Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750604-4091S1

Date of Document: 1996-08-25

برلين، پيش به سوي توسعه حمل و نقل عمومي جاذبه ها و ويژگي هاي بزرگترين و پرجمعيت ترين شهر آلمان براساس پيش بيني كارشناسان تا سال 2010 ميلادي جمعيت برلين با حومه /5ميليون 3به نفر خواهد رسيد. اشاره: برلين پس از الحاق دوباره دو آلمان سيماي تازه اي يافته است. نيازهاي تازه وتلاش هايي كه براي تامين اين نيازها سازمان داده شده است، تحولات تازه اي در اين شهر مهم اروپايي پديد آورده است. گزارشي را كه سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در برلين درباره اين شهر تاريخي تدارك ديده است، مي خوانيد: برلين غربي با موقعيت جغرافيايي خود سالهاي متوالي بمانند جزيره سرمايه داري دردل سوسياليسم قرار داشت و سرانجام با فروپاشي نظامهاي كمونيستي ازجمله در آلمان شرقي، با بخش شرقي شهر مجددا پيوند خورد و شهري با مساحت 883 كيلومتر مربع /3 45و ميليون جمعيت (تراكم جمعيت نفر 3900 در هر كيلومترمربع ) مجددا پديد آمد. برلين كه بزرگترين و پرجمعيت ترين شهر آلمان است در نظام فدرالي آلمان حكم يك ايالت را داشته و به همين دليل مانند ديگر ايالات، داراي مجلس و دولت ايالتي (بنام زنات ياسنا ) مي باشد. بنابراين برلين را مي توان شهر ايالتي و يا ايالت شهري ناميد! اين شهر در ايالت براندنبورگ (پرويس سابق ) قرار گرفته و از جهات مختلف ازجمله اقتصاد و ساختارهاي زيربنايي مانند حمل ونقل نه تنها مجبور به اتخاذ سياستهاي مشترك با ايالت براندنبورگ است بلكه آينده اين منطقه درگرو وحدت دو ايالت مي باشد. ايالت براندنبورگ داراي كيلومترمربع 29060 مساحت /2 6وتنها ميليون جمعيت است و به همين دليل شهر ميليوني برلين براي گسترش خود نيزنيازمند اين وحدت درصورت است يكي شدن دو ايالت درطرحهاي حمل ونقل و همچنين تعداد مستخدمين دولتهاي دو ايالت و هزينه هاي جاري نيز صرفه جويي زيادي حاصل خواهد شد. همه وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي فدرال تا سال 2000 از بن به برلين منتقل خواهند شد و از جمله به همين دليل تا سال 2010 ميلادي جمعيت اين شهر به 4 ميليون و درمنطقه برلين (برلين و حومه ) /5 3به ميليون نفر خواهد رسيد. در برلين وزارت ايالتي ساختمان، مسكن و حمل و نقل مسئوليت برنامه ريزي وسياستگذاري در زمينه حمل ونقل و سيستم نقليه عمومي را عهده دار است. شهرداري هر منطقه شهري نيز در چارچوب مصوبات و سياستهاي كلي، حق تصميم گيري مستقل دارد. از طرفي وزارت امور داخله معاونت امنيت و انتظامات مسئوليت اداره پليس و اداره ساكنين ايالت را برعهده داشته و بخشهاي مربوط به پليس راهنمايي نيز زير نظر رئيس پليس برلين، كه در مقابل وزير داخله و معاونت مذكور جوابگو است، اداره مي شود. پليس راهنمايي، كه از نظرتشكيلاتي تا حدي جدا ازبخشهاي ديگر پليس بوده و ازنظر اونيفورم و وسايل نقليه موتوري تفاوتي ميان آنان نيست، وظيفه كنترل و هدايت حمل و نقل داخل و خارج شهر را دارد. افراد گشت پليس در سطح شهر وظايف پليس راهنمايي را نيز انجام مي دهند اما در خود ادارات پليس بخش راهنمايي جدا از ديگر بخشها است و با بخش مربوطه در مسكن وزارت ساختمان، و حمل و نقل همكاري تنگاتنگ دارد. گوشه اي از سياستهاي سناي برلين شبكه هاي قطار شهري و مترو ( Bahn-U und-S) كه در دهه به 1920 بهترين نحو طراحي وساخته شد و اين شبكه كه پس از تقسيم آلمان و برلين به دو قسمت مجزا در شرق و غرب برلين تقسيم شده بود، پس از وحدت آلمان دوباره به يكديگر متصل شده و تا سال 2002 به همان سطح سال 1961 خواهد رسيد. هدف سياستها براي آينده نزديك اين است كه تا 80 درصد تردد در شهر با وسايل نقليه عمومي انجام پذيرد. با ايجاد پاركينگ در سطح شهر نه تنها براي ساكنين محله ها و مشتريان فروشگاهها امكان پارك اتومبيل فراهم مي شود بلكه صاحبان وسايل نقليه شخصي مي توانند در محلهاي مناسب اتومبيل خود را پارك كرده و