Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750601-3916S1

Date of Document: 1996-08-22

گشتي در دنياي خبرها سيا كشتي خود را اجاره داد سانفرانسيسكو: گلومار آكسپلورر كشتي افسانه اي 206 متري سازمان سيا (سازمان اطلاعات و ضد اطلاعات خارجي آمريكا ) كه پس از پايان جنگ سرد، ديگر وظيفه اي نداشت ديروزبه مدت سال 30 به شركت اكتشاف نفت زير دريائي گلوبال مورين اجاره داده شدتا با كمك آن در خليج مكزيك به اكتشاف نفت بپردازد. اين كشتي مجهز به نيرومندترين جراثقالها است. همه ابزارهاي الكترونيك كشف صدا و... اين كشتي قبل از اجاره داده شدن پياده شده بود. كشتي داراي انبار بزرگي براي پنهان كردن زيردريائي است. سيا اين كشتي را به منظور بالا آوردن زيردريائيهاي غرق شده سابق ]شوروي [ و پي بردن به اسرار ساختن آنها و تسليحاتشان و نيز كشف رمزهاي مخابراتي و شنود از راه دور سفارش داده بود. درباره اين كشتي كه در سال 1968 يك زيردريائي غرق شده شوروي در آبهاي هاوائي را از عمق 5300 متري اقيانوس آرام بالا آورد كتابها و مقالات افسانه اي متعدد نوشته اند. با بررسي همين زير دريائي بود كه آمريكا موشك هاي زيردريائي خود را تكميل كرد و به اسرار مخابرات زيردريائي شوروي پي برد و از طرز ساخت زيردريائيهاي آن اطلاع حاصل كرد. اين كشتي كه توسطهووارد هيوز ساخته شده بود بسياري چيزها از كف اقيانوس ها بدست آورد و... اما موفق نشد كه يك زيردريائي اتمي شوروي را كه غرق شده بود بالا بكشد، زيرا اين زيردريائي هنگام بالا كشيده شدن در نزديكي سطح آب به دو نيمه شد و موشكهايش به دريا افتاد و وحشت بزرگي توليد شد، زيرا احتمال داده مي شد كه موشكهاي اتمي منفجر شوند. در اين هنگام روسها متوجه فعاليت اين كشتي شدند و با پرواز تهديدآميز هواپيما آنرا فراري دادند. مدير شركتي كه اين كشتي را اجاره كرده است گفت: اين كشتي اسرار بسياري را در سينه دارد، ولي يكي از شرايط اجاره اين بوده است كه ما در موردگذشته اين كشتي با كسي صحبت نكنيم. گروگان دو ميليون دلاري آزادتي هووانا ( مكزيك ): پليس مكزيك پريشب دو ميليون دلار اسكناس نو به محلي كه ربايندگان مامورو كونو يك رئيس كارخانه ژاپني سانيو Sanyo تعيين كرده بودند تحويل داد و چند ساعت بعد وي آزاد شد و پليس او را در خرابه اي پيدا كرد. مامورو ده روز در اسارت ربايندگانش وي بود دهم ماه اوت پس از تماشاي يك مسابقه ورزشي كه ميان تيم سانيو و يك تيم ديگر در حاشيه شهرلي هووانا برگزار شد در پاركينگ ورزشگاه توسط چند فرد مسلح ربوده شد. ربايندگان يك زن و شوهر را هم كه شاهد ماجرا بودند با خود بردند، ولي بعدا آنها را آزاد كردند. ربايندگان تلفني تقاضاي 2 ميليون دلار باج كردند و كمپاني ژاپني پول خواسته شده را به پليس مكزيك تحويل دارد. ربوده شدن ماموروسرمايه گذاران خارجي را درمكزيك دچار ترس و ترديد كرده است. جهيزيه هندي دهلي نو: به گزارش پليس هند، علي رغم غيرقانوني شدن جهيزيه اجباري عروس اين رسم قديمي هنوز در هند سال قرباني مي گيرد گذشته دو هزار وپانصد عروس كه جهيزيه قابل ملاحظه اي به خانه داماد نبرده بودند مورد شماتت خانواده شوهر قرار گرفتند و چون نتوانستنداين شماتت دائمي را تحمل كنند خودكشي كردند و عمدتا خود را آتش زدند. چندين عروس نيز به همين دليل آتش زده شدند. در هند از ديرزمان رسم بر اين بوده است كه خانواده عروس جهيزيه سنگين با او به خانه داماد بفرستد و بر سر اين كار حوادث متعدد روي داده است و همين امر سبب غيرقانوني اعلام شدن آن گرديده است، ولي.... افشاگري درباره نامزد رياست جمهوري آمريكا . شيكاگو - مبارزه با علي رغم سيگار، پول گزافي كه كارخانه هاي سيگارسازي به منظورخنثي كردن آن صرف مي كنند، درسه جبهه; مطبوعات، پزشكان ودستگاه قضائي آمريكا ادامه دارد. روزنامه ها، آگهي هاي انجمن هاي پزشكي و مردم بر ضدسيگار را با نصف بها چاپ مي كنند و تقريبا هر روز هر روزنامه اي يك صفحه كامل از اين آگهي ها دارد كه به مردم راه ترك سيگار را مي آموزد و زيانهاي ناشي از آن را يادآور مي شود. در جبهه پزشكان; ديروز اعلام شد كه چسب ضد سيگار نيكوتين اگر همراه با مصرف داروي مكاميلامين Melcamylamine باشد ترك اعتياد قطعي و هميشگي است زيرا در فرد سيگاري حالت انزجار از سيگار بوجود مي آورد. در ماههاي اخير پنج نوع چسب ترك سيگار كه روي بازوبسته مي شود، ساخته شده است. درجبهه قضائي; دادگاهها سريعتر از گذشته به شكايات مردم ازكارخانه هاي سيگار كه كشنده بودن محصول خود را اعلام نكرده اند، رسيدگي مي كنند و دراين ميان روزنامه هاي شيكاگومبلغ گزافي را كه كارخانه هاي سيگارسازي به مبارزات انتخاباتي دال كمك كرده اند افشا كرده اند. كلينتون بر ضد سيگار است ودال با آن ضديتي ندارد.