ياد دهد. چگونه دارو بخوريم . ژنوداروخانه 245 از پانصدداروخانه اي كه از آنها سئوال شده است: آيا هنگام تحويل دارو به بيماران به آنها تذكر مي دهند كه بعضي از داروها نبايد با داروهاي ديگر يكباره مصرف؟ شوند پاسخ منفي داده اند. اين استعلام توسطانجمن جهاني دارو به تقاضا و هزينه يك مجله ناشر اخبار پزشكي و بهداشتي بعمل آمده است. داروفروشاني كه نظر آنها استعلام شد از ده كشور در پنج قاره انتخاب شده بودند تا يك معيار جهاني را بدست دهد. پاره اي از اقلام دارو نبايدهمزمان با داروهاي ديگر مصرف شود، زيرا دو دارو با فعل و انفعالات شيميايي، يا خود را خنثي مي كنند و يا باهم سازش مي كنند و به بيماران زيان وارد مي سازند. معمولا هر دكتر براي درمان بيمار خود چند نوع دارو تجويز مي كند كه داروخانه بايد ساعت مصرف و اينكه داروها باهم و يا با فاصله از هم مصرف شود را به مريض كتبا اعلام كند كه استعلام نشان داد تقريبا نيمي از داروفروشها به آن رفتار نمي كنند.