با وسايل نقليه عمومي ادامه مسير دهند و اين امر درامد شركت حمل و نقل شهري را افزايش داده و خود پاركينگها نيز عايدي خوبي براي دولت خواهند داشت. ويژگي ها و جاذبه هاي برلين به عنوان يك شهر مركز توجه در جهان عبارتند از: نقطه ارتباط شرق و غرب اروپا، محل استقرار بعضي نهادهاي جامعه مشترك اروپا، قطب علمي و آموزشي و اقتصادي و صنعتي، پايتخت فرهنگي آلمان و داشتن تاسيسات لازم براي برگزاري مسابقات المپيك و ديگر مسابقات ورزشي جهان و اروپا، قطب نمايشگاهي در كنار ديگر مراكز نمايشگاهي مانند هانوفر سرمايه گذاري عظيم دولتي و مركز حكومت بودن موجب جلب سرمايه و شركت هاي بزرگ آلماني و خارجي به اين شهر شده است. در رابطه باصنعت حمل و نقل ومهندسي لجستيك وراه آهن شهري و بين شهري، برلين به مهمترين مركز در اروپا تبديل شده است. مهندسي يا مديريت لجستيكي موضوعي است كه در عمليات ساختماني و طرحهاي بزرگ بخصوص در داخل مناطق شهري، آنهم شهرهاي پر جمعيت از اهميت اساسي برخوردار است. در حال حاضر بزرگترين كارگاه ساختماني داخل شهري در اروپاطرح پرتسدامر پلانس برلين است. از ويژگي هاي اين برنامه طرح، لجستيكي هوشمندانه اي است كه انجام گرفته تا جريان آب، برق، حمل و نقل شهري، شبكه فاضلاب و راه آبي كه از اين منطقه عبور مي كند قطع جهت نشود مشخص شدن ابعاد كارگاه ساختماني مذكور ويژگي هاي آن را بر مي شماريم. - خاك برداري به حجم شش ميليون تن و انتقال به خارج از شهر - ورود 2 ميليون تن تجهيزات و وسايل قابل حمل با از قطار ماشين آلات ساختمان تا درو پنجره، به منطقه در دست ساخت تا سال 2002 - انتقال 200000 تن زباله وضايعات ساختماني تا سال از 2002 محل طرح به خارج ازشهر با اجراي برنامه زمان لجستيكي اجراي اين طرح ساختماني بين 10 تا درصد 20 كاهش پيدا مي كند. بعلاوه مي بايست در صورت عدم اجراي اين طرح تعداد زيادي كاميون روزانه مجموعا 45000 كيلومتر راه در وسط برلين طي مي كردند كه عواقب زيانباري براي ترافيك شهري داشت. از طريق ايجاد مركز لجستيكي در فضاي باز نزديك به كارگاه ساختماني همه مايحتاج كارگاه به اين مركز منتقل شده و در خود كارگاه چيزي انبار نمي شود. همچنين هرچيزي كه از كارگاه بايد خارج شود، به اين مركز حمل يعني مدخل مي شود ورودي و خروجي كارگاه در خارج آن قراردارد. همچنين مركز لجستيكي بوسيله راه آهن و نصب يك پل در مسير آن بر فراز يك خيابان اصلي شهر به كارگاه متصل شده و روزانه قطار 9 (هر يك با 24 واگن باري ) در آن رفت وآمد دارند. در دو انتهاي خطآهن امكانات بارگيري مناسب فراهم شده و بارگيري هر قطار 50 دقيقه طول مي كشد. علاوه بر اين يك مركز كامپيوتري بطور دائم نيازهاي كارگاه و بار لازم به خروج و همچنين مراحل كار دربخشهاي مختلف و ضرورت بسته شدن خيابانها را بررسي وتنظيم بنابراين مي كند بموقع راههاي جديد بطور موقت براي هدايت ترافيك شهري از ميان كارگاه ايجاد شده و نقل و انتقال بار بين مركز و كارگاه كنترل مي شود. به گفته مسئولين مربوطه، اين مركز كامپيوتري مغز سيستم لجستيكي است و مركز لجستيكي قلب آن. - در جوار مركز و در كناركانال آب موجود، بندربارگيري كشتيهاي باري رودخانه اي ايجاد و بخشي ازحمل ونقل به اين ترتيب انجام مي پذيرد. - در اين مركز سه كارخانه سيار توليد سيمان با ظرفيت مترمكعب 300 در ساعت راه اندازي شده و توليدات آن بنا به نياز بوسيله قطار به كارگاه حمل مي شود. - قسمت اعظم مايحتاج كارگاه در كانتينر بارگيري شده و باتريلي و قطار به مركز لجستيكي منتقل و از آنجا با قطار به كارگاه منتقل مي شود. - در نزديكي برلين انباروسيعي ايجاد و بنابه نياز ازآنجا سفارشات به مركزلجستيكي حمل مي شود. - براساس اطلاعات مركزكامپيوتري از كليه بخشهاي كارگاه و مراحل كاري، كابلهاي برق، لوله هاي آب و كانالهاي فاضلاب از ميان كارگاه هدايت مي شوند. و در موقع بالا آمدن آبهاي زيرزميني، اقدامات ويژه براي هدايت آبهاي زيرزميني به عمل مي آيد. ادامه دارد