Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750605-4121S1

Date of Document: 1996-08-26

ميزان واردات فراورده هاي نفتي روز شنبه در خبركاهش واردات، افزايش توليد و ميزان مصرف فراورده هاي نفتي در كشور ميزان واردات فراورده هاي نفتي كشور در سال 8 68 معادل هزار تن و در 74معادل 1700 سال تن اعلام شده بود كه اشتباه است و رقم صحيح آن به ترتيب 8 ميليون و 23 هزار مترمكعب و يك ميليون و 790 هزار متر مكعب است.