Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750603-3986S1

Date of Document: 1996-08-24

گزارش قرن - 1900 2000 روياي گذر از درياي مانش با هواپيما هواپيماي بلريو پس از گذشتن از درياي مانش 1909از 25 ژوئيه مدتها پيش سخن از پروازبر فراز درياي مانش و ارتباطهوايي ميان فرانسه و انگلستان بود، تا آنجا كه چنين عمل متهورانه اي براي دوستداران هوانوردي يك رويا به شمار مي رفت. اكنون اين رويا واقعيت يافته توسط يك فرانسوي كه از پيشگامان پرواز است و از سالها پيش با انواع ماشينهاي پرنده جان خود را به خطر انداخته است تحقق مي يابد. بلريو نخستين هوانوردي كه از درياي مانش عبور كرد لوئي بلريو (Bleriot. L) از مدتي پيش انديشه پرواز از درياي مانش را در سر داشت و نقطه مناسبي از ساحل فرانسه را براي شروع پرواز انتخاب كرده بود و شرايط جوي مساعدي را انتظار مي كشيد. شب قبل از پرواز دريا آرام و هوا بدون باد بود وبلريو و دوستش لاتام كه او نيز تصميم داشت با هواپيماي خود از مانش پرواز كند، پس از مشورت با هم تصميم گرفتند فرصت را ازدست ندهند و با دميدن سپيده بامداد به سوي ساحل انگلستان پرواز كنند. اما در ساعت مقررلاتام در خواب ماند و فقط بلريو پرواز كرد. او /4 35درساعت بامداد از ساحل فرانسه به هوا برخاست و پس از عبور موفقيت آميز از درياي مانش در ساعت 5 و 12 دقيقه در نزديكي بندردوور در خاك انگليس فرود آمد. اولين پرواز انسان از فراز درياي مانش فقط 37 دقيقه به درازا كشيد. بلريو پس از اين پروازهمان روز به ساحل فرانسه بازگشت و اطلاع يافت كه رئيس جمهوري او را به اعطاي نشان لژيون دونور مفتخركرده است. وي به زودي به انگلستان خواهد رفت تا جايزه 25 هزار فرانكي روزنامه انگليسي ديلي ميل را كه براي اولين پرواز از درياي مانش اختصاص يافته است، دريافت كند. رقابت آلمان و انگليس درساخت ناوهاي جنگي غول پيكر ژوئن 1909 مجله آلماني فوتيكوس درشماره اخير خود توصيف دقيقي از دو ناو جنگي غول پيكرآلماني به دست داده است كه به تازگي به آب افكنده شده اند. ناوهاي ناسو ووستفالن نام دارند. اين دو رزم ناو كه پس از مدتي دريانوردي آزمايشي به ناوگان جنگي آلمان محلق خواهند شد، رقابت سرسختانه آلمان و انگليس را براي برتري دريايي آشكارا نشان مي دهند، زيرا بريتانيا در سال 1906 نسلي نو از غولهاي دريايي را به ناوگان جنگي خود افزود و اكنون آلمانها عملا به آن پاسخ داده اند. رزم ناوهاي /137 7جديدآلماني متر طول و 27 مترعرض و 18500 تن ظرفيت دارندو سه موتور عظيم با 20 هزاراسب قدرت و سرعتي گره 19معادل دريايي دارد. نيروي دريايي آلمان به زودي به تعداد زيادي از اين گونه رزم ناوها مجهز خواهد شد. بازگشت وليعهد بلژيك ازكنگو 1909 16 اوت پرنس آلبرت، وليعهد در بلژيك، بازگشت از يك سفر طولاني به كنگو در آفريقا، نسبت به آينده اين سرزمين ابراز خوشبيني كرد. او كه در شهر آنورس بلژيك از نتايج ديگر و تحقيقات خود سخن مي گفت، متذكر شد كه پيوندهاي بلژيك و كنگو مي تواند و بايد گسترده تر و محكمتر شود و تلاشهاي پي گير لازم است تا سرزمين