Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750603-3971S1

Date of Document: 1996-08-24

رشته پزشكي طبلي كه بيشتر خالي مي شود اشاره; در آستانه برگزاري مرحله دوم آزمون سراسري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و در فاصله اي كه تا اعلام نتايج آن باقي است، يادآوري چند نكته لازم بود كه از زبان يك پزشك عمومي به دليل درجه تب پزشكي، مطرح گرديده است. در سالهاي اخير كيفيت آموزشي دربرخي از رشته هاي دانشگاهي، به ويژه رشته هاي پزشكي كاهش يافته است. اين موضوع ناشي از علل متفاوت است; ازجمله مي توان به افزايش تعداد دانشجو، شروع به كار دانشگاههاي جديد متعدد در شهرهاي كوچك و بزرگ بدون تجربه آموزشي - استفاده، بيش ازحد از ظرفيت آموزشي اساتيد قديمي و باتجربه وتدريس اين اساتيد در مراكز متعدددولتي و دانشگاه استفاده آزاد، از پزشكان تازه فارغ التحصيل شده براي تدريس برخي دروس پايه نظيرفيزيولوژي يا بافت شناسي در برخي ازمراكز تازه تاسيس، گراني روزافزون كتاب و مجلات علمي و حتي نرخ چاپ و تكثير جزوات درسي و كاهش مراجعه بيماران به مراكز درماني آموزشي به علت نزديكي تعرفه هاي درماني در مراكز دولتي و خصوصي اشاره كرد. به نظر مي رسد آنچه براي دست اندركاران تربيت پزشك در كشور ما اهميت دارد رسيدن هرچه سريع تر به استانداردهاي جهاني در مورد نسبت پزشك به جمعيت است و ظاهرا چيزي كه در اين (به اصطلاح ) تربيت شتابزده اهميتي ندارد سطح معلومات و كارايي پزشكان آينده مي باشد. صرف نظر از مشكلات فراوان آموزشي در دوران تحصيل كه به برخي از آنها اشاره شد، قسمت اعظم مشكلات پزشكان جوان، بعداز فراغت از تحصيل آغاز مي شود. گرفتاري هايي كه از تصميم گيري هاي عجولانه و غيركارشناسانه مسئولين و بخشنامه هاي رنگارنگي كه از يك روز به روز بعد تغيير مي كند، منشاء مي گيرد. جاي بسي تاسف است كه هنوز مسئولين محترم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي نتوانسته اند قوانين ثابت و قابل اتكايي كه فارغ التحصيلان جوان بتوانند با اطلاع از آنها آينده اي نسبتا روشن براي خود، هرچند در ساليان دور تدارك ببينند، تدوين و ابلاغ نمايند. پزشكي هنر مقدسي است اما آيامي توان از حداقل امكانات و خواسته ها نيز چشم؟ پوشيد پزشك جواني كه پس ازسال 3 كار در منطقه محرومي با ضريب 53 براي افتتاح مطب اقدام مي كند اجاره منزل جهت سكونت بين 3025 هزار تومان و اجاره بهاي مطب نيز چيزي درهمين حدود است. سازمان تامين اجتماعي به مدت 7 الي 8 ماه و در مواردي حتي تا يكسال از عقدقرارداد با پزشكان جوان خودداري مي كند درحالي كه دريافت حق بيمه بيمه شدگانش را حتي يك روز هم فراموش عوارض نمي كند شهرداري را هم به حساب نمي آوريم كه آن هم خود مبلغي حدود 50 هزار تومان است. به اين ترتيب يك پزشك جوان تازه كار كه پس از انجام كليه تعهدات خود در شهري با امكانات متوسط آغاز به كار مي كند بايد حداقل تا يك سال و شايد بيشتر از پس انداز دوران طرح و سربازي خود (اگر واقعا پس اندازي داشته باشد ) و يا با كمك والدين خود امرار معاش نمايد به اميد آنكه پس از گذشت اين مدت بتواند تنها به اندازه امرار معاش خود و نه بيشتر كسب درامد كند. اين موضوع با توجه به نرخ تورم كشور ما نشان دهنده آن است كه امكان پس انداز براي پزشكان جوان به هيچ عنوان فراهم نمي باشد. عقد قراردادهاي كوتاه مدت با بيمارستان ها نيز باتوجه به مبلغ واقعا ناچيز آن فقط بر خستگي پزشك مي افزايد كه اين نيز مستقيما روي روابط وي با بيمارانش موثر است. درواقع آنچه كه متاسفانه هر روز بيش از پيش مشاهده مي شود و كاملا ناشي از برآورده نشدن نيازهاي اوليه قشر پزشكان تازه فارغ التحصيل است، درگيري هاي فكري و برخوردهاي اجتماعي اين پزشكان با بيماران است. متاسفانه وزارت بهداشت نيزازطرق گوناگون عرصه را بر اين گروه تنگ مي سازد. افزايش غيرقابل توجيه مبلغ لازم براي دريافت پروانه دائم پزشكي از 150 ريال /100 000به ريال از ابتداي سال 75 و برگزاري سمينارهاي صوري بازآموزي كه ظاهرا راه كسب درامد براي دانشگاههاي علوم پزشكي استانهاي مختلف درجهت خودگرداني آنهاست ازجمله اين تنگناهاست كه اگرنيت خيري در كار باشد مسئولان وزارت بهداشت به آساني مي توانند از بار مالي و اتلاف وقت ناشي از اين برنامه ها بكاهند. پزشك عمومي