Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750603-4032S1

Date of Document: 1996-08-24

نروژ، با انضباطترين تيم فوتبال اروپا شد . واحد رسانه هاي خارجي: سه كشور نروژ، انگليس و سوئد به دليل انجام بازي هاي جوانمردانه در يك سال اخير صاحب يك سهميه اضافي در رقابتهاي فصل 981997 جام يوفا شدند. اتحاديه فوتبال اروپا ( يوفا )روز گذشته رده بندي باانضباطترين تيمهاي فوتبال اروپا را اعلام كرد كه در اين رده بندي تيم نروژ در صدر قرارگرفت و پس از اين انگليس كشور، و سوئد به ترتيب دوم و سوم شدند. در فصل گذشته 1021 بازي بين المللي در قاره اروپا انجام شد كه يوفا پس از بررسي گزارش داوران از ديدارهاي فوق با انضباطترين تيم قاره اروپا را انتخاب كرد.