Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750604-4096S1

Date of Document: 1996-08-25

رئيس جمهوري در پايان بازديد سه ساعته از نمايشگاه طرحهاي ملي: دوران سازندگي، تداوم حركت دفاع مقدس در شرايط امروز است . سرويس سياسي: آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري روز گذشته اعلام كرد: دستاورد عظيم برنامه هاي توسعه ايران اسلامي، معجزه سازندگي و نشان قدرت عظيم ملتي انقلابي و تاثير جدي يك مكتب انسان ساز الهي است. رئيس جمهوري در پايان بازديدسه ساعته از نمايشگاه هشت سال تلاش مقدس پس از هشت سال دفاع مقدس گفت: حفظ و معرفي اسلام واقعي به جهان هدف عمده تلاش ملت ايران، ظرف سالهاي دفاع و سازندگي مقدس بود. به گزارش خبرنگار ستاد خبري هفته دولت، آقاي هاشمي رفسنجاني سپس با ارائه تحليلي از دوران پذيرش قطعنامه 598 وروزهاي اخير اظهار داشت: رژيم عراق پس از اينكه ايران قطعنامه را پذيرفت تصور كرد كه اين پذيرش ناشي از ضعف ماست و دست به حملات جديد زد و همين اقدام موجب رسوايي عراق و اثبات حقانيت ايران اسلامي نزد جهانيان شد و پيروزي ديگري را در عرصه سياسي نصيب مردم ايران كرد. وي افزود: پس از جنگ نيزدشمنان تصور مي كردند ايران اسلامي تحت فشارهاي سياسي واقتصادي تسليم خواهد شد اما بااجراي برنامه هاي توسعه و جبران خسارتها و ترميم ويرانيها ملت ايران اين بار نيز در لباس تلاش و سازندگي به دفاع از كشورشان برخاستند و طعم تلخ شكست را بار ديگر به دشمنان چشاندند. رئيس جمهوري گفت: فشارهاي آمريكا و تصويب طرحهاي ضدايراني در روزهاي اخير كه مصادف با هشت سال برنامه سازندگي ايران اسلامي است، يادآور همان روزهاي پذيرش قطعنامه 598 است. وي اظهار داشت: مخالفت جهاني با طرح ضد ايراني آمريكا، يك پيروزي سياسي همانند محكوميت عراق و اثبات حقانيت ايران پس از پذيرش قطعنامه است. آقاي هاشمي رفسنجاني ادامه داد: دوران سازندگي، تداوم حركت دفاع مقدس در شرايطي جديد است زيرا كه دشمنان انقلاب بر اين باور بودند كه ايران اسلامي تحت فشار شرايط پس از جنگ تسليم مي شود اما برنامه هاي سازندگي و دستاوردهاي آن بار ديگر اثبات كرد كه تمامي باورها و افكار آنان نسبت به انقلاب پوچ و بي معني است. آقاي هاشمي رفسنجاني گفت: ظرف هشت سال گذشته زيربناهاي كشور مستحكم شد و امروز به سرعت درحال ساخت روبناها هستيم و اين نمايشگاه مي تواند نشان خوب وتابلوي ارزنده اي از موفقيتها باشد. رئيس جمهوري افزود: همه بخشهاي كشور به طور يكنواخت در حال رشد هستند و هر روزي كه مي گذرد ثمرات بيشتري را عايد كشور مي سازند. وي اضافه كرد: در 67 4 سال هزار و 100 ميليارد ريال بودجه عمومي دولت بود كه 51 درصد هم كسر بودجه داشت اما امسال بودجه عمومي كشور به بيش از 60 هزار ميليارد ريال رسيده يعني درآمد ريالي دولت در دوران هشت ساله گذشته 15 برابر رشد كرده است. آقاي هاشمي رفسنجاني سپس به دستاوردهاي برنامه در بخشهاي مختلف كشور پرداخت و گفت: صادرات غير نفتي كشور از 700 ميليون به بيش از 4 ميليارد دلار افزايش يافته است. وي افزود: با تحكيم پايه هاي ارزي كشور و آغاز حركت مطمئن صادرات غير نفتي ظرف چند سال آينده، كشور نيازي به صدور نفت نخواهد داشت. رئيس جمهوري گفت: در عرصه سياست خارجي، ورزش، فرهنگ، مخابرات، بهداشت و درمان، جنگل و شيلات، كويرزدايي و آبخيزداري بسيار موفق بوده ايم. آقاي هاشمي رفسنجاني سپس به مساله محروميت زدايي از كشور اشاره كرد و اظهار داشت: محروميت زدايي از كشور زيباترين صفحه كتاب مقدس سازندگي و شيرين ترين نغمه تلاش و سازندگي و عدالت اجتماعي است. وي گفت: بيش از 29 هزار طرح در روستاها تنها توسط دفترمناطق محروم و هزاران طرح نيز به وسيله وزارتخانه ها براي متحول كردن چهره اين مناطق به اجرا درآمده است. رئيس جمهوري ادامه داد: دربخش صنايع دفاعي نيز ايران اسلامي امروز صاحب يكي ازمطمئن ترين، بهترين و مستقل ترين صنايع نظامي و دفاعي است. آقاي هاشمي رفسنجاني گفت: دستاورد حركت سازندگي در بخشهاي شهرسازي، آموزش و پرورش، ايجاد اشتغال، معادن، نيرو و نفت و گاز نيز هر روز نمايان تر مي شود. وي افزود: در بخش سد سازي اكنون بيش از 130 سد در كشورساخته يا در حال ساخت و مطالعه داريم كه با تكميل اين سدها تمامي آبهاي سطحي در راه سازندگي مهار خواهد شد و آينده غذايي كشور تضمين مي شود. رئيس جمهوري گفت: در بعدتربيت نيروي انساني نيز ماامروز آماده صدور خدمات هستيم. آقاي هاشمي رفسنجاني اظهار داشت: در زمينه مسكن نيز موفق شديم طي سالهاي گذشته تمام نيازهاي ساخت وساز مسكن را تامين كنيم و با برنامه هاي در دست اجرا ظرف چند سال آينده معضل مسكن در ايران حل خواهد شد. وي در پايان اين گفت وگو ازمردم و رسانه ها خواست براي آشنا شدن بيشتر با دستاورد برنامه هاي سازندگي كشورشان از نمايشگاه بزرگ طرحهاي ملي ديدن كنند. در نمايشگاه طرحهاي بزرگ ملي كه با عنوان هشت سال تلاش وسازندگي پس از هشت سال دفاع مقدس برپا شده وزارتخانه 32 است و دستگاه اجرايي، اطلاعات مربوط به بيش از هشت هزار طرح زيربنايي، هشتاد هزار طرح فرهنگي و هشتصدهزار طرح خدماتي را در اختيار مردم قرار مي دهند. آقاي هاشمي رفسنجاني ديروز بيش از هفت سالن اين نمايشگاه رامورد بازديد قرار داد. اين نمايشگاه تا نهم شهريورماه همه روزه از ساعت 22 16 تا براي بازديد عموم داير است. دو سالن از مجموع 20 سالن نمايشگاه نيز براي عرضه مستقيم كالا به مردم در نظر گرفته شده است و در غرفه هاي جهاد سازندگي و ارشاد هر شب موسيقي روستايي و سنتي براي علاقمندان نواخته خواهد شد.