غني و پهناور كنگو به صورت يك منطقه بارور و پيشرفته درآيد. به ويژه براي تامين رفاه و بهداشت و تغذيه بوميان بايد برنامه هاي موثر و سنجيده اجرا شود. كلمانسو اهل عفو و اغماض نيست 1909 15 ژوئن كلمانسو، نخست وزير با فرانسه، قاطعيت اعلام داشته است كه در مورد عاملان اعتصاباخير پست به هيچ عفو و گذشت تن نخواهم داد. هياتي از كاركنان اعتصابي پست وتلگراف پاريس كه به ديداراو رفته بودند، تقاضاي بركناري روساي پست به ويژه سيميان مخالف سرسخت اعتصاب را كرده بودند، اما كلمانسو با صراحت اين تقاضاها را رد كرد و گفت: پاداش وظيفه شناسي روساي سازمان پست كه توقعات پستچي ها و پي آمدهاي زيانبار اعتصاب آنها را گوشزد كرده اند، بركناري نيست! در حال حاضر پستچي ها به كاربازگشته اند و به نظر مي رسدپذيرفته باشند كه اعتصابجنجال برانگيزشان بي نتيجه بوده است. تعمير محرمانه يك كشتي 6 ژوئيه 1909 ناوشكن فرانسوي دانتون كه در پي آسيبديدگي تحت تعمير بود، پس از بازسازي و تجديد تجهيزات، از كارگاه تعميراتي با جراثقال مخصوص به حوضچه بندرگاه انتقال يافت و ماموريتهاي دريايي خود را از سر گرفت. مقامات وزارت درياداري فرانسه به علتي نامعلوم با اجراي آسيبديدگي كشتي و جريان تعمير آنرا محرمانه نگهداشته بودند. آنها دليل اين پنهانكاري را ضرورتهاي امنيتي ذكر كرده اند. كلمانسو از نخست وزيري بركنار شد وزراي دولت بريان 1909 24 ژوئيه ژرژ كلمانسو و هيات دولت اودر پي راي عدم اعتماد پارلمان كنار گذارده شدند. علت اصلي اين بحران اختلافات شديدي است كه در مورد سياست فرانسه در مراكش ميان كلمانسو و دلكاسه، وزير خارجه پيشين و نماينده بانفوذ كنوني مجلس وجود دلكاسه دارد در جلسه 20 ژوئيه مجلس نخست وزير را به باد انتقاد گرفت و پيشنهاد راي گيري با داد تصويب اين پيشنهاد و راي گيري نمايندگان با 212 راي مخالف در برابر 196 موافق به كلمانسو راي عدم اعتماد آريستيد دادند بريان به عنوان نخست وزير جديد مامور تشكيل هيات دولت شده است. فرانسويان سقوط كلمانسو را به اين زودي و به اين سادگي انتظار نمي كشيدند! دبير كل جديد سنديكاهاي كارگري 1909 12 ژوئيه با شكست اعتصاب پستچي هاي پاريس، مديريت شوراي سنديكاهاي كارگري فرانسه زير سئوال رفت و انتقاد ازسياستهاي آن به انتخاب دبيركل جديدي براي اتحاديه سنديكاها انجاميد. وي لئون ژوهو نام دارد و به اتخاذروشهاي افراطي و انقلابي درمسايل سنديكايي و كارگري شهرت دارد، مانند احتراز از هرگونه نرمش و سازش با كارفرمايان و ايستادگي در مقابل تصميمات دولت. در حال حاضر اتحاديه سنديكاهاي هزار 350كارگري فرانسه عضو دارد اماهمه اين اعضا با روشهاي تند وافراطي موافق نيستند و به همين دليل موفقيت دبير كل جديد درهاله اي از ترديد قرار گرفته است. پيروزي يك بيگانه درمسابقات دوچرخه سواري دورفرانسه اوت 1909 تاكنون در مسابقات دوچرخه سواري دور قهرمان فرانسه، اول هميشه يك فرانسوي بود، اما در دور امسال اين سنت شكسته شد و يك دوچرخه سوار بيگانه گوي سبقت را از فرانسويان ربود. وي از كشور لوگزامبورگ است و فرانسوا فابر نام دارد.